kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: inicjatywy
 • E-PUNKT

  ...commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, w szczególności wśród przedsiębiorców. Pomocne w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest właśnie Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców funkcjonujący przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. E...
  Więcej
 • Szpital Powiatowy

  ...kiedy to z inicjatywy żupnika Peterlina z Genui przy poparciu króla Kazimierza Wielkiego utworzony został szpital górniczy....
  Więcej
 • II LO

  ...W pierwszych latach rozpoczęły swoją działalność wspólne inicjatywy uczniów i nauczycieli, jak choćby Samorząd Uczniowski...
  Więcej
 • Rozwój i przedsiebiorczość

  ...Współdziałanie na rzecz realizacji szczytnych celów zapisanych w Porozumieniu o Partnerstwie powiatów Bocheńskiego i Saarlouis oraz przyczynianie się w ramach partnerstwa poprzez własne inicjatywy i w bezpośrednim kontakcie z niemieckimi partnerami do ożywionej wymiany, zwłaszcza w następujących dziedzinach kultura, sport, turystyka, ochrona zdrowia oraz w sferze społeczno...
  Więcej
 • Gminy Bochnia

  ...Gmina Bochnia to przede wszystkim współczesność, którą charakteryzują ambitne inicjatywy mieszkańców i konsekwentne działanie samorządu. Efektem tego jest m.in. zaszczytne miejsce w Złotej Setce Gmin Polskich oraz wielokrotne wyróżnianie samorządu w skali kraju za działania sprzyjające ochronie środowiska i inwestycje sportowe....
  Więcej
 • Skarbnica Zabytków

  ...z inicjatywy Józefa Fortuny wzniesiono przy obecnej ul. Nowy Świat niewielką kapliczkę i umieszczono w niej wizerunek św. Rozalii. Syn Józefa Fortuny...
  Więcej
 • I Ty możesz zdecydować o swoim życiu – program profilaktyki raka piersi

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich...
  Więcej
 • „Zdecyduj o swoim życiu – kontynuacja programu profilaktyki raka piersi na terenie Powiatu Bocheńskiego”

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania dla Powiatu Bocheńskiego wynosi...
  Więcej
 • „Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni”

  ...Projekt umożliwi prowadzenie zajęć praktycznych, ukierunkowanych na aktywną i samodzielną pracę, sprzyjającą twórczemu myśleniu. Uczniowie będą mieć okazję do wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce, dzielenia się wynikami badań i pomiarów, wykazania własnej inicjatywy w procesie nauki. Eksperymenty i badania wykonywane na nowoczesnym sprzęcie należą do aktywizujących metod nauki. Projekt umożliwi nabywanie wiedzy teoretycznej i stosowanie jej w praktyce poprzez samodzielne dochodzenie do wniosków na drodze doświadczeń empirycznych. Infrastruktura i narzędzia przygotowane w ramach projektu stworzą adekwatne środowisko do aktywnego uczenia się i rozwoju....
  Więcej
 • 10 lat Powiatu Bocheńskiego - uroczysta sesja w Kopalni Soli

  ...Chór powstał z inicjatywy ks. Adamczyka...
  Więcej
 • Konkurs na prezentację multimedialną

  ...projektu przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Jego celem jest prezentacja osobowości, pasji, zainteresowań, twórczości artystycznej i literackiej mieszkańców powiatu bocheńskiego. Tematyka konkursu otwiera szansę przedstawienia współczesnych pasji, zainteresowań i twórczości artystycznej mieszkańców powiatu bocheńskiego. Prace konkursowe mogą dotyczyć nie tylko osób znanych, posiadających dorobek artystyczny w dużym stopniu prezentowany i uznany w regionie i poza nim, ale i osób, których inicjatywy i osiągnięcia nie spotkały się dotąd...
  Więcej
 • Możliwości pozyskiwania środków z EFS - spotkanie informacyjne

  ...Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich...
  Więcej
 • O łączniku w Starostwie

  ...Wczoraj z inicjatywy Starosty Bocheńskiego w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się spotkanie dotyczące połączenia drogowego węzła autostradowego A...
  Więcej
 • Promują bezpieczeństwo

