kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: chodnik
 • Aktywnej

  ...Podróż podziemnymi chodnikami rozpoczyna się na głębokości...
  Więcej
 • Starosta Bocheński

  ...milionów złotych.Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu

  ...Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych....
  Więcej
 • „Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1444 K, 2082 K, 2072 K, 2071 K”

  ...Łapanów oraz budowę chodników wraz z kanalizacją deszczową....
  Więcej
 • „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana-Żegocina

  ...Żegocina, powstanie również chodnik, wyniesione przejścia dla pieszych. Zamontują także znaki drogowe z oświetleniem LED i bariery drogowe i mostowe, przebudują...
  Więcej
 • Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K 1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku

  ...remont i budowa chodników...
  Więcej
 • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”

  ...m, korekcie łuków poziomych jezdni, zwiększeniu nośności i mrozoochronności warstw konstrukcyjnych, kompleksowej przebudowie odwodnienia korpusu drogowego, budowie chodników i ścieżek pieszo...
  Więcej
 • Wkrótce chodnik na Brzeźnickiej

  ...chodnik... ...Wkrótce chodnik na Brzeźnickiej... ...tysięcy złotych przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Bochni na modernizację chodnika przy tej ruchliwej ulicy. Nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową zostanie oddany do użytku już przed...
  Więcej
 • Kolejne chodniki już gotowe

  ...chodniki... ...Kolejne chodniki już gotowe... ...Mieszkańcy Starego Wiśnicza, a w szczególności dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II mogą już korzystać z nowego chodnika przy drodze Kopaliny...
  Więcej
 • Nowe mosty w Powiecie

  ...mówi Starosta Jacek Pająk. Remont mostu w Pogwizdowie obejmował rozbiórkę starego bardzo wąskiego mostu z drewnianym pokładem i poręczami. Wybudowany został nowy żelbetowy, znacznie wydłużony obiekt, w maksymalnym stopniu została poszerzona jezdnia. Wykonano także nawierzchnię na moście wraz z dojazdami,chodnikiem oraz odcinkiem kanalizacji. Natomiast w Nieprześni wymieniono całą konstrukcję pokładu mostu na nową wraz z nawierzchnia bitumiczną, poszerzono jezdnię o chodnik, a także wykonano barierki....
  Więcej
 • Remonty chodników

  ...chodnikow... ...Remonty chodników... ...rwają remonty chodników w Powiecie Bocheńskim. Obecnie zakończył się już realizowany wspólnie z Miastem Bochnia remont chodnika na ul. Karolina oraz ul. Wygoda....
  Więcej
 • Inwestycje w Powiecie- ciąg dalszy

  ...W ramach wykonanych prac wyremontowany zostanie przepust oraz poszerzona zostanie  droga na łuku w rejonie projektowanego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.Odbudowane zostaną rowy odwadniające z dnem umocnionym narzutem kamiennym. Wyremontowany zostanie chodnik nad przepustem oraz przełożony istniejący zgodnie z nowym przebiegiem krawędzi drogi. Koszt tej  inwestycji to ponad...
  Więcej
 • Starostwo remontuje ulice w Bochni

  ...Około milion złotych to prace dodatkowe takie jak budowa pół kilometrowego chodnika w Krzeczowie, na ulicy Brzeskiej remont odwodnienia i wraz remontem chodnika i krawężnika...
  Więcej
 • Umowa z wykonawcą autostrady podpisana

  ...mówi wicestarosta Tomasz Całka. Wykonany zostanie również chodnik w Stanisławicach na drodze powiatowej o długości...
  Więcej
 • Ciąg południowy - trwają prace

  ...Łapanów oraz budowę chodników wraz z kanalizacją deszczową....
  Więcej
 • Inwestycje realizowane przez starostwo

  ...W Gminie Bochnia obecnie trwa przebudowa skrzyżowania w Zawadzie polegająca na budowie chodników z kanalizacją deszczową, wykonaniu nowej nawierzchni, nowych przejść dla pieszych oraz remoncie istniejącej zatoki autobusowej. Wykonana zostanie również nawierzchnia z umocnieniem poboczy i konserwacją rowów w Nieszkowicach Wielkich,  Zawadzie i Nieprześni...
  Więcej
 • List do mieszkańców Stanisławic w sprawie chodnika

