kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: Pająk
 • „Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1444 K, 2082 K, 2072 K, 2071 K”

  ...zaznacza starosta bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Mniej azbestu w powiecie

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk. Koszt utylizacji...
  Więcej
 • II integracyjne zawody sportowe

  ...Medale oraz dyplomy wręczał wszystkim uczestnikom Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Powiat zaszczepił 63 dzieci przeciwko pneumokokom

  ...Starosta bocheński Jacek Pająk obecny na konferencji podziękował gminom za współpracę i zaangażowanie w akcję szczepień....
  Więcej
 • Pierwszy krok w stronę integracji

  ...Ruszył projekt na rzecz integracji społecznej w powiecie bocheńskim zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Uczestników projektu powitał starosta bocheński Jacek Pająk życząc wytrwałości i sukcesów w rozpoczynającym się przedsięwzięciu....
  Więcej
 • Milion złotych promesy dla powiatu bocheńskiego

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk. Złożyliśmy wniosek do MSWiA i otrzymaliśmy ponad milion złotych na remont dwóch mostów oraz dwóch najbardziej uszkodzonych dróg...
  Więcej
 • Czyste powietrze w centrum Bochni

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Starosta brajlem

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Powiat bocheński na antenie TVP Kraków

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk. W jego wyniku Starostwo Powiatowe w Bochni za kwotę prawie...
  Więcej
 • Hotspot x 7

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Remont drogi Tarnawa-Nowe Rybie zakończony

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • V sportowe spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych.

  ...Puchary, a także medale indywidualne wręczył uczestnikom starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Prace remontowe na mostach w powiecie

  ...mówi starosta Jacek Pająk. Prace modernizacyjne zostaną zakończone już w połowie grudnia...
  Więcej
 • Nauka przedsiębiorczości w praktyce

  ...podsumowuje starosta bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Czy będziemy pierwsi?

  ...W piątek na zaproszenie starosty bocheńskiego Jacek Pająk gościł w Bochni Jacek Gryga nowy dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. W spotkaniu, które zostało poświęcone perspektywie budowy tzw łącznika dla Bochni wzięli udział przedsiębiorcy, wójt Gminy Bochnia, przedstawiciele Urzędu Gminy Rzezawa, sołtysi a także mieszkańcy, których ten problem szczególnie dotyczy. Najważniejszym tematem poruszanym w trakcie dyskusji była kwestia finansowania łącznika. Koszt budowy łącznika to kwota ok....
  Więcej
 • Integracja poprzez zabawę

  ...Jacek Pająk...
  Więcej
 • Czytali dzieciom...

  ...Starosta Jacek Pająk, redaktor gazety Krakowskiej Małgorzata Więcek...
  Więcej
 • 10 lat Powiatu Bocheńskiego - konkurs dla szkół

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk. Konkurs skierowany jest zarówno do gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu zgłosiło się...
  Więcej
 • Były gratulacje i wspomnienia...

  ...lecia swojego istnienia. W sobotnie przedpołudnie sala gimnastyczna szkoły wypełniła się aż po brzegi. Wśród gości obecny był m.in. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, posłowie Jan Musiał i Edward Czesak, Starosta Bocheński Jacek Pająk. Do Łapanowa przyjechali także...
  Więcej
 • Bocheński szpital w złotej setce szpitali

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • 10 lat Powiatu Bocheńskiego - uroczysta sesja w Kopalni Soli

  ...Jacek Pająk...
  Więcej
 • W hołdzie Bohaterom w 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości

  ...aby złożyć kwiaty i zapalić znicze w hołdzie Bohaterom. Starosta Bocheński Jacek Pająk w okolicznościowym przemówieniu mówił, że patriotyzm to przede wszystkim wrażliwość na problemy społeczne i postawa, której głównym celem jest życie dla dobra innych. Burmistrz Miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz odczytał list od prezydenta Lecha Kaczyńskiego przygotowany specjalnie na tę okazję. Prezydent podkreślał w nim znaczenie lokalnej społeczności i zaznaczył że współczesna, na powrót suwerenna i wolna Polska czerpie swą moc właśnie...
  Więcej
 • 110 rocznica urodzin gen. Leopolda Okulickiego

