kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: konserwatorskich
 • Nowy Wiśnicz

  ...tych XX wieku przeprowadzono konserwację wyposażenia kościoła pod kierunkiem Stanisława Stelmacha. W ostatnich latach w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP przeprowadzono pełen zakres prac konserwatorskich o charakterze zarówno technicznym jak i estetyczno...
  Więcej
 • Dotacje na zabytki

  ...O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Bocheńskiego. Dofinansowanie może być udzielone na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub prac budowlanych. Dotacja może wynieść maksymalnie...
  Więcej
 • Wnioski o dotację na odnowę zabytków - jeszcze do końca marca

  ...marca br. właściciele lub posiadacze zabytków mogą składać wnioski do Starostwa Powiatowego w Bochni w celu dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich przy obiektach zabytkowych....
  Więcej
 • Odnowiony ołtarz Matki Boskiej w Rzezawie

  ...prac konserwatorskich i  restauratorskich...
  Więcej
 • Chcesz odnowić zabytek, złóż wniosek do Starostwa

  ...Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku....
  Więcej
 • Wnioski o dotacje na zabytki do 30 marca

  ...Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku. Dofinansowanie otrzymują jedynie zabytki, które znajdują się na terenie Powiatu Bocheńskiego....
  Więcej
 • Dotacje na zabytki- rozpoczęto nabór

  ...Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku....
  Więcej
 • NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGO

  ...przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej...
  Więcej
 • Most w Kamionnej zgłoszony do Plebiscytu

  ...funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej....
  Więcej
 • Chcesz odnowić zabytek, złóż wniosek do Starostwa

  ...Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, dotacja może być udzielona w wysokości do...
  Więcej
 • Czas na Zabytek Zadbany!

  ...Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów ich właściwego utrzymania i zagospodarowania. Ważnym aspektem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad prawidłowego użytkowania obiektów zabytkowych oraz wiedzy o właściwym prowadzeniu prac konserwatorskich...
  Więcej
 • 100 tysięcy na zadania z zakresu kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu

  ...wspieranie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków....
  Więcej
 • Zabytek Zadbany

  ...Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach....
  Więcej
 • Chcesz odnowić zabytek, złóż wniosek do Starostwa

  ...ogółu nakładu na prace lub roboty budowlane. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, dotacja może być udzielona w wysokości do...
  Więcej
 • Sięgnij po dotację na renowację zabytków

  ...O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Bocheńskiego. Dofinansowanie może być udzielone na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub prac budowlanych. Dotacja może wynieść maksymalnie...
  Więcej
 • Sięgnij po środki na zabytki

  ...sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich...
  Więcej
 • Sięgnij po środki na zabytki

  ...sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich...
  Więcej
 • Sięgnij po środki na zabytki

  ...sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich...
  Więcej
 • Ponad 65 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie bocheńskim

  ...Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza kamienicy Domu Bochniaków w zakresie sporządzenia prac konserwatorskich i restauratorskich...
  Więcej
 • Chcesz odnowić zabytek, złóż wniosek do Starostwa

  ...sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich...
  Więcej