  ...opiera się na działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa, gdzie jednym z jej elementów jest pozyskanie i zaangażowanie partnerów realizujących pewien przydzielony im wycinek zadań, po wcześniejszej analizie zagrożeń i potrzeb. Szeroko rozumianym, ostatecznym celem wdrażanej inicjatywy jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a tym samym podniesieniem jakości życia obywateli.Podstawą realizacji ZPB jest właściwa komunikacja między partnerami. Nie ma tu miejsca na...
  Więcej
 • Bene Meritus dla ks. Sadko

  ...Dzięki Proboszczowi zostały podjęte starania w zakresie remontu zabytkowej Bazyliki Mniejszej Św. Mikołaja w Bochni, co ma olbrzymie znaczenie dla promocji Powiatu Bocheńskiego, gdyż Bazylika jest miejscem kultu Matki Bożej Bocheńskiej, przed oblicze której licznie przybywają pielgrzymi nie tylko z terenu Powiatu Bocheńskiego. Z inicjatywy Księdza Proboszcza podjęto i zakończono budowę Placu Sanktuaryjnego, na którym mogą odbywać się polowe uroczyste msze święte. Dzięki staraniom Księdza Sadki zakończono budowę auli Św. Mikołaja, a także oratorium Św. Kingi, w którym organizowane są liczne imprezy oraz znany już poza granicami naszego Powiatu Festiwal Piosenki Maryjnej...
  Więcej
 • Decydują o swoim życiu – trwa unijny projekt profilaktyki raka piersi

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich...
  Więcej
 • Decydują o swoim życiu - program profilaktyki raka piersi

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich...
  Więcej
 • Decydują o swoim życiu

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich...
  Więcej
 • Zwrot środków za karty pojazdu

  ...W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, długą procedurą sądową dochodzenia zwrotu nadpłaty oraz dodatkowymi kosztami jakie musieli ponosić mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego  z inicjatywy Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka Rada Powiatu podjęła decyzję o dobrowolnych wypłatach tych środków....
  Więcej
 • Samorządny samorząd

  ...Uczestnicy przejdą cykl warsztatów przygotowujących ich do tego zadania. Kolejnym krokiem będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, która stanie się rzecznikiem młodych na terenie Gminy oraz ciałem inicjującym i realizującym inicjatywy na rzecz swoich rówieśników....
  Więcej
 • Akcja charytatywna w budowlance

  ...za poparcie naszej inicjatywy, życzliwość i aktywną pomoc w jej realizacji....
  Więcej
 • Bal śnieżynek w SOSW

  ...oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego składają podziękowania Pani Dyrektor mgr Teresie Jaszczyńskiej, panu pedagogowi Marcinowi Śmigle oraz opiekunom dzieci, za zaproszenie do współpracy i mamy nadzieję na dalsze wspólne inicjatywy...
  Więcej
 • Zdecyduj o swoim życiu- profilaktyka raka piersi

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich....
  Więcej
 • Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

  ...Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Dlatego tak ważną rolę pełnią inicjatywy, których celem jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podnoszenie świadomości i wiedzy uczestników na pewno przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem dzieci i młodzieży...
  Więcej
 • Szkoła muzyczna II stopnia

  ...Ufając w stabilne poparcie Szanownych Panów dla tej jakże potrzebnej dla społeczności powiatu bocheńskiego inicjatywy...
  Więcej
 • Pamiętaj decydujesz o swoim życiu

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....
  Więcej
 • Zbiórka i koncerty-charytatywnie dla Mateuszka

  ...Mateusz Rynduch urodził się z jednokomorowym sercem.Po dwóch udanych operacjach oczekuje na ostatnią. Niestety jej koszt jest bardzo wysoki i dlatego z inicjatywy kilku osób w tym m.in. Doroty Halberda i Katarzyny Nowak, zorganizowano akcję pn....
  Więcej
 • Bene Meritus - wręczono wyróżnienia

  ...Z jego inicjatywy powstała Świetlica Profilaktyczno...
  Więcej
 • Zdecyduj o swoim życiu- podsumowanie projektu

  ...Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich....
  Więcej
 • Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...

