kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: budowy
 • Architektura i budownictwo

  ...Zarejestrowanie Dziennika Budowy...
  Więcej
 • ZS nr1

  ...lat wpisane są w historię miasta i powiatu. Władze szkolne i miejskie rozumiały konieczność budowy dużego i wygodnego obiektu zaspokajającego potrzeby szkolnictwa zawodowego...
  Więcej
 • Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Bochni

  ...Łączny koszt budowy wyniesie...
  Więcej
 • Lepsze wykształcenie - lepsza praca - PROJEKT ZREALIZOWANY

  ...Koło Dokumentacja Budowy od A do Z...
  Więcej
 • Aktywne organizacje – skuteczna integracja - program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego - PROJEKT ZREALIZOWANY

  ...wzmocnienie wśród uczestników projektu świadomości roli i potencjału NGOs w środowisku lokalnym w zakresie aktywnej integracji i budowy kapitału społecznego....
  Więcej
 • Nauka przedsiębiorczości w praktyce

  ...Koło Dokumentacja Budowy od A do Z...
  Więcej
 • Czy będziemy pierwsi?

  ...Jestem przekonany co do budowy łącznika...
  Więcej
 • O łączniku z parlamentarzystami

  ...stycznia w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się kolejne spotkanie dotyczące budowy łącznika autostradowego. Tym razem na zaproszenie Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka w spotkaniu oprócz wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu wzięli też udział małopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym celem spotkania było omówienie obecnego stanu zaawansowania prac realizacji...
  Więcej
 • Kolejne chodniki

  ...mówi starosta Jacek Pająk. Burmistrz podkreślał, iż ta dobra współpraca jest dobrą prognozą na kolejne wspólne inwestycje. Podpisane umowy dotyczą remontów chodników na ul. Brzeskiej, ul. Karolina, ul. Wygoda oraz budowy nowego chodnika z kanalizacją deszczową przy ul. Strzeleckiej. Łączny szacowany koszt tych inwestycji to kwota ponad...
  Więcej
 • Orlik w Łapanowie- w sobotę otwarcie

  ...podkreśla starosta Jacek Pająk. Łączny koszt budowy boiska w Łapanowie to ponad milion złotych, w tym wkład własny Powiatu wyniósł...
  Więcej
 • Orlik otwarty

  ...wielofunkcyjne, poliuretanowe do siatkówki, koszykówki i tenisa. Drugie natomiast jest boiskiem do piłki nożnej wyłożonym sztuczną nawierzchnią. Wysoki standard boisk zapewniają także nowoczesne szatnie oraz odpowiednie zaplecze sanitarne. Boiska są bezpieczne, a mieszkańcy powiatu zagrają w piłkę również wieczorem ponieważ obiekt jest oświetlony. Łączny koszt budowy kompleksu w Łapanowie to ponad milion złotych, w tym wkład własny Powiatu wyniósł...
  Więcej
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Rezolucja Rady Powiatu w Bochni w sprawie budowy obwodnicy na drodze krajowej nr...
  Więcej
 • Schetynówki- trwają prace na drogach powiatowych

  ...W powiecie bocheńskim trwają remonty drogowe realizowane w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...
  Więcej
 • XXXIII sesja Rady Powiatu: podjęto rezolucję ws. obwodnicy Łapczycy

  ...Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu radni m.in. zatwierdzili zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Bochni, a także podjęli rezolucję w sprawie budowy obwodnicy na drodze krajowej nr...
  Więcej
 • Ruszają prace na osuwisku w Borównej

  ...czerwca br. plac budowy osuwiska w Borównej...
  Więcej
 • Wybrano koncepcję mostu w Kamionnej

  ...W piątek Zarząd Powiatu wybrał koncepcję budowy pięcioprzęsłowego mostu w Kamionnej, zwanego potocznie mostem na...
  Więcej
 • Zagraniczne praktyki ZS nr3

