kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: komunikacji
 • Kontakt

  ...Wydział Komunikacji...
  Więcej
 • Darmowe Porady Prawne

  ...r. o języku migowym i innych środkach komunikacji, istnieje możliwość rezerwacji wizyty za pomocą poczty elektronicznej pod adresem...
  Więcej
 • Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów Zagranicznych

  ...płatne zgodnie z taryfą operatora. Komenda Główna Policji zapewni możliwość korzystania przez osoby obsługujące telefon bezpieczeństwa z wewnętrznego numeru telefonu z centrali telefonicznej Komendy Głównej Policji, w celu bezpośredniej komunikacji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji i Urzędu do Spraw Cudzoziemców....
  Więcej
 • Starostwo wspiera UNICEF

  ...w Punkcie Obsługi Mieszkańca, przy wejściu od strony ul. Różanej, a także przy wejściu do Wydziału Komunikacji i Transportu....
  Więcej
 • Bezpieczny rowerzysta

  ...mówi Agnieszka Wilaszek z Wydziału Komunikacji i Transportu starostwa. Problemem były braki w wyposażeniu technicznym rowerów jak również dzieci jeżdżące bez karty rowerowej. Rowerzyści zostali jedynie pouczeni, wręczono im również ulotki na temat bezpiecznej jazdy. Akcja będzie kontynuowana w sierpniu....
  Więcej
 • Inwestujemy w człowieka

  ...osób uczestniczy w projekcie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. Wzmacnianie Integracji Społecznej. W ramach projektu, którego hasłem przewodnim jest "Inwestowanie w człowieka "każdy   z uczestników ma możliwość skorzystania ze szkoleń dotyczących m. in. komunikacji interpersonalnej, podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych jak również poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego i zawodowego....
  Więcej
 • Seniorzy on-line, czyli warsztaty komputerowe dla seniorów

  ...Dział Zbiorów Audiowizualnych organizuje bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów. Rosnące zainteresowanie Internetem jako środkiem komunikacji, sprawiło, że do tego świata chcą przynależeć nie tylko ludzie młodzi, ale również starsi, dla których w większości jest to nowe medium technologiczne....
  Więcej
 • Nowa strona Powiatu Bocheńskiego.

  ...Biuro Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego zwraca się z prośbą do wszystkich odwiedzających stronę Powiatu o zgłaszanie uwag i sugestii na adres biuroprasowe...
  Więcej
 • Tłumy podczas weekendu z zabytkami

  ...mówi Emilia Mazanek z Biura Komunikacji Społecznej....
  Więcej
 • „Masz jedno życie” – kontynuacja akcji w szkołach

  ...mówi Agnieszka Wilaszek z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni, prowadząca prelekcje w szkołach....
  Więcej
 • Ja, ty, my – powiatowa inwestycja w człowieka.

  ...Dzięki tym wszystkim zajęciom osoby uczestniczące w projekcie miały okazję do lepszego poznania własnej psychiki. Nauczyli się radzić sobie z samooceną,co skutkuje odczuwaniem mniejszego lęku przed samodzielnością, a także większymi umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej. Natomiast lepsza znajomość własnych praw i uprawnień oraz powstanie indywidualnych planów kariery zawodowej będzie pomocne na dalszych ścieżkach życia. Uczestnicy korzystali także ze wsparcia w postaci pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, brali także udział w kursach podnoszących kompetencje o charakterze zawodowym....
  Więcej
 • Nie bij dzieci.

  ...tym roku do współpracy w działaniach zaproszone zostały szkoły z całego powiatu, które mogły włączyć się w akcję poprzez przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych przygotowanych przez zespół pracowników Ośrodka. Tego typu działania miały przyczynić się do promowania postaw społecznych sprzyjających reagowaniu na zjawisko przemocy oraz interweniowaniu w sytuacjach krzywdzenia dziecka. Akcja służyła również propagowaniu alternatywnych wobec bicia form wychowania i wzmacnianiu pozytywniej komunikacji...
  Więcej
 • Wzmacnianie integracji społecznej w Borku