  ...chodnika... ...List do mieszkańców Stanisławic w sprawie chodnika... ...w związku rozpoczęciem przez powiat bocheński realizacji inwestycji budowy chodnika w Stanisławicach, jako gospodarz powiatu jestem zobowiązany do przedstawienia i wyjaśnienia Państwu obecnego stanu zaawansowania tegoż przedsięwzięcia....
  Więcej
 • Powiat zrealizował w 2011 roku inwestycje drogowe za 18,5 miliona złotych

  ...Łapanów z budową chodników wraz z kanalizacją deszczową....
  Więcej
 • Budowa chodnika w Proszówkach

  ...chodnika... ...Budowa chodnika w Proszówkach... ...Mieszkańcy Proszówek, nie będą już chodzić poboczem, gdyż w miejscowości powstaje chodnik na długości...
  Więcej
 • Powiat buduje chodniki

  ...chodniki... ...Powiat buduje chodniki... ...Mieszkańcy Proszówek, Łąkty Dolnej, Dąbrówki i Jodłówki nie będą już chodzić poboczem, w miejscowościach tych  powstają chodniki wraz z kanalizacją deszczową....
  Więcej
 • W powiecie powstaną cztery nowe mosty

  ...Istniejące obiekty powstały wiele lat temu. Zarówno mosty jak i drogi dojazdowe są w złym stanie technicznym, nawierzchnie  mają liczne ubytki. Prowadzone modernizacje  poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort jazdy. Praktycznie w każdym wypadku wzmocniona  zostanie nawierzchnia, przebudowane zostaną dojazdy, a co najważniejsze powstaną chodniki.  Wykonane prace  przyczynią się do znacznego podniesienie bezpieczeństwa,  a także ułatwią mieszkańcom i użytkownikom dróg poruszanie się po tych miejscowościach...
  Więcej
 • Zmiana organizacji ruchu w Lipnicy Górnej

  ...m poniżej mostu. Drogi dojazdowe zyskają nową nawierzchnię. Powstanie także jednostronny chodnik. Termin zakończenia przewidziany jest na...
  Więcej
 • Rajbrot – trwają prace w ramach „schetynówki”

  ...Zakres prowadzonych prac w Rajbrocie obejmuje remont skrzyżowania z drogą na Bytomsko wraz z wykonaniem oznakowania poziomego. Wybudowany zostanie chodnik na długości...
  Więcej
 • Gmina Bochnia przeciwko budowie chodników

  ...chodnikow... ...Gmina Bochnia przeciwko budowie chodników... ...przebiegać miał również przez Gminę Bochnia i z taką tez propozycją w lipcu Zarząd Powiatu wystąpił do Wójta Gminy Bochnia. W ramach inwestycji miał powstać min. chodnik na długości ok....
  Więcej
 • Powiat buduje mosty

  ...By zapewnić kierowcom przejazd i ułatwić poruszanie się na czas robót, zostały wybudowane obiekty zastępcze. Prace przy budowie mostów polegają przede wszystkim na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowej przeprawy oraz wykonaniu nawierzchni jezdni na dojazdach, budowie chodników czy regulacji koryta potoku...
  Więcej
 • Powiat zakończył piątą schetynówkę

  ...Dla mieszkańców południowej części powiatu to dobra wiadomość, gdyż w wielu miejscach powstały nowe chodniki, przede wszystkim przy szkole podstawowej w Rajbrocie, ale również w Trzcianie i Łąkcie Dolnej....
  Więcej
 • Powiat buduje kolejny chodnik w Gminie Bochnia

  ...chodnik... ...Powiat buduje kolejny chodnik w Gminie Bochnia... ...Zarząd Powiatu Bocheńskiego po raz kolejny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Bochnia i zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o współpracę przy budowie chodnika w miejscowości Brzeźnica, inwestycji zapewniającej mieszkańcom godne warunki życia i bezpieczeństwo. W dniu...
  Więcej
 • W Brzeźnicy i Jodłówce powstaną chodniki