  ...szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie oraz rodzina Generała. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą odmówioną za spokój duszy generała. Były także wspomnienia, okolicznościowe przemówienia i kwiaty składane w hołdzie wielkiemu bohaterowi Ziemi Bocheńskiej. Starosta Bocheński Jacek Pająk przypomniał, że to właśnie dzięki takim osobom jak generał Okulicki żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce i możemy świętować kolejne rocznice odzyskania niepodległości. Również Burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz podkreślał znacznie patriotycznej postawy i umiłowania Ojczyzny przez prostego chłopca, syna rolnika z podbocheńskich Bratucic....
  Więcej
 • Finał konkursu

  ...mówi Starosta Jacek Pająk. Konkurs poprzedzony został cyklem prelekcji w szkołach prowadzonych na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z wiedzy o społeczeństwie. Do konkursu zgłosiło się...
  Więcej
 • Listopad miesiącem czystego powietrza?

  ...mówi Starosta Bocheński Jacek Pająk. Montaż tego nowoczesnego kotła gazowego ograniczy roczną emisję dwutlenku siarki do powietrza o prawie...
  Więcej
 • Dzień Pracownika Socjalnego

  ...listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, z tej okazji Starosta Bocheński Jacek Pająk złożył życzenia...
  Więcej
 • Trwają prace na mostach powiatowych

  ...mówi Starosta Bocheński Jacek Pająk. W chwili obecnej trwają prace remontowe na moście w...
  Więcej
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła w Trzcianie

  ...mówi Jacek Pająk starosta bocheński. Dzięki tym środkom zakupiono specjalistyczne oprogramowanie, gry dydaktyczne, kwestionariusze obrazkowe, programy do prowadzenia terapii logopedycznej. Warto tutaj zaznaczyć, że podobny program Poradnia Psychologiczno...
  Więcej
 • 10 milionów dla szpitala

  ...mówi Starosta Bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • 7 milionów dla Powiatu

  ...mówi Starosta Jacek Pająk. Projekt przewiduje przebudowę i remont pięciu dróg powiatowych. Warto tu też zaznaczyć, iż odcinki objęte projektem leżą na terenach planowanych stref usługowo...
  Więcej
 • Dwa miliony dla powiatu ze "schetynówek"

  ...mówi Starosta Bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Kolejne chodniki już gotowe

  ...uzupełnia Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Wyróżnienie dla Zespołu Szkół Nr 3

  ...mówi Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Szczególne podziękowanie Komendanta Bocheńskiej Policji dla samorządowców

  ...Starostą Bocheńskim Jackiem Pająkiem...
  Więcej
 • Książka pod choinkę

  ...mówi Starosta Bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Podsumowanie programu " Stypendia dla najzdolniejszych"

  ...Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela pogratulował młodzieży wyrażając nadzieję, że pieniądze te pozwolą im doskonalić talenty. Zaznaczył też, iż młodzi ludzie powinni bacznie obserwować to co dzieję się dziś m.in. w gospodarce, a zapewne zaowocuje to podejmowaniem dobrych decyzji na przyszłość. Młodzieży pogratulował również Starosta Bocheński Jacek Pająk równocześnie dziękując nauczycielom za pomoc związana z realizacją projektu. Sympatyczna uroczystość zakończyła się życzeniami na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia....
  Więcej
 • Ja, ty, my – powiatowa inwestycja w człowieka.