  ...w nowej grupie zawsze wzmacnia człowieka i często motywuje do podjęcia wysiłku na rzecz współpracy z innymi czy dla innych lub do dokonania konkretnej zmiany we własnym życiu. Problematyka emocji, stresu, komunikacji interpersonalnej to są dziedziny psychologii, które warto poznawać, żeby lepiej rozumieć codzienne, życiowe problemy. Mogą w tym pomóc warsztaty psychologiczne podobnie jak warsztaty na temat zdrowia, czy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami pomagają unikać niepotrzebnego ryzyka dla własnego zdrowia psychicznego i fizycznego. Na zakończenie dnia przewidziano jeszcze karaoke, bo jak wiadomo śpiewać każdy może a gdzie ludzie śpiewają zawsze...
  Więcej
 • Ostrzeżenie o burzach i intensywnych opadach deszczu

  ...h. Zjawiska te mogą spowodować zakłócenie pracy urządzeń elektrycznych, szkody w drzewostanie, utrudnienia w komunikacji, uszkodzenia budynków, straty w uprawach rolnych, zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie życia....
  Więcej
 • Starostwo rozpoczęło projekt wdrażania ISO

  ...VOIP, jak również podjęliśmy działania mające na celu zmniejszenie kolejek w Wydziale Komunikacji i Transportu. Cały czas staramy się nadal poprawiać pracę urzędu, bo urząd ma być  dla ludzi. Myślę, że ten projekt to szansa na  kolejne zmiany i kolejne usprawnienia...
  Więcej
 • „Klub Bezpiecznego Puchatka”

  ...mówi Dorota Liszka, manager ds. Komunikacji w firmie Maspex....
  Więcej
 • Akcja Znicz

  ...Aby bezpiecznie dojechać i wrócić do domu najlepiej w miarę możliwości korzystać ze środków komunikacji publicznej. Specjalne linie autobusowe, będą "uprzywilejowane" w ruchu i dojedziemy nimi tam, gdzie samochód prywatny nie będzie mógł wjechać, a tym bardziej zaparkować. W rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii, niekiedy na głównych ciągach komunikacyjnych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe. Pamiętajmy, iż polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych i znaków...
  Więcej
 • Cały powiat czyta dzieciom

  ...ca komendanta policji Mariusz Dymura, dyrektor biblioteki Dorota Rzepka, przedstawiciele Biura Promocji i Komunikacji Społecznej starostwa...
  Więcej
 • Potem zaczyna się teraz – inwestycja w człowieka

  ...Uczestnicy mogli poprawić swoją kondycję fizyczną, korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, mogli zyskiwać nowe umiejętności społeczne i zawodowe w czasie treningu komunikacji interpersonalnej metodą VIT i podczas kursów podnoszących kwalifikacje. Kursy zostały dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Uczestnicy wybrali udział w kursach prawa jazdy kategorii B, podstaw obsługi komputera, profesjonalnego handlowca, stylizacji paznokci, grafiki komputerowej, zarządzania i marketingu, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, operowania koparko...
  Więcej
 • Wirtualny spacer po Powiecie Bocheńskim

  ...mówi Katarzyna Kępa Hamuda z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej....
  Więcej
 • Niemiecki na wyciągnięcie ręki

  ...trening motywacyjny, zajęcia z komunikacji...
  Więcej
 • Brałeś? Nie jedź! - ogólnopolską kampanię wspiera również Starostwo

  ...mówi Wiesław Pajor dyrektor Wydziału Komunikacji Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Transportu

  ...komunikacji... ...Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Powiat na targach w Krakowie - podsumowanie

  ...Hamuda z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej....
  Więcej
 • Powiat na targach w Warszawie

  ...Hamuda z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Komunikat w sprawie zagubionych tablic rejestracyjnych

  ...Więcej informacji w Wydziale Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu...
  Więcej
 • Kolejne tablice rejestracyjne do odbioru w urzędzie

  ...Parter, wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego, Wydział Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Centrum Zarządzania informuje

  ...utrudnienia komunikacji drogowej przekopano drogi powiatowe w Borku, Ostrowie Krórewskim i Okuliach. Nie przejezdna woda w kierunku Cerekwi....
  Więcej
 • Ostrzeżenie hydrologiczne

  ...Zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej                               i hydrologicznej....
  Więcej
 • Ostrzeżenie hydrologiczne