  ...chodniki... ...W Brzeźnicy i Jodłówce powstaną chodniki... ...W Brzeźnicy powstanie chodnik z kanalizacją deszczową natomiast w Jodłówce oprócz chodnika przebudowane zostaną zjazdy, zatoki postojowe oraz poszerzona zostanie droga powiatowa. Inwestycje realizowane ze środków Ministerstwa Transportu, własnych oraz przy współudziale Gminy Rzezawa....
  Więcej
 • Otwarto most w Bogucicach

  ...tysięcy złotych. Drewnianą konstrukcję zastąpił betonowy most, wzmocnieniu i poszerzeniu uległa nawierzchnia drogowa do dwóch normatywnych pasów ruchu, przebudowano dojazdy do mostu, jak również powstał nowy chodnik. Zabezpieczono skarpy oraz dno cieku wodnego znajdującego się pod obiektem....
  Więcej
 • Kolejny most uroczyście otwarty

  ...Zakres prac poza gruntownym remontem mostu objął również dojazdy i zjazdy indywidualne, powstał chodnik, kanalizacja deszczowa oraz przebudowano i wyczyszczono przydrożne rowy. Most ten jest elementem infrastruktury drogowej Powiatu Bocheńskiego, dlatego modernizacja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniosła komfort jazdy....
  Więcej
 • Otwarto most w Lipnicy Górnej

  ...m poniżej mostu. Drogi dojazdowe zyskały nową nawierzchnię. Powstał także jednostronny chodnik...
  Więcej
 • Utrudnienia w Łąkcie Dolnej w związku z budową chodnika

  ...chodnika... ...Utrudnienia w Łąkcie Dolnej w związku z budową chodnika... ...Inwestycja jest możliwa dzięki subwencji z rezerwy ogólnej z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto z uzyskanej dotacji powstał chodnik w Cikowicach i Stanisławich a niebawem powstanie chodnik w Rzezawie....
  Więcej
 • Rozpoczęto przebudowę dróg w ramach "schetynówki"

  ...Zbydniów wykonają chodnik w Brzezowej i Zbydniowie, zmodernizują drogę z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem poboczy oraz konserwacją rowów, zamontują bariery energochłonne oraz oświetlenie jak również oznakowanie poziome i pionowe....
  Więcej
 • Utrudnienia w Damienicach

  ...tys. zł. Chodnik powstanie na długości ok....
  Więcej
 • Chodnik w Damienicach

  ...chodnik... ...Chodnik w Damienicach... ...Prace budowlane obejmowały powstanie nowego chodnika o szerokości...
  Więcej
 • Uroczyste wręczenie promes

  ...drewniana konstrukcja a w jej miejsce powstanie nowy obiekt inżynierski wraz z odwodnieniem czy elementami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowana zostanie droga powiatowa, zamontują bariery drogowe, powstanie chodnik  z kanalizacją deszczową jak również przebudowane zostaną zjazdy i przydrożne rowy. W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa potoku Zawadka...
  Więcej
 • Rozpoczyna się remont mostu w Rajbrocie

  ...W ramach prac wykonany zostanie nowy obiekt, przebudowane zostaną dojazdy, wybudowany chodnik po prawej stronie, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica. Remont obejmuję także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudowę przydrożnych rowów...
  Więcej
 • Remonty na drogach powiatowych

  ...Chodnik w Starym Wiśniczu i Olchawie...
  Więcej
 • Nowe boisko w Mechaniku - trwają prace

  ...Przedmiotem zadania jest przebudowa położonego przy Mechaniku, szkolnego boiska wielofunkcyjnego, w ramach której rozbiorą stare boisko, uzupełniona zostanie podbudowa z kruszywa łamanego, następnie wykonana zostanie nowa nawierzchnia poliuretanowa i wymieniona siatka osłonowa. Uzupełnione zostanie również wyposażenie boiska, wymienią ogrodzenie oraz wyremontują chodnik w obrębie boiska....
  Więcej
 • Ponad 2,5 miliona złotych dla powiatu na inwestycje drogowe