  ...Koła Wiedzy Budowlanej,  Koła dokumentacja budowy od A do Z, Szkolnego Koła Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Koła Języka Angielskiego Zawodowego i Koła Języka Niemieckiego Zawodowego.  Ponadto zorganizowano wycieczki tematycznie związane z działalnością kół, między innymi do Narodowego Banku Polskiego i na Giełdę Papierów Wartościowych do Warszawy, do Parku Miniatur w Inwałdzie....
  Więcej
 • O łączniku w Starostwie

  ...środowiskowe dla tego połaczenia. Po raz kolejny szczegółowo omówione zostały wszystkie warianty i możliwośći połączenia, jak również ewentualne koszty. W rezulatcie wszyscy uczestniczący w spotkaniu podtrzymali swoje deklaracje udziału w planowanej inwestycji. Najważniejszym ustaleniem z tego spotkania jest deklaracja PKP o sfinansowaniu części budowy wiaduktu nad przejazdem oraz zapewnienie GDDkiA, iż będąc głównym inwestorem nadal będą  szukać możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia....
  Więcej
 • Andrzej Stapurewicz - nowym dyrektorem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

  ...roku. Decyzją prezydenta Miasta Krakowa o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiada m.in. uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy robót w specjalności konstrukcyjno...
  Więcej
 • Uczniowie z „Mechanika” na stażu w Niemczech

  ...prawny, historię i kulturę kraju naszych sąsiadów oraz zdobywało wiedzę w zakresie budowy, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych komputerowo...
  Więcej
 • Wkrótce ruszą prace na „ciągu północnym”

  ...Już jutro z udziałem wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli oraz starosty bocheńskiego Jacka Pająka zostanie przekazany plac budowy pod inwestycję zwaną potocznie ciągiem północnym. Jest ona realizowana w ramach projektu...
  Więcej
 • XLI sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęta została także uchwała dotycząca powierzenia Miastu Bochnia realizacji remontu nawierzchni asfaltowej na ul. Wygoda, ul. Karolina oraz budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Bochnia...
  Więcej
 • Powiat bocheński w małopolskim projekcie

  ...Pokazało to celowość budowy zintegrowanych systemów zarządzania dla całego województwa zarówno pod kątem osiągnięcia ekonomicznych efektów w zakresie zmniejszenia kosztów oraz racjonalizacji wydatków jak i lepszego wykorzystania i dysponowania posiadanymi zasobami. Dodatkowym efektem, który został osiągnięty jest podniesienia bezpieczeństwa obywateli oraz turystów na obszarze działania KPR....
  Więcej
 • Dwa miliony dla Powiatu na budowę mostu w Kamionnej

  ...Promesa ta przeznaczona jest na  dofinansowanie budowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi Powiatowej Leszczyna...
  Więcej
 • Rozmawiano o budowie autostrady

  ...Podczas spotkania starosta podkreślał kwestie zabezpieczenia dróg powiatowych i gminnych w trakcie budowy odcinka autostrady przebiegającego przez powiat bocheński....
  Więcej
 • Na sesji- 18 milionów na inwestycje drogowe w 2009 roku

  ...W planach na bieżący rok przewidziana jest realizacja mostu w Kamionnej, kolejnych "schetynówek", kontynuacja budowy ciągu północnego i chodników. Łącznie na inwestycje drogowe w tym roku przeznaczona została kwota...
  Więcej
 • Starosta bocheński, brzeski i tarnowski wspólnie o autostradzie

  ...zauważa starosta brzeski. Starosta bocheński Jacek Pająk dodaje, że dobrym rozwiązaniem mogłoby być przejęcie w zarząd tych dróg przez GDDKiA na czas prowadzenia budowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. To bowiem daje gwarancje należytego wykonania napraw zniszczonej infrastruktury drogowej. Podobnego zdania są również starostowie brzeski i tarnowski....
  Więcej
 • Postępowanie w razie wystąpienia katastrofy budowlanej

  ...Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów....
  Więcej
 • Inwestycje w powiecie

  ...W ramach realizacji projektu, który został dofinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...
  Więcej
 • 3,5 miliona dla Powiatu na e-urząd