  ...Może to spowodować zagrożenie dla obszarów zalewowych, zalanie przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji lądowej oraz lokalne podtopienia....
  Więcej
 • Zapraszamy na warsztaty języka niemieckiego

  ...Zgłoszeń można dokonywać w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni do...
  Więcej
 • Integracja społeczna- nabór do projektu

  ...lub osobą zależną na czas udziału w zajęciach, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności również ich opiekunów. W uzasadnionych przypadkach mogą być finansowane koszty usługi taxi ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz ze względu na bariery transportowe komunikacji publicznej w Powiecie Bocheńskim. Wsparcie otrzyma...
  Więcej
 • Zapraszamy na warsztaty z niemieckiego

  ...Zgłoszeń można dokonywać w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni do...
  Więcej
 • Starostwo z certyfikatem ISO

  ...z systemu zarządzania, komunikacji wewnętrznej co było elementem przygotowań do tej certyfikacji....
  Więcej
 • Ulica Krzyżanowicka przejezdna

  ...sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Bochni podczas spotkania  z udziałem przedstawicieli Zarządu Osiedla Krzyżanowice, Miasta Bochnia, Gminy Bochnia, Komendy Powiatowej Policji oraz wykonawcy autostrady, na którym wykonawca zaproponował korektę do projektu organizacji ruchu dopuszczając przejazd przez plac budowy dla ruchu lokalnego i pojazdów komunikacji zbiorowej. Zamknięcie drogi nastąpi jedynie na okres...
  Więcej
 • Naucz swoje dziecko formułować "okRĄgŁe" zdania

  ...Nie bez przyczyny kilka liter w poprzednim zdaniu zostało zaakcentowanych w specjalny sposób. We wrześniu dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej mogą korzystać z bezpłatnych zajęć z logopedą. Zarząd Stowarzyszenia ULKA szczególnie zaprasza dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją...
  Więcej
 • Delegacja gospodarcza z Saarlandu w Małopolsce

  ...W przypadku zainteresowania uczestnictwem w konferencji wszelkich informacji udziela Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego pod numerem tel....
  Więcej
 • Nowoczesne starostwo

  ...W ramach projektu pracownicy zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu organizacji pracy, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, partnerstwa publiczno...
  Więcej
 • Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu

  ...komunikacji... ...Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Program profilaktyczno – edukacyjny „Bezpieczny Przedszkolak”

  ...został opracowany i zrealizowany przez st. asp. Leszka Machaja zajmującego się Prewencją Kryminalną w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. Materiały promocyjne zakupiono za pośrednictwem Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Porozumienie Organizacji Pozarządowych podpisało umowę

  ...dla organów administracji rządowej i samorządowej. Do powstającego porozumienia zaproszone są  wszystkie lokalnie działające organizacje pozarządowe. Inicjatorzy chcą by porozumienie docelowo stanowiło reprezentację lokalnych NGO wobec organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z innych regionów kraju, tworzyłoby ponadto reprezentację środowisk organizacji pozarządowych mogącą stanowić partnera dla organów administracji rządowej. W najbliższym czasie przedstawiciele NGO skupią swoje starania przede wszystkim na komunikacji ze społeczeństwem w celu promowania swojej działalności oraz pracach inicjujących utworzenie centrum wsparcia dla NGO. Spotkania mają charakter otwarty i każda organizacja pozarządowa z terenu Powiatu Bocheńskiego może wziąć w nich udział oraz przyłączyć się do POP....
  Więcej
 • „Masz jedno życie” – kontynuacja akcji w szkołach

  ...mówi Agnieszka Wilaszek z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni, prowadząca prelekcje w szkołach....
  Więcej
 • Nowoczesne starostwo

  ...W ramach projektu pracownicy zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu organizacji pracy, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, partnerstwa publiczno...
  Więcej
 • Bene Meritus dla Powiatu Bochenskiego - nabór wniosków

  ...Kandydatów można zgłaszać do końca marca br. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel....
  Więcej
 • Termin składania wniosków przedłużony

  ...Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel....
  Więcej
 • POWIATOWA ELIMINACJA OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

  ...Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego...
  Więcej
 • Sukces uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

  ...Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy organizowana jest przez Telefonię DIALOG pod honorowym patronatem prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. O merytoryczną stronę olimpiady w tym roku zadbały...
  Więcej
 • Nowoczesny urzędnik