  ...Żegocina, powstanie również chodnik, wyniesione przejścia dla pieszych. Zamontują także znaki drogowe z oświetleniem LED i bariery drogowe i mostowe, przebudują...
  Więcej
 • Most w Rajbrocie gotowy

  ...m  przebudowano drogę powiatową wraz z dojazdami  i zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu. Powstał również chodnik po prawej stronie, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica.  Inwestycja obejmowała także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudową przydrożnych rowów...
  Więcej
 • Powiat ustabilizował osuwisko w Trzcianie

  ...Przebudowie uległa nawierzchnia drogowa, powstał chodnik jak również pobocza. Zmodernizowano zjazdy i drogi dojazdowe, powstanły również nowe studzienki a istniejące zostały przebudowane....
  Więcej
 • Uroczyście otwarto most w Rajbrocie

  ...betonowym obiektem inżynierskim, przebudowie drogi powiatowej wraz z dojazdami i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu. Powstał również chodnik po prawej stronie, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica.  Remont obejmował także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudową przydrożnych rowów...
  Więcej
 • 120 metrów szczęścia – nowy most w Nieszkowicach Wielkich

  ...ton wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowano również dojazdy i  istniejące zjazdy indywidualne do działek. Powstał chodnik  i kanalizacja deszczowa, przebudowano rowy oraz koryto potoku Zawadka...
  Więcej
 • Podsumowanie inwestycji drogowych w 2016 roku

  ...km chodników i ścieżek rowerowych...
  Więcej
 • Podpisano umowę na inwestycję drogową za 2 miliony

  ...chodzi tutaj o budowę chodników i stworzenie takich warunków ruchu pieszych aby było bezpieczniej...
  Więcej
 • Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy i Łazach

  ...W Brzeźnicy drogowcy  wybudują chodnik o długości...
  Więcej
 • W Brzeźnicy czasowa organizacja ruchu

  ...W Brzeźnicy powstanie chodnik o długości...
  Więcej
 • Ruszyły prace w Brzeźnicy i Łazach

  ...Inwestycja rozpoczęła się od budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Brzeźnicy, chodnik który tam powstanie będzie miał długość...
  Więcej
 • Powstaje chodnik w Proszówkach i Damienicach

  ...chodnik... ...Powstaje chodnik w Proszówkach i Damienicach...
  Więcej
 • W Drwini będą mieć nowy most

  ...m. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, w tym pieszym, na nowym obiekcie zaprojektowano chodnik oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną....
  Więcej
 • Podpisano umowę na budowę mostu w Drwini

  ...m. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, w tym pieszych, na nowym obiekcie zaprojektowano chodnik o szerokości...
  Więcej
 • O budowie chodnika w Brzeźnicy w Kronice Krakowskiej

  ...chodnika... ...O budowie chodnika w Brzeźnicy w Kronice Krakowskiej... ...Budowa chodnika jest możliwa dzięki realizacji przez Powiat Bocheński inwestycji pn....
  Więcej
 • Uwaga!!! Droga w Drwini zamknięta w związku z budową mostu

  ...m. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, w tym pieszym, na nowym obiekcie zaprojektowano chodnik oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną....
  Więcej
 • Inwestycje i remonty drogowe na terenie powiatu

  ...tysięcy złotych wyniosła budowa prawie kilometrowego odcinka chodnika wraz z kolektorem deszczowym w miejscowości Damienice i Proszówki. Inwestycja  realizowana były przy wsparciu finansowym Gminy Bochnia....
  Więcej
 • Budujemy nowy most w Drwini

  ...m. Powstanie również chodnik o szerokości...
  Więcej
 • Przez Pogwizdów i Zawadę pojedziemy nową drogą!