  ...oraz wsparciem budowy nowoczesnej administracji publicznej...
  Więcej
 • Ulica Krzyżanowicka przejezdna

  ...sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Bochni podczas spotkania  z udziałem przedstawicieli Zarządu Osiedla Krzyżanowice, Miasta Bochnia, Gminy Bochnia, Komendy Powiatowej Policji oraz wykonawcy autostrady, na którym wykonawca zaproponował korektę do projektu organizacji ruchu dopuszczając przejazd przez plac budowy dla ruchu lokalnego i pojazdów komunikacji zbiorowej. Zamknięcie drogi nastąpi jedynie na okres...
  Więcej
 • Umowa z wykonawcą autostrady podpisana

  ...Dodatkowo w związku z udzieleniem zgody na korzystanie z drogi na Słomkę od skrzyżowania z ulicą Krzeczowską do początku odcinka robót kontraktowych wykonawca dostosuje na własny koszt tę drogę do transportu materiałów do budowy oraz będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie stanu nawierzchni tej drogi, a po zakończeniu prac na własny koszt odtworzy ten odcinek poprzez uzupełnienie ubytków w podbudowie oraz nawierzchni....
  Więcej
 • Inwestujemy w drogi – budowa „ciągu północnego”zakończona

  ...obejmującego inwestycje mostowe, budowy i remonty chodników oraz przebudowy ciągów drogowych....
  Więcej
 • Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  ...w związku z potencjalnym zagrożeniem powodziowym. Jego przedmiotem było omówienie procedur i stanu przygotowania powiatu bocheńskiego do reagowania w sytuacji zagrożenia powodziowego w tym m.in. monitorowania bieżącej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej, stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej, procedur ewakuacji osób poszkodowanych w wyniku powodzi oraz organizacji miejsc noclegowych i punktów wydawania posiłku dla ludności ewakuowanej z zagrożonych terenów. Omawiano również kontynuację budowy monitoringu stanu wody na rzekach oraz aktualizację...
  Więcej
 • Komunikat Starostwa Powiatowego w Bochni

  ...Na potwierdzenie powyższego pragniemy poinformować, że przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn....
  Więcej
 • Kończą się kolejne ważne inwestycje

  ...Zarówno na moście w Kamionnej jak i ciągu południowym większość prac została już ukończona. W najbliższych tygodniach trwać będą jeszcze roboty wykończeniowe i prace porządkowe. Jednak  oddanie do użytku tych dwóch inwestycji to nie jedyne założenia powiatu na ten rok. Na początku kwietnia przekazaliśmy  plac budowy, rozpoczynając tym samym dużą inwestycję...
  Więcej
 • W Żegocinie powstanie nowy most

  ...Budowa mostu jest możliwa dzięki otrzymanej w lutym promesie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowity koszt budowy to kwota prawie...
  Więcej
 • Plac budowy przekazany

  ...budowy... ...Plac budowy przekazany... ...zł Całkowity koszt budowy to kwota prawie...
  Więcej
 • Nowoczesny obiekt Zespołu Szkół w Łapanowie

  ...Ponadto do budowy pokrycia dachowego wykorzystana zostanie technologia cechująca budownictwo obiektów sportowych. System samonośnych dachów łukowych pozwala na dostosowanie ich kształtu do wymogów gier zespołowych przy jednoczesnej redukcji kubatury co również ogranicza koszty eksploatacji....
  Więcej
 • Bene Meritus - wręczono wyróżnienia

  ...młodych muzyków, oraz utworzenia szkoły muzycznej I stopnia. Aktywnie działa również na rzecz sportu organizując szereg imprez sportowych, prowadzi żeńską drużynę  młodzieżową grającą w II lidze, jest także inicjatorem budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Sobolowie....
  Więcej
 • Most w Żegocinie od poniedziałku zamknięty

  ...K, pojazdom budowy, służbą technicznym oraz pojazdom ratunkowym....
  Więcej
 • Obchody 72 rocznicy agresji na Polskę i wybuchu II wojny światowej