  ...Część pracowników została już przeszkolona m.in. z zakresu standardów zarządzania czasem, komunikacji wewnętrznej, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, partnerstwa publiczno...
  Więcej
 • Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

  ...Starosta Bocheński Jacek Pająk, Wicestarosta Tomasz Całka, Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig, Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, Sekretarz Gminy Rzezawa Aleksander Dziadowiec, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni Krzysztof Kokoszka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Korta, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wacław Wardęga, Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Katarzyna Korta....
  Więcej
 • Bocheński szpital z lądowiskiem

  ...Funkcja istniejącej części obiektu nie ulegnie zmianie. Część nadbudowana nad parterem zawierać będzie m.in. pomieszczenia biurowe oraz elementy komunikacji dla potrzeb lądowiska. Projektowana cześć biurowa przewiduje także dostępność dla osób niepełnosprawnych...
  Więcej
 • Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego

  ...starosta bocheński Jacek Pająk, wicestarosta Tomasz Całka, burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński, wójt Gminy Łapanów Jan Kulig, wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, wójt Gminy Rzezawa Józef Słonina, przedstawiciel Gminy Trzciana, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Wacław Stachura, kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Katarzyna Korta....
  Więcej
 • Modernizacja w urzędzie

  ...Wszystkie powyższe działania mogą wpłynąć na utrudnienia w komunikacji z urzędem, ponadto w związku z prowadzonymi pracami niektóre korytarze i pokoje zostały czasowo wyłączone z użytku przez petentów....
  Więcej
 • Lądowisko przy szpitalu- w listopadzie podpisanie umowy

  ...Funkcja istniejącej części obiektu nie ulegnie zmianie. Część nadbudowana nad parterem zawierać będzie m.in. pomieszczenia biurowe oraz elementy komunikacji dla potrzeb lądowiska. Dyrektor szpitala zaznacza, że zastosowane rozwiązania  komunikacyjne  umożliwią  szybki transport pacjenta na  płytę lądowiska lub odwrotnie....
  Więcej
 • Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

  ...Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni strona internetowa www.pzd.bochnia.pl w zakładce "kanały technologiczne" i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka...
  Więcej
 • Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

  ...i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka...
  Więcej
 • 6 milionów dla Powiatu z MSW

  ...z układem  komunikacji wewnętrznej...
  Więcej
 • Łącznik autostradowy w KOM-ie ?

  ...Trzciana, Rzezawa, Lipnica Murowana, Drwinia, Łapanów a także przedstawiciele Urzędu Miasta w Bochni oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • W wakacje naucz się migać.

  ...Uczestnicy integracyjnego kursu opanują podstawy języka migowego w stopniu umożlwiającym formułowanie i rozumienie nieskomplikowanych wypowiedzi oraz poznają zasady komunikacji z osobami niesłyszącymi, a także zdobędą wiedzę o znaczeniu słuchu człowieka, o wadzie słuchu oraz konsekwencjach dla społecznego funkcjonowania osób  niedosłyszących i głuchych....
  Więcej
 • Mapy popytu

  ...i wymagają aktualizacji. W związku z tym Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na aktualizację map.Ankiety można wypełniać elektronicznie, na stronie...
  Więcej
 • Promocja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych

  ...osoby niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, uwzględniając ich indywidualne uwarunkowania. Sport stymuluje rozwój osobisty, umacnia wiarę w siebie oraz uczy takich wartości jak szacunek i tolerancja w kontaktach z innymi osobami. Możliwość współzawodnictwa mobilizuje do systematycznego zwiększania umiejętności, do przełamywania indywidualnych barier psychologicznych i zwiększenia motywacji do podejmowania aktywności społecznej lub zawodowej. Gry zespołowe kształtują i umacniają rozwój komunikacji grupowej oraz współpracy z innymi osobami. Sport nie tylko w przypadku osób niepełnosprawnych, ale także osób zdrowych pozwala wyeliminować negatywne następstwa lęków związanych z kompleksami....
  Więcej
 • RAK NIE BOLI, BADAJ SIĘ I ŻYJ

  ...lepsze funkcjonowanie emocjonalne, wzrost zaangażowania w leczenie, poprawa komunikacji z otoczeniem...
  Więcej
 • Chrostowa-działka na sprzedaż

