kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: kierownicze
 • Ogłoszenia

  ...System zatrudniania pracowników na stanowiska kierownicze oraz na pozostałe stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bochni...
  Więcej
 • Praca w Starostwie

  ...Informację o organizowanych naborach na stanowiska kierownicze i pozostałe stanowiska urzędnicze znajdą Państwo...
  Więcej
 • Konkurs na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

  ...roku w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek...
  Więcej
 • Konkurs na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

  ...r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek...
  Więcej
 • Konkurs na dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

  ...r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek...
  Więcej
 • Rozmowy o statusie zawodowym pracowników oświaty rozpoczęte

  ...statusu zawodowego dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz status zawodowy pracowników szkoły niebędących nauczycielami, w szczególności asystenta nauczyciela i osób niebędących nauczycielami prowadzących pracę z uczniami a także inne sprawy z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli....
  Więcej
 • XXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński nie wymienionych w art....
  Więcej
 • XXXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHN

  ...Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński nie wymienionych w art....
  Więcej
 • Pedagog do Ośrodka Interwencji Kryzysowej poszukiwany!

  ...Ogłoszenie nie dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze....
  Więcej
 • Akademia Kompetencji Menadżera

  ...planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze...
  Więcej
 • Starostwo rozpoczęło projekt wdrażania ISO

  ...ISO dla obszarów metropolitalnych zakłada wdrożenie rozwiązań sprawdzonych w praktyce samorządowej. Każdy urząd biorący udział w projekcie będzie miał zagwarantowane cztery konsultacje specjalistyczne, odbędą się również szkolenia dla kadry kierowniczej oraz cykl spotkań dotyczących praktycznych aspektów budowania i funkcjonowania systemu zarządzania....
  Więcej
 • Rozwiązywanie trudnych problemów w relacjach: nauczyciel-uczniowie-rodzice

  ...Spotkanie kierowane było do kadry kierowniczej, pedagogów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych. W zajęciach prowadzonych przez psychologa Panią Bogumiłę Cholewę uczestniczyło...
  Więcej
 • Komenda Powiatowa Policji w Bochni otrzymała 4 nowe radiowozy

  ...Węgrzyna, Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego, Przewodniczących Rady Powiatu i Rady Miasta oraz przedstawiciela duchowieństwa w osobie Księdza mgr lic. Leszka Leszkiewicza, Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni, którzy aktywnie wspierają bocheńską policję w służbie o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Pierwsza część uroczystości odbyła się w budynku komendy, gdzie młodszy inspektor Mariusz Dymura w obecności przybyłych gości oraz kadry kierowniczej bocheńskiej policji przybliżył stan taboru bocheńskiej policji, a chwilę później podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się i wsparły projekt zakupu radiowozów, wręczając okolicznościowe podziękowania i pamiątki.Druga część uroczystości odbyła się na placu, przed budynkiem komendy, gdzie ksiądz Leszek Leszkiewicz uroczyście poświęcił nowe radiowozy, a Starosta Bocheński wraz z Burmistrzem Miasta Bochnia wręczyli policjantom kluczyki do pojazdów....
  Więcej
 • Przekazanie i poświecenie samochodów w KPP w Bochni

  ...Uroczystość odbyła się przed budynkiem komendy, gdzie Komendant Dymura w obecności przybyłych gości oraz kadry kierowniczej bocheńskiej policji przybliżył stan taboru bocheńskiej policji, a chwilę później ksiądz Kazimierz Fąfara poświęcił nowe radiowozy. Następnie Komendant podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się i wsparły projekt zakupu radiowozów, wręczając okolicznościowe podziękowania i pamiątki....
  Więcej
 • Powiatowe Święto Policji

  ...Awans na stopień młodszego inspektora Policji otrzymał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. Z tej też okazji mł. insp. Robert Dudek w sali starostwa bocheńskiego otrzymał od kadry kierowniczej bocheńskiej policji pamiątkową szablę....
  Więcej