  ...Uroczystość na cmentarzu rozpoczęła się od hymnu państwowego, po którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia, wśród nich Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka, w którym zaznaczył m.in., że współczesny patriotyzm przejawia się miarą pracy dla kraju i budowy jego ekonomicznego wzrostu....
  Więcej
 • Powstanie nowy most w Stradomce

  ...Wraz z wybraniem koncepcji podjęte zostały również działania zmierzające do sfinansowania tej inwestycji ze środków MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Według wstępnych szacunków całkowity koszt budowy nowego obiektu mostowego wyniesie...
  Więcej
 • Nowa baza dla strażaków

  ...W ostatnim czasie wojewoda zadeklarował, iż w Bochni powstanie nowoczesna jednostka PSP, podczas dzisiejszej wizyty potwierdził złożone zapewnienia. W efekcie prowadzonych rozmów i po przeanalizowaniu koncepcji, wprowadzono zmiany w pierwotnym projekcie. Pogotowie, które w założeniach miało funkcjonować przy straży pożarnej, nie będzie zmieniać swojej siedziby. Koszt budowy nowej jednostki wyniesie ok....
  Więcej
 • Inwestycje realizowane przez starostwo

  ...Całkowity koszt budowy to kwota prawie...
  Więcej
 • Będzie nowy dom pomocy społecznej

  ...Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej na terenie powiatu jest jednym z priorytetów  samorządu powiatowego. Podjęcie decyzji o budowie nowego domu pomocy jest  działaniem realizującym założenia zawarte w rezolucji dotyczacej budowy Centrum Solidarności Społecznej im. Jana Pawła II. Kolejnym etapem planowanym na przyszły rok będzie wykonanie  potrzebnych  projektów i dokumentacj...
  Więcej
 • Starosta na spotkaniu wiejskim w Rajbrocie

  ...Łąkta Górna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwszy odcinek planowanego zadania przebiega przez Gminę Lipnica Murowana m.in. przez Rajbrot, a szacowany koszt tylko w tej gminie wynosi prawie...
  Więcej
 • List do mieszkańców Stanisławic w sprawie chodnika

  ...w związku rozpoczęciem przez powiat bocheński realizacji inwestycji budowy chodnika w Stanisławicach, jako gospodarz powiatu jestem zobowiązany do przedstawienia i wyjaśnienia Państwu obecnego stanu zaawansowania tegoż przedsięwzięcia....
  Więcej
 • Nowy most w Żegocinie

  ...Budowa mostu była możliwa dzięki otrzymanej przez Powiat promesie z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  Całkowity koszt budowy to kwota prawie...
  Więcej
 • Powiat zrealizował w 2011 roku inwestycje drogowe za 18,5 miliona złotych

  ...Przebiegająca przez trzy gminy powiatu bocheńskiego inwestycja, zrealizowana została  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata...
  Więcej
 • Szpital : trwa przetarg na budowę lądowiska

  ...Funkcja istniejącej części obiektu nie ulegnie zmianie. Zastosowane rozwiązania  komunikacyjne  w postaci łącznika umożliwią  szybki transport pacjenta na  płytę lądowiska lub odwrotnie.W sierpniu minionego roku projekt budowy lądowiska przy bocheńskim szpitalu przeszedł z listy rezerwowej i uzyskał dofiansowanie....
  Więcej
 • Budowa chodnika w Proszówkach

  ...Koszt budowy chodnika to kwota...
  Więcej
 • Wiadukt na ul. Krzeczowskiej - powiat wynegocjował warunki umowy

  ...Władze powiatu poczyniły duże starania aby wynegocjować powstanie bajpasu, który zniweluje niedogodności wynikające z budowy wiaduktu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, firmy znajdujące się w pobliżu, m.in. Stalprodukt, będą mogły działać bez zakłóceń....
  Więcej
 • Nowy Dom Pomocy Społecznej- umowa podpisana

  ...Już od dłuższego czasu powiat przygotowuje się do budowy nowego DPS...
  Więcej
 • Uroczyście rozpoczęto kolejną „schetynówkę”

  ...W poniedziałek poprzez symboliczne wbicie łopaty przekazano plac budowy pod inwestycję pn....
  Więcej
 • Czego boi się Wójt gminy Bochnia?!