  ...oświaty, natomiast jako użytkowanie uzupełniające, dopuszczalne są urządzenia infrastruktury technicznej   i komunikacji oraz zieleń urządzona. W przypadku nabycia nieruchomości przez podmiot będący czynnym podatnikiem VAT, który złoży stosowne oświadczenie, cena nabycia może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT....
  Więcej
 • Umowa na strefę podpisana

  ...Przedmiotem projektu jest utworzenie strefy wraz z wewnętrznym systemem komunikacji i niezbędnym uzbrojeniem. Projekt zakłada budowę drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przyłącz wodociągowy. Budowę drogi wewnętrznej wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Strefa zostanie również zbrojona w kanalizację sanitarną, wodociąg, gazociąg oraz ogrodzona....
  Więcej
 • Rusza Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów Zagranicznych

  ...płatne zgodnie z taryfą operatora. Komenda Główna Policji zapewni możliwość korzystania przez osoby obsługujące telefon bezpieczeństwa z wewnętrznego numeru telefonu z centrali telefonicznej Komendy Głównej Policji, w celu bezpośredniej komunikacji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji i Urzędu do Spraw Cudzoziemców....
  Więcej
 • Szkolny Klub Logistyki z Zespołu Szkół w Dąbrowicy na II Ogólnopolskich Dniach Innowacji w Dydaktyce

  ...Ashoka Polska oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Organizatorzy zaplanowali warsztaty skierowane do nauczycieli, w trakcie których omówione zostały zagadnienia dotyczące efektywnej komunikacji z uczniami czy Internetu jako narzędzia pracy z uczniami....
  Więcej
 • Zostań Dawcą szpiku

  ...Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,...
  Więcej
 • Bocheńska Karta Rodzinna – w czym rzecz?

  ...jeszcze w grudniu tego roku Rada Miasta w specjalnej uchwale określi zakres i wielkość rabatów dotyczących posiadaczy kart w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej...
  Więcej
 • Debata medialna w "Ogólniaku"

  ...została poświęcona tematyce wybranych środków masowej komunikacji, takim jak telewizja, internet i prasa....
  Więcej
 • Uczennica „Ekonomika” Mistrzem Wiedzy Hotelarskiej

  ...Umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim Magda szlifowała w szkole z nauczycielkami języka angielskiego Anną Nosek i Marią Kortą...
  Więcej
 • Pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem

  ...finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń...
  Więcej
 • PSSAG - wolne działki do oddania w dzierżawę

  ...oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem ogólnodostępnej stacji paliw. Ponadto jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy przemysłowo...
  Więcej
 • Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

  ...rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji m.in. komunikacji, organizacji własnego czasu...
  Więcej
 • Konferencja prasowa w sprawie przyszłości Zespołu Szkół w Dąbrowicy

  ...słuchaczy. Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym, godziny zajęć dostosowane są do potrzeb uczniów korzystających z środków komunikacji gdyż spora ilość uczniów jest z poza tej miejscowości. Młodzież ma możliwość zakwaterowania w Bursie, w której obecnie mieszka...
  Więcej
 • Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

  ...AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W przypadku mniejszych firm, w których informacje PIT...
  Więcej
 • Nowe wydziały w starostwie

  ...Wydział Komunikacji i Transportu, w tym...
  Więcej
 • Wicemistrz Wiedzy Hotelarskiej 2015 z Ekonomika

  ...osób, a przyjechali z dzieckiem i niepełnosprawną matką. Należało pamiętać, o zmianie rezerwacji kajuty z uwzględnieniem widoku na ocean oraz o wszystkich elementach procedury check in jednocześnie wypełniając dokumenty i udzielając odpowiedzi na różne pytania gości.  Jury oceniało zarówno poprawność językową, sposób rozwiązania problemu, jak i umiejętność pracy w recepcji. Umiejętności w zakresie sprawnej komunikacji w języku angielskim Edyta doskonaliła z nauczycielką  języka angielskiego Marią Kortą...
  Więcej
 • ,,Piłeś sprawdź czy możesz jechać” – wspólna akcja starostwa i policji

  ...W ramach kampanii prowadzone są kontrole na drogach Powiatu Bocheńskiego wspólnie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni i pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni. Podczas działań policjanci przeprowadzali rutynową kontrolę trzeźwości kierowców a pracownicy Starostwa wręczali Alkotesty jednorazowego użytku. Celem kampanii, która potrwa do września,  jest zmiana postaw społecznych i zwrócenie uwagi kierowcom na problem kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego i wynikających z tego konsekwencji....
  Więcej
 • Zmiana godzin pracy urzędu!!!