  ...roku z inicjatywy proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie...
  Więcej
 • Konkurs „Odblaskowa Szkoła”

  ...lat z elementów odblaskowych oraz promuje wszelkie inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym....
  Więcej
 • XII Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Z inicjatywy Zarządu Powiatu w Bochni podjęto również uchwałę  w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu dotuje spółki wodne

  ...Z inicjatywy Zarządu Powiatu na sesji...
  Więcej
 • Spotkanie noworoczne

  ...Zebranych przywitała dyrektor Barbara Hałas składając serdeczne życzenia noworoczne. Jednocześnie  wspomniała o planowanej budowie nowego Domu Pomocy Społecznej, dziękując Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi za podjęcie tej inicjatywy...
  Więcej
 • Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie bocheńskiego sądu

  ...Dodatkowo w środę z inicjatywy Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka zostało zaplanowane spotkanie ze środowiskiem prawniczym celem przeanalizowania wszystkich argumentów przemawiających za istnieniem Sądu Rejonowego w Bochni jako instytucji samodzielnie funkcjonującej....
  Więcej
 • Ocena pracy KPP w Bochni w 2011 roku

  ...Komendant Rudnik podziękował Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi oraz lokalnym samorządom za podejmowane inicjatywy i wsparcie finansowe umożliwiające prowadzenie prac remontowych budynków Policji. Podziękowania skierował również do samorządów. Na ręce zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Szczałby złożył podziękowanie za wsparcie finansowe oraz transportowe.  W sumie w minionym roku na w modernizację i remonty przekazano około...
  Więcej
 • Dofinansowane Szkolenie Menagerskie wraz z kursami języka niemieckiego zakończone certyfikatami

  ...dorosłym osobom pracującym na terenie powiatu bocheńskiego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej, zlecenia lub o dzieło, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Dodatkowo beneficjenci nie mogą mieć doświadczenia w zawodzie managera...
  Więcej
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi

  ...krajach na całym świecie. Starostwo Powiatowe w Bochni zachęca wszystkie osoby, dla których bliska jest idea ochrony środowiska do włączenia się w różne inicjatywy w ramach obchodów tego Dnia....
  Więcej
 • Rada Miasta Bochnia jednogłośnie poparła inicjatywę Starosty Bocheńskiego

  ...Gościem dzisiejszej Sesji Rady Miasta Bochnia był Starosta Bocheński Jacek Pająk. W swoim wystąpieniu przekonywał radnych Miasta Bochnia do poparcia i przystąpienia do inicjatywy Powiatu...
  Więcej
 • Kapituła przyznała wyróżnienia "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego"

  ...Zespół powstał z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w listopadzie...
  Więcej
 • AKADEMIA 50+ DLA SENIORÓW SPOŁECZNIE AKTYWNYCH

  ...UTW, fundacje, stowarzyszenia, hospicja, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz osoby, które są w trakcie rejestracji własnego NGO....
  Więcej
 • Zgłoś się do konkursu – „Działaj Lokalnie VIII”

  ...Chcesz wspierać aktywność mieszkańców swojej społeczności i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie?...
  Więcej
 • VII edycja Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

  ...Konkurs po raz pierwszy ogłoszony został przez Komisję Europejską z inicjatywy prezydencji brytyjskiej pod koniec...
  Więcej
 • Bocheński szpital przyjazny dzieciom

  ...Krokach do Udanego Karmienia Piersią, które stanowią podstawę tej zaszczytnej inicjatywy...
  Więcej
 • Powiat Bocheński laureatem konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013”

  ...powiat nakielski za wdrożenie oddolnej inicjatywy reformy strukturalnej systemu lecznictwa zamkniętego w tym powiecie...
  Więcej
 • „Noc z Logistyką” w Zespole Szkół w Dąbrowicy

  ...Pomysłodawcą inicjatywy była mgr Krystyna Migdał...
  Więcej
 • Rajdy rowerowe dla chorych na mukowiscydozę w Małopolsce