  ...W odpowiedzi na zaproszenie w sprawie budowy chodnika do Starosty Bocheńskiego...
  Więcej
 • Obchody Jubileuszu 750-lecia Trzciany

  ...lecia Parafii w Trzcianie, pragnę wyrazić wdzięczność za Waszą aktywną postawę oraz pogratulować Wspólnoty Parafialnej, która tworzy zdrową podstawę do budowy tego gmachu publicznego jakim jest Parafia i Powiat. Chciałbym również złożyć życzenia wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów i dalszej posłudze duszpasterskiej...
  Więcej
 • Powiat ze srebrną płytą chodnikową

  ...Oprócz budowy chodników i ścieżek rowerowych powiat prowadził także inne prace zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyremontowano skrzyżowanie i zatoki autobusowe w Zawadzie, Nieszkowicach Wielkich oraz Sobolowie. Powstały nowe przejścia dla pieszych, znaki drogowe, poręcze ochronne i bariery drogowe....
  Więcej
 • Gmina Bochnia przeciwko budowie chodników

  ...Realizacja budowy chodnika rozwiązałaby problemy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bochnia, którzy od dłuższego czasu zwracali się z prośbą o wykonanie tego zadania....
  Więcej
 • Starosta o łączniku autostradowym

  ...Z informacji przedstawionych przez Starostę Bocheńskiego wynika, że od kilku lat nieustannie trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy łącznika autostradowego. Obecnie jako kolejny etap w procesie inwestycyjnym złożono wniosek o wydanie decyzji oddziaływania na środowisko....
  Więcej
 • Łącznik autostradowy już blisko

  ...Swoją deklarację wsparcia finansowego dla budowy łącznika podtrzymał również wicemarszałek województwa małopolskiego, który wspomniał również o  wpisaniu łącznika do Programu Strategicznego Komunikacja i Transport Województwa Małopolskiego, oraz o nadchodzącym czasie podejmowania decyzji inwestycyjnych w związku z perspektywą nowego okresu programowania....
  Więcej
 • Termin budowy lądowiska przesunięty

  ...budowy... ...Termin budowy lądowiska przesunięty...
  Więcej
 • W przyszłości zostanę…? – Forum Samorządów Uczniowskich w II LO

  ...policjant, sędzia, nauczyciel i kierownik budowy. Oprócz wykładów na temat swoich profesji odpowiedzą na pytania uczestników Forum. Ostatnim punktem spotkania będą warsztaty o tematyce związanej z karierą zawodową i prezentacja ich wyników....
  Więcej
 • Rozbudowa KP PSP w Bochni – przetarg ogłoszony

  ...w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji współfinansowania budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Dokument ten podpisali...
  Więcej
 • Parking przy szpitalu gotowy

  ...Inwestycja realizowana jest w ramach umowy koncesyjnej. Koszt budowy parkingu to ponad pół miliona złotych. Wjazd na płatny parking zlokalizowany jest od ul. Windakiewicza. Parking jest monitorowany, czynny...
  Więcej
 • Otwarcie sali sportowej w Łapanowie

  ...Kolejno Pani Dyrektor Maria Plewa wraz z przedstawicielem Rady Rodziców i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego złożyli podziękowania Panu Staroście za realizację budowy sali....
  Więcej
 • Powiat kolejny raz z nagrodą za budowę chodników

  ...Oprócz budowy chodników prowadziliśmy także inne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyremontowaliśmy m.in. skrzyżowanie w Rajbrocie, powstały nowe przejścia dla pieszych, znaki drogowe, poręcze ochronne i bariery drogowe...
  Więcej
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu

  ...poscaleniowego wynikającego z budowy autostrady A...
  Więcej
 • Podsumowanie inwestycji drogowych 2013