  ...Wydział Komunikacji będzie pracował...
  Więcej
 • Starosta rozmawiał z przedstawicielami władz Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

  ...to placówki finansowane ze środków PFRON i środków samorządowych,  wykonujące rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Uczestnik warsztatów musi posiadać orzeczenie  o niepełnosprawności, wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Takie orzeczenie wydaje powiatowy zespół  do spraw orzekania o niepełnosprawności działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Uczestnicy warsztatów korzystają z terapii zajęciowej  oraz zajęć ruchowych, ogólnousprawniających, komunikacji społecznej i terapii psychologicznej....
  Więcej
 • Uwaga! Od poniedziałku Wydział Komunikacji przyjmuje od 7.30!

  ...komunikacji... ...Uwaga! Od poniedziałku Wydział Komunikacji przyjmuje od...
  Więcej
 • W Wigilię i Sylwestra urząd czynny krócej

  ...będą czynne Wydziały Komunikacji, Geodezji, Architektury, Kasa oraz Dziennik podawczy....
  Więcej
 • Pzretarg PPSAG

  ...oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem ogólnodostępnej stacji paliw. Ponadto jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy przemysłowo...
  Więcej
 • Uczniowie z Łapanowa pojadą na staż do Niemiec

  ...uczniowie będą zwiedzać Berlin, Lipsk, Poczdam. W ramach projektu praktykanci otrzymają zakwaterowanie, wyżywienie,  bilety komunikacji miejskiej oraz kieszonkowe na drobne wydatki. Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają EUROPASS Mobilność potwierdzający zdobycie przez nich kompetencji zawodowych i językowych podczas zagranicznego stażu....
  Więcej
 • Światowe Dni Młodzieży – utrudnienia w ruchu

  ...Choć przedstawione poniżej zmiany nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie komunikacji w mieście, ze względu na wzmożony ruch pieszych, warto skorzystać w tym czasie z transportu zbiorowego lub wybrać spacer....
  Więcej
 • Uczniowie SOSW z wizytą w partnerskim powiecie

  ...Ten wyjazd i wspólne zajęcia to znakomity przykład, że muzyka łączy nie tylko pokolenia, ale także narodowości. Wystarczy odrobina słuchu i poczucia rytmu, żeby powstała piękna muzyczna interpretacja. To swoisty język komunikacji pozawerbalnej...
  Więcej
 • Nowe godziny pracy Starostwa

  ...Wydział Komunikacji...
  Więcej
 • Sołtysi podnosili swoją wiedzę

  ...Maria Jachym dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła informację na temat systemu monitoringu powodziowego,  lokalizacji punktów  na terenie powiatu czy też współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejny prelegent Wiesław Pajor dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu poinformował uczestników o przebiegu linii transportowych przebiegających przez powiat. Bogumiła Pagacz...
  Więcej
 • Zmiany w organizacji ruchu w trakcie akcji

  ...Zwracamy się również z apelem o bezwzględne stosowanie się do sygnalizacji świetlnej w rejonie Cmentarza w Nowym Wiśniczu, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Ponadto prosimy o korzystanie w miarę możliwości z komunikacji zbiorowej i pozostawienie pojazdów w domu. Z roku na rok wzrasta ilość samochodów co utrudnia ich ruch. Prosimy o rozwagę i uprzejmość, pozostawianie samochodów w sposób nie utrudniający innym przejazd i wyjazd z miejsca parkingowego. Ograniczenia dotyczące parkowania pojazdów będą także zwyczajowo w okolicach pozostałych cmentarzy. Policjanci apelują o zwracanie w tym czasie baczniejszej uwagi na znaki drogowe i stosowanie...
  Więcej
 • Starosta zaprasza na spotkanie dotyczące Programu Niepodległa

  ...Zasady komunikacji i stosowania identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego...
  Więcej
 • Powiat Bocheński z wyróznieniem w konkursie Małopolski Samorząd Równych Szans