  ...chorych na mukowiscydozę i ich rodziny, która powstała z inicjatywy rodziców chorych dzieci i działa nieprzerwanie od...
  Więcej
 • Narodowe czytanie utworów Fredry w Bochni

  ...aby podkreślić jego powszechny, jednoczący i dotykający korzeni kultury narodowej charakter. Podstawowym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzebę troski o świadomość narodową, wzmocnienie poczucia narodowej i kulturowej tożsamości i zachęta do jej budowania w oparciu o żywy kontakt z najpiękniejszym polskim słowem zawartym dziełach literackich. W tym roku, w pierwszą sobotę września, ciekawe inicjatywy, happeningi i wydarzenia związane z akcją obejmą całą Polskę i będą się odbywać pod hasłem...
  Więcej
 • Powiat Bocheński po raz szósty udostępnia zabytki

  ...lat pasji i prywatnej inicjatywy pana Józefa Kluby. W Ekomuzeum możemy zobaczyć nadal działające urządzenia...
  Więcej
 • Spędź weekend w Powiecie Bocheńskim

  ...lat pasji i prywatnej inicjatywy pana Józefa Kluby Na muzealnej ekspozycji można obejrzeć przedmioty i narzędzia używane w gospodarstwach rolnych w ubiegłym stuleciu. Na bogatą kolekcję składają się m.in. młynki do zboża, żarna, stare żelazka, zegarki, a także unikatowy zbiór kołowrotków i konny kierat....
  Więcej
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

  ...Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w...
  Więcej
 • Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

  ...z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych...
  Więcej
 • Jak być świadomym użytkownikiem Internetu?

  ...commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, w szczególności wśród przedsiębiorców. Pomocne w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest właśnie Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców funkcjonujący przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. E...
  Więcej
 • Wspólny czas w ramy zamykamy

  ...Latające Kręgi w Bochni prowadzą założycielki bloga Qukeria.pl promującego inicjatywy twórców z branży kreatywnej....
  Więcej
 • Premier Donald Tusk gratuluje II LO w Bochni

  ...Z inicjatywy II LO w Bochni zorganizowano sesję  naukową...
  Więcej
 • Otwórzmy szafy i serca dla Dorotki!

  ...Mała Czarna znów stanie się centrum serdecznej inicjatywy...
  Więcej
 • FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – ogłasza konkurs!

  ...Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych...
  Więcej
 • Rok 2015 rokiem samorządu terytorialnego

  ...roku przyjęty został pakiet ustaw samorządowych przygotowanych z inicjatywy Senatu I kadencji....
  Więcej
 • Człowiek – wartości – wychowanie - trwa konferencja SOSW

  ...Gratulujemy doskonałej inicjatywy, znakomitej opieki naukowej...
  Więcej
 • Starostwo ogłosiło konkurs na dotacje

  ...rekreacyjnych o charakterze powiatowy, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Dofinansowanie mogą uzyskać także inicjatywy wspierające  sport osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Konkurs na granty rozstrzygnięty

  ...Wszystkie wybrane inicjatywy spełniały kryteria konkursowe, gratulujemy i życzymy udanych realizacji!...
  Więcej
 • FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

  ...inicjatywy lokalne...
  Więcej
 • Powiaty Urząd Pracy przyjmuje wnioski o staż

  ...Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Projekt...
  Więcej
 • Otwarto Muzeum Książki Kucharskiej

  ...powstało z inicjatywy Prezesa Zarządu LGD...
  Więcej
 • Wyjątkowy koncert na Bocheńskiej Scenie Letniej

  ...roku z inicjatywy Jarosława Dzienia, lidera, gitarzysty i kompozytora większości utworów. Que Passa to owoc profesjonalizmu, niezwykłej wrażliwości i przyjaźni członków grupy. Zespół prezentuje mieszankę muzyczną zakorzenioną w tradycji flamenco, world music, jazz, latin, naznaczonej indywidualnością każdego z muzyków. Swój styl określają jako flamenco fusion....
  Więcej
 • Genzyme PAL Award wesprze organizacje działające na rzecz spichrzeniowych chorób lizosomalnych

