kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: geodeta
 • ZS nr 2

  ...technik geodeta...
  Więcej
 • Postępowania scaleniowe

  ...Grunty objęte scaleniem szacuje geodeta projektant scalenia upoważniony przez Starostę, w oparciu o przyjęte przez uczestników scalenia zasady szacunku gruntów....
  Więcej
 • „Szlakiem zmian – program kształcenia przyszłych kadr branży budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim”

  ...technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, murarz w...
  Więcej
 • Nowy sprzęt do nauczania geodezji

  ...Sprzęt ten pozwoli na utworzenie w szkole ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geodeta oraz lepsze przygotowanie uczniów technikum geodezyjnego do tych egzaminów oraz do pracy zawodowej w przyszłości. Całkowita wartość otrzymanego sprzętu to ok....
  Więcej
 • Dni otwarte Budowlanki

  Więcej
 • Zespół Szkół Nr 2 w Bochni na Festiwalu Zawodów w Małopolsce

  ...gdzie prezentowano zawód technik geodeta...
  Więcej
 • Festiwal Zawodów - warsztaty dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni

  ...salach uczniowie gimnazjów mieli możliwość udziału w zajęciach warsztatowych pokazujących tajniki pracy w poszczególnych zawodach kształconych w szkole, m.in. w zawodzie technik budownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik drogownictwa oraz w zawodach kształconych w Zasadniczej Szkole Zawodowej...
  Więcej
 • II Forum Zawodoznawcze

  ...uczący się w zawodzie technik geodeta...
  Więcej
 • Powiatowa debata geodetów

  ...Po przywitaniu uczestników przez Starostę Ludwika Węgrzyna, Geodeta Powiatowy będący również Dyrektorem Wydziału Geodezji i Kartografii przedstawił charakterystykę działań podjętych w celu naprawy jakości realizowanych przez Wydział usług.  Wyszczególnił działania bieżące, które mają wpłynąć na rozwój geodezji na terenie powiatu oraz określił kierunki tego rozwoju. Odniósł się również do realizowanych prac takich jak scalenia i wymiany gruntów, regulacje cieków naturalnych czy operaty inwestycyjne szczebla wojewódzkiego.  Przedstawił także założenia...
  Więcej
 • Uczennica Budowlanki finalistką Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

  ...Etap ogólnopolski Olimpiady odbył się w Lublinie.  Brali w nim udział uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta z całej Polski. Podczas tego etapu uczestnicy rozwiązywali zestaw zadań teoretycznych oraz musieli się wykazać umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych i pomiarowych, zarówno indywidualnie jak i w zespole....
  Więcej
 • VI Festiwal Zawodów za nami

  ...technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik budowy dróg, technik geodeta, technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik inżynierii sanitarnej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji przemysłowych, stolarz....
  Więcej