  ...uważa, że muzyka stanowi nieomal jedyny środek niewerbalnej komunikacji. Trudno więc nie skorzystać z takiego dobrodziejstwa. Warto zaznaczyć, że na festiwalu, od kilku lat oprócz integracyjnych duetów muzycznych, które są wręcz symbolem całego konkursu jest także kategoria...
  Więcej
 • O oświacie w powiecie słow kilka

  ...Uniwersytetem Pedagogicznym, Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Młodzież brała czynny udział w olimpiadach, konkursach wiedzowych i artystycznych na wszystkich etapach, w licznych zawodach sportowych, w warsztatach i wykładach organizowanych przez krakowskie uczelnie wyższe, telewizję TVN, projektach np. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Biała Pomoc w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, Z ciemności do światła, Lekcje z ZUS, ponadto w akcjach charytatywnych i wyjazdach...
  Więcej
 • Spotkanie z Olgą Rudnicką

  ...roku została absolwentką Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, następnie podjęła i ukończyła studia pedagogiczne na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przez wiele lat pracowała jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Śremie. Kocha jazdę konną i rytmy latynoamerykańskie, zwłaszcza salsę. Oprócz samego faktu niesienia pomocy, pisarka ceniła w swojej pracy również nieregularne godziny pracy, które pozwalały jej na realizowanie pasji...
  Więcej
 • Akcja znicz

  ...W związku ze zbliżającym się Świętem prosimy o korzystanie w miarę możliwości z komunikacji zbiorowej i pozostawienie pojazdów w domu. Z roku na rok wzrasta ilość samochodów, co utrudnia ich ruch. Prosimy także o rozwagę i uprzejmość, pozostawianie samochodów w sposób nieutrudniający innym przejazdu i wyjazdu  z miejsc parkingowych,  apelujemy także o wyobraźnię do pieszych i nieoświetlonych rowerzystów, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo na drodze, przypominamy  o obowiązku noszenia elementów odblaskowych....
  Więcej
 • Porozumienie bez przemocy = kontakt na poziomie serca

  ...Program psychoedukacji podczas warsztatów obejmował ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej, rozwijał sferę społeczno...
  Więcej
 • Pacjenci dobrze oceniają bocheński szpital

  ...komunikacji, dostępności, profesjonalizmu, staranności i życzliwości....
  Więcej
 • Awaria systemów w Wydziale Komunikacji

  ...komunikacji... ...Awaria systemów w Wydziale Komunikacji...
  Więcej
 • Awaria w Wydziale Komunikacji usunięta

  ...komunikacji... ...Awaria w Wydziale Komunikacji usunięta...
  Więcej
 • Uczniowie CKZiU w Łapanowie doskonalą umiejętności zawodowe we Włoszech

  ...kulturowych, których celem było przygotowanie do mobilności zagranicznej. Młodzież poznała słownictwo danej branży w języku angielskim i włoskim, a także przygotowana została do komunikacji codziennej. Uczniowie poznali zasady savoir...
  Więcej
 • Zmiana organizacji ruchu w Olchawie

  ...Ruch pojazdów osobowych oraz komunikacji publicznej w obrębie prowadzenia robót będzie odbywał się wahadłowo przygotowanym objazdem. Pojazdy ciężarowe skierowane będą na objazd przez Zawadę, Pogwizdów i Bochnię....
  Więcej
 • Nietypowi goście w starostwie

  ...Dzieci rozgościły się w Sali narad, w której odbywają się sesje rady powiatu, zwiedziły wydział komunikacji, dziennik podawczy, serwerownię i centralę. W wydziale komunikacji sześciolatki posłuchały m.in. o rodzajach i kolorach tablic rejestracyjnych. Starosta zaprosił maluchy do swojego gabinetu, wcześniej przedstawiając krótką animowaną prezentację, podczas której opowiadał o swojej pracy i udzielał odpowiedzi na dociekliwe pytania przedszkolaków. Grupa sześciolatków obdarowała starostę własnoręcznie robionym plakatem przedstawiającym logo powiatu bocheńskiego. To piękna kompozycja z wydzieranek z pewnością zawiśnie  w starostwie. Również Starosta podarował dzieciom drobne...
  Więcej