  ...Grant był kołem zamachowym do stworzenia inicjatywy, która bez takiego wsparcia pewnie nie miałaby szansy się odbyć. Kampania dała pacjentom możliwość opowiedzenia o sobie i chorobie Fabry...
  Więcej
 • Ludwik Węgrzyn odebrał Honorowe Odznaczenie dla zasłużonego dla JST

  ...Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniego organu....
  Więcej
 • W Bochni odbył się Festiwal Podróżniczy „Na świat”

  ...To z pewnością nie ostatni Festiwal Podróżniczy w Bochni. Liczni goście Festiwalu utwierdzili nas w przekonaniu, że takie imprezy są w Bochni potrzebne. Nie spoczywamy na laurach i już planujemy kolejne ciekawe podróżnicze inicjatywy...
  Więcej
 • Pracodawco zamierzasz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników?

  ...W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować min. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem....
  Więcej
 • Koncert kolęd

  ...roku, powstała z inicjatywy Stefana Błaszczyńskiego. Koncerty Piwnicy są pewnego rodzaju spektaklami złożonymi z muzyki, poezji i pieśni. Są także zaproszeniem do wspólnej wyprawy w coraz to nowe rejony ludzkiej wrażliwości, opowieścią o sprawach wielkich i małych oglądanych przez czarodziejski pryzmat muzyki i poezji. Muzyka wykonywana przez artystów to połączenie różnych gatunków muzycznych, takich jak jazz, muzyka etniczna, medytacyjna, klasyczna i poetycka. Członkami Piwnicy...
  Więcej
 • Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

  ...Z inicjatywy bocheńskich ratowników medycznych Szpital przygotowuje się również do przeprowadzenia na początku czerwca ćwiczeń, które pozwolą w praktyce na sprawdzenie wewnętrznych planów, procedur i zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych....
  Więcej
 • XIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej....
  Więcej
 • Uczmy się ratować życie – nowy projekt w starostwie

  ...Głównym celem tej inicjatywy jest  dostarczenie uczniom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co mam nadzieję wpłynie na większe poczucie własnej skuteczności w tym zakresie...
  Więcej
 • Dzień Samorządu Terytorialnego

  ...Dziękujemy za dobre inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. To właśnie Wasza troska o nasze lokalne wspólnoty sprawia, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Życzymy zadowolenia z pełnienia tej doniosłej społecznie roli....
  Więcej
 • Skorzystaj ze szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy

  ...Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych...
  Więcej
 • Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Powiecie Bocheńskim

  ...Dziękuje za profesjonalizm, zaangażowanie wszelkie podejmowane w tym czasie inicjatywy zorganizowane były na najwyższym poziomie. Był to czas ogromnego wysiłku, jednak fachowość i otwartość na potrzeby innych sprawiły, iż podołaliśmy temu niełatwemu wydarzeniu...
  Więcej
 • Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego obradowało w starostwie

  ...Z kolei dzięki zadaniom koncentrującym się na poprawie funkcjonowania ruchu pasażerskiego wśród projektów wybranych do etapu konkursowego znalazły się m.in. inicjatywy usprawniające ruch pasażerski...
  Więcej
 • Powiat bocheński Edukacyjnym Powiatem Małopolski

  ...W dzisiejszych czasach edukacja nie kończy, się tak jak to bywało dawniej na poziomie szkoły, ale trwa całe życie, dlatego tak ważne są inicjatywy, które Państwo podejmujecie. Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w kolejnych projektach...
  Więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Tak potrafię!”