  ...W Pogwizdowie i Zawadzie powstał nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową. Drogowcy poszerzyli jezdnię do szerokości...
  Więcej
 • Uroczyste zakończenie rozbudowy drogi w Pogwizdowie i Zawadzie

  ...W Pogwizdowie i Zawadzie powstał nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową. Poszerzono jezdnię do szerokości...
  Więcej
 • Czas skutecznych przedsięwzięć - inwestycje drogowe

  ...mln zł. wyniosła modernizacja drogi powiatowej przebiegającej przez Miasto Bochnię i Gminę Rzezawa. Wykonano progi zwalniające, skrzyżowania, chodniki na długości...
  Więcej
 • Starosta Bocheński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa

  ...wzdłuż budynku na działce chodnik o szer....
  Więcej
 • Kolejna inwestycja w szpitalu

  ...W ramach inwestycji powstanie nowy chodnik, miejsca postojowe i droga wewnętrzna. Uzupełniona zostanie podbudowa, udrożnione kratki ściekowe i wyregulowane studzienki rewizyjne....
  Więcej
 • Prawie 5 milionów złotych dla powiatu na modernizację dróg powiatowych

  ...m, powstanie chodnik, pobocza zostaną utwardzone. Przebudowane zostaną także skrzyżowania  drogi powiatowej z drogami gminnymi....
  Więcej
 • Kolejne miliony na modernizację dróg powiatowych!

  ...Pierwsza z inwestycji zlokalizowana jest na terenie Gminy Bochnia i przebiega przez Nieszkowice Małe oraz Stradomkę, a dotyczy przebudowy drogi, poboczy, rowów przydrożnych, przebudowie sieci energetycznej oraz wykonaniu oznakowania. Ponadto w Stadomce powstanie chodnik, przebudują zjazdy oraz skrzyżowanie z drogą gminną....
  Więcej
 • 3,5 miliona złotych na powiatową inwestycje w Stradomce i Nieszkowicach Małych

  ...metrów, powstanie nowy chodnik oraz ściek przykrawężnikowy. Przebudowane zostaną zjazdy oraz skrzyżowanie z drogą gminną....
  Więcej
 • Inwestycje powiatowe na ukończeniu

  ...Na południu powiatu w gminach Żegocina, Trzciana oraz Łapanów kończy się modernizacja dróg powiatowych. W Łąkcie Górnej powstał chodnik przebudowano drogi i utwardzono pobocza. W Kierlikówce, powstały chodniki, perony przystankowe, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, przebudowie uległa droga oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi. W Tarnawie przebudowane zostało klasyczne skrzyżowanie dróg powiatowych na rondo. Ponadto wybudowano chodniki, przebudowano drogę powiatową, powstała zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych oraz progi zwalniające. Koszt tej inwestycji to blisko...
  Więcej
 • 3,5 mln dla powiatu na modernizację dróg

  ...Zakres robót w Królówce dotyczy dwóch odcinków. Pierwszy obejmuje budowę nowego chodnika wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni z poszerzeniem jej do...
  Więcej
 • 4,5 miliona złotych na przebudowę dróg w Królówce i Rzezawie

  ...Pierwsza z umów dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Królówce. Na prawie kilometrowym odcinku zlokalizowanym pomiędzy sklepem a remizą OSP, powstanie chodnik wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym na całej długości chodnika. Remontu doczeka się również nawierzchnia drogowa, na której postanie nowy asfalt.  Zostanie ona również poszerzona do...
  Więcej
 • W Jodłówce powstanie rondo

  ...Grądy i drogi gminnej w Jodłówce powstanie rondo oraz chodnik dla pieszych. Poprawi to bezpieczeństwo w tym niebezpiecznym miejscu....
  Więcej
 • Utrudnienia w ruchu w Królówce!