  ...zł na przebudowę pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,...
  Więcej
 • Wspólny czas w ramy zamykamy

  ...Już wkrótce będzie okazja do poznania Beaty i Moniki, które prowadzą Naszą Pozytywkę, gdyż będą one bohaterkami drugiego bocheńskiego Latającego Kręgu. Spotkania te również stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń i budowy dobrych relacji, tym razem biznesowych.Organizatorzy zapraszają wszystkie kobiety, które prowadzą lub myślą o prowadzeniu własnego bizesu....
  Więcej
 • Podsumowanie roku 2013

  ...był również bardzo ważny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni przede wszystkim ze względu na rozpoczęcie rozbudowy strażnicy. Prace budowlane, polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku, rozpoczęły się we wrześniu, a zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień...
  Więcej
 • Wójt po raz kolejny blokuje budowę łącznika

  ...powinny powstać równoległe drogi do ich obsługi, na co zwyczajnie nie ma miejsca. Ruch samochodowy dodatkowo zwiększy natężenie hałasu na ulicy Krzeczowskiej. Powstanie również konieczność budowy dodatkowego skrzyżowania z drogą krajową...
  Więcej
 • Powiat Bocheński 2014-2020 – Trwają prace nad strategią rozwoju

  ...Organizacja konwentów jest integralnym elementem procesu budowy strategii w największym stopniu nastawionym na wysłuchanie i rozwinięcie koncepcji pochodzących od kluczowych podmiotów w tym przede wszystkim od przedstawicieli powiatu oraz gmin, radnych, przedstawicieli administracji...
  Więcej
 • Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 na praktykach w Niemczech

  ...plac budowy...
  Więcej
 • Starosta z wizytą w Werner Kenkel

  ...r., a nakłady poniesione celem jej budowy wyniosły...
  Więcej
 • Coraz bliżej budowy łącznika

  ...budowy... ...Coraz bliżej budowy łącznika...
  Więcej
 • STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze

  ...Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej budowy mieszkalnej...
  Więcej
 • Zabezpieczono środki na budowę

  ...Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do podpisania umowy z Województwem Małopolskim w sprawie realizacji budowy...
  Więcej
 • Prawie 5,5 miliona dotacji dla powiatu bocheńskiego

  ...Przebudowy, budowy i remontu ciągu dróg powiatowych Bochnia...
  Więcej
 • Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

  ...Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej i nowoczesnej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzonych zmian jest ustawa...
  Więcej
 • Koncert ku czci Żołnierzy Wyklętych

  ...Podczas koncertu prowadzono również kwestę na rzecz budowy polskiej szkoły w Łaniowcach na Ukrainie. Członkowie grupy rekonstrukcyjnej...
  Więcej
 • O zmianach w przepisach budowlanych

  ...r. Głównym założeniem ustawy jest przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego. Jedną z podstawowych zmian jakie wprowadza ustawa jest przyjmowanie na zgłoszenie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  oraz przebudowy tych budynków, których obszar odziaływania mieści się w granicach działki lub działek, na których został zaprojektowany....
  Więcej
 • Genzyme PAL Award wesprze organizacje działające na rzecz spichrzeniowych chorób lizosomalnych

  ...Stowarzyszenia z całego świata w ramach konkursu mogą ubiegać się o dotacje na rzecz budowy społecznej świadomości chorób, inicjatyw wspierających pacjentów na całym świecie, a także tworzenia platform wzajemnej współpracy między organizacjami. W ciągu czterech lat uhonorowanych nagrodą zostało...
  Więcej
 • Chodnik w Damienicach

  ...miliona złotych. W trakcie budowy jest chodnik w Okulicach....
  Więcej
 • Dyżury Powiatowego Zarządu Dróg w okresie świąteczno-noworocznym

  ...BUD DRÓG  Usługi Budowy i  Modernizacji  Dróg  Łagosz  sp.j.  Przyborów...
  Więcej
 • Ekonomik najlepszy w konkursie o ubezpieczeniach społecznych