  ...Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
  Więcej
 • Nowa pracownia w szkole w Kamionnej

  ...Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek, Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, Zarząd Stowarzyszenia Edukreatywni, z którego inicjatywy powstała pracownia oraz jego członkowie, nauczyciele i pracownicy działających w Szkole w Kamionnej placówek oświatowych. tj. Szkoły Podstawowej...
  Więcej
 • Warsztaty z Kingą Sobieszczańską

  ...Uczestnicy spotkania będą mogli osobiście doświadczyć pracy twórczej w oparciu o dramę i teatr. Gość Biblioteki Kinga Sobieszczańska jest pracownikiem Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w czerwcu ubiegłego roku włączyła się w twórcze działania i inicjatywy towarzyszące rozwojowi warsztatów twórczego pisania dla dzieci i młodzieży, które prowadzi Dział Zbiorów Audiowizualnych bocheńskiej Biblioteki, prowadząc niezwykłe warsztaty metodą dramy, które na długo pozostały w pamięci uczestników....
  Więcej
 • Budżet Obywatelski Małopolski na 2017 rok

  ...lat będzie mógł w ramach swojego miejsca zamieszkania zgłosić tzw. zadania małe i zadania duże. Za zadanie małe zostaną uznane wszystkie inicjatywy, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu lub miasta Kraków, a ich wartość mieści się w granicach od...
  Więcej
 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim

  ...osób, które ukończą interwencję wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym...
  Więcej
 • Muzyka zaklęta w drewnie-zapraszamy na koncerty

  ...roku z inicjatywy dyrygenta...
  Więcej
 • Wiśnicka scena letnia juz w weekend

  ...Zadanie powinno zostać zrealizowane także z tego powodu, iż dotychczas nie było w Wiśniczu sceny letniej. W związku z tym nikt nie jest w stanie określić wymiernie pozytywnych efektów i zysków dla społeczności lokalnej. Autorzy bazują na przykładach z innych miast, gdzie takie inicjatywy osiągnęły pozytywne efekty....
  Więcej
 • W Ekomuzeum jak u dziadków kilkadziesiąt lat temu

  ...Korzystając z wrześniowego weekendu z zabytkami ziemi bocheńskiej odwiedziłem między innymi Ekomuzeum w Sobolowie. To prywatne muzeum powstałe z inicjatywy Józefa Kluby, rolnika interesującego się historią polskiej wsi...
  Więcej
 • Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego

  ...Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że drzemią w nich niewyczerpane pokłady kreatywności. Wiele ze zgłoszonych pomysłów to zupełnie nowe inicjatywy, które z pewnością wzbogacą ofertę kulturalną czy sportową różnych zakątków naszego regionu. Są też propozycje, które świadczą o pilnych potrzebach i inwestycjach danej społeczności. Małopolanie mają więc w czym wybierać...
  Więcej
 • Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz!

  ...współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gmina Nowy Wiśnicz dołączyła do tej inicjatywy jako jedna ze...
  Więcej
 • Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn w zespole ds.prawa samorządowego

  ...Zadaniem zespołu będzie dokonanie całościowego przeglądu dotychczasowych regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Konkretne propozycje legislacyjne służące optymalizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego wypracowane przez zespół zostaną przedstawione Prezydentowi RP. Ten zaś będzie je rozważał w kontekście prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej....
  Więcej
 • Koncert charytatywny

  ...po raz czwarty, zapraszamy w piątkowy listopadowy wieczór wszystkich miłośników muzyki do wysłuchania koncertu i wsparcia bocheńskiej fundacji Auxilium. W interpretacji młodych artystów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach wysłuchamy utworów skomponowanych przez twórców muzyki klasycznej oraz znane melodie wykonane na fortepianie, skrzypcach, gitarach i innych instrumentach. Jako gość specjalny wystąpi duet byANN, który powstał z inicjatywy dwóch młodych instrumentalistek Anny Żelasko i Anny Rzeszuto, absolwentek Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Dzięki wspólnej pasji oraz doświadczeniu, zdobytemu podczas swojej drogi artystycznej, zespół byAnn stworzył unikatową jakość brzmienia akordeonu, gitary i wokalu. Prezentowany przez zespół program jest bardzo szeroki i różnorodny. Ma na celu ukazanie ogromnych możliwości wyrazowych oraz brzmieniowych gitary i akordeonu...
  Więcej
 • Floriany 2018