  ...mln. zł. to koszt przebudowy drogi powiatowej na kilometrowym odcinku. W ramach inwestycji wykonano chodnik, kolektor deszczowy oraz lokalną wymianę podbudowy tam gdzie doszło do spękań jezdni jak również podbudowę asfaltową....
  Więcej
 • Modernizacja drogi powiatowej w Królówce

  ...Zakres prac realizowanych obecnie to rozbudowa prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej zlokalizowanego pomiędzy sklepem koło Sołtysa a remizą OSP. Już niebawem mieszkańcy Królówki będą mogli korzystać z nowego chodnika, kierowcy natomiast będą mogli poruszać się po nowej, wyremontowanej i poszerzonej drodze...
  Więcej
 • Kolejne chodniki

  ...chodniki... ...Kolejne chodniki... ...mówi starosta Jacek Pająk. Burmistrz podkreślał, iż ta dobra współpraca jest dobrą prognozą na kolejne wspólne inwestycje. Podpisane umowy dotyczą remontów chodników na ul. Brzeskiej, ul. Karolina, ul. Wygoda oraz budowy nowego chodnika z kanalizacją deszczową przy ul. Strzeleckiej. Łączny szacowany koszt tych inwestycji to kwota ponad...
  Więcej
 • Umowa na schetynówki podpisana

  ...Zakres prac obejmie m.in. budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, remont nawierzchni, wydzielenie ruchu pieszych poprzez modernizację pobocza oraz remont istniejących zatok autobusowych. Realizacja powyższej inwestycji odbędzie się w oparciu o umowę partnerską zawartą pomiędzy Powiatem Bocheńskim a Miastem i Gminą Nowy Wiśnicz....
  Więcej
 • Schetynówki- trwają prace na drogach powiatowych

  ...m chodnika. W ramach tej inwestycji także w Kobylu zostanie wybudowane...
  Więcej
 • Trwa przetarg na ciąg północny

  ...km chodników...
  Więcej
 • Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr...
  Więcej
 • XLI sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęta została także uchwała dotycząca powierzenia Miastu Bochnia realizacji remontu nawierzchni asfaltowej na ul. Wygoda, ul. Karolina oraz budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Bochnia...
  Więcej
 • Inwestycje w powiecie

  ...km chodników. Projekt  przewiduje również przebudowę skrzyżowania w Okulicach oraz remont przepustu w Krzeczowie. Powstaną również ścieżki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji...
  Więcej
 • Kolejna inwestycja zakończona

  ...km chodników, na ul. Brzeskiej wyremontowano również...
  Więcej
 • Starosta na sesji w Gminie Bochnia

  ...tys. Starosta odpowiadał również na pytania dotyczące planowanego remontu skrzyżowania oraz mostu w Zawadzie, chodnika w Gawłowie oraz Stanisławicach, czy też parkingu koło kościoła w Brzeźnicy. Radni gminni, zgromadzeni sołtysi oraz goście zapoznali sie także z zamierzeniami inwestycyjnymi w Gminie Bochnia na lata...
  Więcej
 • Komunikat Starostwa Powiatowego w Bochni

  ...Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Stanisławicach...
  Więcej
 • Powiat po raz kolejny nagrodzony za budowę chodników

  ...chodnikow... ...Powiat po raz kolejny nagrodzony za budowę chodników... ...Całkowity koszt poniesiony na budowę chodników w roku...
  Więcej
 • Nowy most w Żegocinie

  ...metry chodnika...
  Więcej
 • Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

  ...Budowa chodników w ciągu drogi  powiatowej nr...
  Więcej
 • Wiadukt na ul. Krzeczowskiej - powiat wynegocjował warunki umowy

  ...m  z zachowaniem nośności o parametrach drogi powiatowej, jak również wybudowania chodnika jednostronnego o szerokości min....
  Więcej
 • Jest promesa na most w Bytomsku

  ...Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego wraz z przebudową dojazdów. Powstanie kanalizacja deszczowa, umocniony zostanie także  potok Podkosówka. Inwestycja ta obejmuje także budowę chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową murów oporowych...
  Więcej
 • Spotkanie w sprawie chodnika w Damienicach

  ...chodnika... ...Spotkanie w sprawie chodnika w Damienicach...
  Więcej
 • Czego boi się Wójt gminy Bochnia?!