  ...Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne....
  Więcej
 • Policja ostrzega przed oszustami

  ...cm, szczupłej budowy ciała, o włosach koloru czarnego, miały na sobie ubranie w ciemnych kolorach. Trzecia z kobiet była wyższa od pozostałych...
  Więcej
 • Uroczyste wręczenie promes

  ...W chwili obecnej Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie przygotowywania przetargów, po wyłonieniu wykonawcy zostaną podpisane umowy i przekazany plac budowy...
  Więcej
 • Kolejny sukces uczniów z „Mechanika” ZS 1

  ...budowy i obsługi pojazdów samochodowych, nowoczesnych rozwiązań stosowanych w motoryzacji, technologii napraw pojazdów, maszyn i urządzeń do obsługi i napraw pojazdów, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, elektrotechniki i elektroniki motoryzacyjnej, baz danych i programów wspomagających eksploatację pojazdów....
  Więcej
 • Starosta na spotkaniu z Ministrem Zdrowia

  ...Uczestnicy poruszyli także kwestię tego, jak docelowo miałby wyglądać system finansowania lecznictwa szpitalnego na poziomie powiatowym. Mówili o dostosowaniu podmiotów leczniczych do wymogów technicznych, budowlanych i sanitarnych oraz budowy lądowisk dla SOR...
  Więcej
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bochni

  ...której celem jest podjęcie działań zmierzających do budowy Zakładu Opiekuńczo...
  Więcej
 • Będzie remont mostu w Królówce

  ...Pierwotnie otrzymane dofinansowanie dotyczyło budowy mostu w Rajbrocie, jednak inwestycja ta...
  Więcej
 • Rusza remont mostu w Królówce - od jutra objazd

  ...Pierwotnie otrzymane dofinansowanie dotyczyło budowy mostu w Rajbrocie, jednak inwestycja ta otrzymała również dofinansowanie z MSWiA w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zarząd Powiatu w Bochni wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o możliwość przesunięcia otrzymanych środków na inne zadanie...
  Więcej
 • 13 miejscowości powiatu bocheńskiego z nowymi chodnikami

  ...Całkowity koszt budowy chodników i ścieżek rowerowych wyniósł ponad...
  Więcej
 • Nowe wzory wniosków w architekturze

  ...zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,...
  Więcej
 • Podsumowanie inwestycji drogowych w 2016 roku

  ...Powstały także perony przystankowe w Pogwizdowie i Dąbrowicy, wyniesione przejście dla pieszych w Trzcianie, przebudowano pobocza  wraz z umocnieniem rowów w Kamionnej, Brzezowej  i Wieruszycach, przebudowano linię telekomunikacyjną w ramach przebudowy mostu w Drwini oraz zakupiono ciągnik, rotor drzewny do kosiarki wysięgnikowej i pług śnieżny....
  Więcej
 • Festiwal zawodów – warsztaty dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni

  ...w zawodach montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza...
  Więcej
 • Zapadły pierwsze decyzje w sprawie łącznika autostradowego

  ...w którym uczestniczył również Józef Mroczek Wicestarosta, Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia oraz Robert Cerazy Wiceburmistrz zapadły decyzje dotyczące budowy pierwszego etapu...
  Więcej
 • Spotkanie z najlepszymi w Mechaniku

  ...Z dużą aprobatą zebranych spotkały się podziękowania społeczności Mechanika za podjęcie budowy nowego obiektu sportowego szkoły, przekazane na ręce Starosty Bocheńskiego i przewodniczącej Rady Powiatu...
  Więcej
 • Spotkanie z przedstawicielami firmy Mabuchi

  ...Spotkanie miało na celu przedstawienie zakresu planowanej inwestycji, harmonogramu prac oraz stosowanej technologii. Przedstawiciele firmy Mabuchi Motor chcieli zaprezentować i pokazać zakres przedsięwzięcia, podczas rozmowy zaznaczali np. że plany budowy siedziby firmy uwzględniają utworzenie stołówki oraz zaplecza rekreacyjno...
  Więcej