  ...To bardzo ważne, żebyśmy odnaleźli to, co najczęściej wydaje się zwyczajne i codzienne, a w istocie jest niezwykłe z punktu widzenia dzisiejszych realiów rynku i zachowań ludzi. Strażacy często podejmują inicjatywy mające na celu dobro drugiego człowieka i całych społeczności, nie oglądając się na korzyści materialne. Traktują to w kategoriach rozwoju i tworzenia nowych ciekawych możliwości życiowych. Czasami mam wrażenie, że przypomina to działalność, jaka cechuje środowisko wolnego oprogramowania, w którym tworzy się narzędzia i możliwości do tego, by później w oparciu o nie móc rozwijać swoje talenty...
  Więcej
 • Sfinansują zadania upamiętniające obchody stulecia polskiej Niepodległości

  ...które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami. Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska....
  Więcej
 • Obchody 100-lecia Niepodległości - logotyp

  ...Korzystanie z logotypu przez wszystkie inicjatywy zaangażowane w świętowanie niepodległości Polski, nie tylko pozwoli na spójną identyfikację, ale przede wszystkim sprawi, że każdy z projektów stanie się elementem większej całości...
  Więcej
 • Osoby niepełnosprawne - sprawne w pracy

  ...z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, projekt...
  Więcej
 • Halina Mucha, Ks. Jan Nowakowski i Krzysztof Kokoszka czyli Dobrze Zasłużeni...

  ...działającymi przy parafii, przygotowując różne akcje ewangelizacyjne i społeczne oraz znaczące sympozja, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców  regionu bocheńskiego, a nawet Małopolski. Na przestrzeni lat Kościół św. Pawła stał się miejscem sprzyjającym obchodom uroczystości patriotycznych, miejscem modlitewnych spotkań przedstawicieli grup zawodowych i społecznych Bocheńszczyzny. Dzięki staraniom księdza prałata organizowane są  koncerty orkiestr i zespołów muzycznych z terenu powiatu.  Z jego inicjatywy wybudowano przedszkole parafialne, które służy wielu bocheńskim rodzinom, a na bocheńskim cmentarzu Św. Rozalii powstał pomnik dziecka utraconego. Przy zaangażowaniu księdza proboszcza przy parafii była prowadzona również świetlica profilaktyczno...
  Więcej
 • Sołtys Lipnicy Murowanej jednym z najlepszych sołtysów w Małopolsce

  ...Doskonale wiemy, że dobry sołtys to przede wszystkim doskonały organizator. Podejmując inicjatywy w swoich małych ojczyznach nie tylko rozbudza aktywność lokalnej społeczności, ale przede wszystkim sprawia, że mieszkańcy mają poczucie przynależności do wspólnoty w której żyją. Gratuluję tegorocznemu laureatowi...
  Więcej
 • W Powiecie funkcjonować będzie Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

  ...Wszelkie sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnienie, promocja, a także organizacja zbierania podpisów należą do Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. Natomiast mieszkańcy powiatu głosują poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały. Projekt uchwały musi być wyłożony do wglądu w miejscu składania podpisów. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz podpisami składany jest do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu oraz właściwych Komisji...
  Więcej
 • Ludwik Węgrzyn Prezes Zarządu ZPP uhonorowany w tegorocznej edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego

  ...w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego,inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,...
  Więcej
 • „Mała książka – Wielki Człowiek”

  ...zorganizowanej przez Instytut Książki. Z wielką radością informujemy, że w nowym roku ruszamy z kolejną odsłoną czytelniczej inicjatywy. Tym razem zapraszamy dzieci urodzone w...
  Więcej
 • Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłkarskie zagra w koszulkach z logiem powiatu

  ...Współpraca z powiatem jest dla nas bardzo ważna. Nasze młodzieżowe drużyny mają z założenia być tworzone z najzdolniejszych wychowanków szkółek piłkarskich, które funkcjonują na terenie powiatu. Wierzymy że takie partnerstwo pozwoli na odpowiedni rozwój naszej wspólnej inicjatywy. Tego typu projekt jeśli chodzi o skale na naszym terenie jeszcze nikt nie realizował.  To pierwszy tak zorganizowany system szkolenia i selekcji dzieci trenujących piłkę nożną w naszym regionie. W całe przedsięwzięcie zaangażowane są nie tylko...
  Więcej