  ...W odpowiedzi na zaproszenie w sprawie budowy chodnika do Starosty Bocheńskiego...
  Więcej
 • Otwarto most w Bytomsku

  ...Realizacja inwestycji polegała na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu wraz z przebudową dojazdów, budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wylotów, umocnieniem potoku Podkosówka oraz budową chodnika i budową murów oporowych. Budowa mostu wyniosła prawie...
  Więcej
 • Szansa na kolejne pieniądze dla powiatu

  ...Drugim zadaniem o które zawnioskowano w piśmie jest przebudowa skrzyżowania oraz budowa chodnika w Tarnawie wraz z kanalizacją opadową oraz oświetleniem....
  Więcej
 • Powiat na dobrej drodze

  ...W Rzezawie przy ul. Bocheńskiej trwa budowa chodnika z kanalizacją deszczową na długości...
  Więcej
 • Od czwartku na Krzeczowskiej przejedziemy bajpasem

  ...m z zachowaniem nośności o parametrach drogi powiatowej, jak również wybudowania chodnika jednostronnego o szerokości min....
  Więcej
 • Powiat zakończył kolejną "schetynówkę"

  ...Budowa chodnika  w Brzezowej i Zbydniowie...
  Więcej
 • Powiat buduje "schetynówki"

  ...północnej drogowcy wykonają progi zwalniające, skrzyżowania, chodniki oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamontują bariery ochronne i kasetony nad przejściem dla pieszych. Wyremontują przepust oraz nawierzchnię na długości prawie...
  Więcej
 • Radni uchwalili budżet powiatu na 2017 rok

  ...budowa chodnika w Damienicach i Proszówkach...
  Więcej
 • W Pogwizdowie ruszyły prace

  ...miliony złotych rozpoczęła się od budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Pogwizdowie. Następnie drogowcy przebudują sieć teletechniczną i energetyczną,  zjazdy,  skrzyżowanie z drogą gminną, jak również zatoki autobusowe. Na koniec przebudują drogę na odcinku kilometra i poszerzą jezdnię do szerokości...
  Więcej
 • Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego

  ...Nowe festiwale muzyczne i kulturalne, książkomaty, zawody sportowe, warsztaty dla seniorów, zajęcia językowe, budowa chodnika, zakup sprzętu medycznego czy sadzonek drzew...
  Więcej
 • Ruszyły prace przy osuwisku w Rajbrocie

  ...miliona złotych wyniosą prace, które potrwają do końca listopada. Prace obejmą odbudowę drogi i przebudowę infrastruktury odwodnieniowej, zabezpieczenie konstrukcji korpusu drogi, przebudowę skarpy z umocnieniem brzegów i dna rzeki Uszwica, odwodnienie osuwiska oraz budowę chodnika...
  Więcej
 • Niebawem rusza przebudowa dróg na południu powiatu

  ...Inwestycja składa się z trzech odcinków. Pierwszy zlokalizowany jest na terenie gminy Żegocina i obejmuje przebudowę i rozbudowę przepustu w Łąkcie Górnej wraz z rozbudową i przebudową drogi, budową chodnika, kanalizacji deszczowej, umocnieniem skarp a także wykonaniem konstrukcji oporowej w celu zabezpieczenia drogi powiatowej....
  Więcej
 • Rozpoczęto budowę drogi w Kierlikówce

  ...Inwestycja zostanie podzielona na odcinki. W zakresie pierwszego odcinka planuje się budowę chodnika, przebudowę drogi i utwardzenie poboczy. W przypadku drugiego odcinka, powstaną chodniki, perony przystankowe, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, przebudowie ulegnie droga oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi. W trzecim odcinku planuje się budowę chodników, drogi powiatowej, powstanie zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych, progi zwalniające. Przebudowane zostaną klasyczne skrzyżowania dróg powiatowych na skrzyżowanie typu rondo....
  Więcej
 • Powiat zakończył inwestycję za blisko 5 milionów złotych

  ...W ramach inwestycji przebudowano trzy odcinki drogi powiatowej. Pierwszy na terenie gminy Żegocina obejmował gruntowną przebudowę przepustu w Łąkcie Górnej wraz z rozbudową drogi, budową chodnika, kanalizacji deszczowej, umocnieniem skarp a także wykonaniem konstrukcji oporowej w celu zabezpieczenia drogi....
  Więcej