  ...mówi Starosta Bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Nowe pomieszczenia na strażackie wozy

  ...W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się oficjalne przekazanie odnowionych garaży. W uroczystościach udział wzięli m.in. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz oraz Starosta Bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Utracone piękno Ziemi Bocheńskiej

  ...mówi starosta bocheński Jacek Pająk. Książkę można już zakupić w bocheńskich księgarniach oraz w Muzeum im. Stanisława Fischera....
  Więcej
 • XXVIII Sesja Rady Powiatu

  ...podsumowuje starosta bocheński Jacek Pająk. Ponadto radni zatwierdzili także m.in. program współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi. Sesja zakończyła się noworocznymi życzeniami....
  Więcej
 • Sylwester na rynku

  ...będzie można bawić się przy dźwiękach muzyki. O północy tradycyjnie niebo rozświetlą sztuczne ognie, a  noworoczne życzenia złożą Starosta Bocheński Jacek Pająk wspólnie z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kosturkiewiczem...
  Więcej
 • Dotacje na zabytki

  ...mowi Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Spotkanie noworoczne w Trzcianie

  ...opłatkowe. Przybyło wielu szacownych gości, przedstawicieli samorządu oraz ważnych instytucji, organizacji i lokalnych przedsiębiorców. W uroczystości wzięli udział m.in. Małopolski Komendant Wojewódzki  Policji mł. insp. Andrzej Rokita, Starosta Bocheński Jacek Pająk i wicestarosta Tomasz Całka. Komendę Powiatową Policji w Bochni reprezentowali Komendant mł. insp. Marek Rudnik wraz z zastępcami nadkom. Mariuszem Dymurą i podinsp. Jerzym Bierzychudkiem....
  Więcej
 • Oficjalne otwarcie mostu w Ujeździe

  ...Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste oddanie do użytku mostu w Ujeździe. Starosta Bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Kolejny most oddany do użytku

  ...Wczoraj w doszło do oficjalnego oddania do użytku kolejnego mostu w Powiecie Bocheńskim. Starosta Jacek Pająk i Wicestarosta Tomasz Całka wspólnie z Burmistrzem Nowego Wiśnicza Stanisławem Gaworczykiem, Sołtysem Królówki oraz przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu oficjalnie oddali do użytku most w Królówce...
  Więcej
 • Elektroniczny system zarządzania drogami

  ...zaznacza starosta  Jacek Pająk...
  Więcej
 • W bibliotece z Panią Eleonorą

  ...W bibliotece spotkali się m.in. Starosta Jacek Pająk, Burmistrz Miasta Bogdan Kosturkiewicz, Wiceburmistrz Bogdan Szumański,Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Dorota Halberda,  a także wiele innych osób. Wszyscy goście przybyli do biblioteki  na zaproszenie Pani Eleonory Chmielarskiej wyróznioną przez  Samorząd Województwa Małopolskiego laureatką  III edycji konkursu Amicus Hominum w kategorii Edukacja i Wychowanie. Organizując to spotkanie Pani Eleonora chciała podziękować wszystkim, którzy wspierają i doceniają jej działalnośc i aktywnośc...
  Więcej
 • Działka dla Powiatu

  ...roku Starosta Bocheński Jacek Pająk i Wicestarosta Tomasz Całka działający w imieniu Powiatu Bocheńskiego przyjęli na rzecz tut. Powiatu od Gminy Miasta Bochnia reprezentowanej przez Burmistrza Bogdana Kosturkiewicza darwiznę niezabudowanej działki o pow....
  Więcej
 • Szpital na miarę XXI wieku

  ...r. Jednak z braku środkow finansowych zrealizowano jedynie stan zerowy bez stropu nad suterenami. Na spotkaniu Jacek Pająk Starosta Bocheński, Wojciech Szafrański Dyrektor Szpitala oraz  Anna Kosturek Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Medycznych omówili inwestycję od momentu tworzenia dokumentacji projektowej, aż do przedstawienia i omówienia ogólnych właściwości projektowanego budynku oraz rozwiązań funkcjonalno...
  Więcej
 • O łączniku z parlamentarzystami

  ...stycznia w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się kolejne spotkanie dotyczące budowy łącznika autostradowego. Tym razem na zaproszenie Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka w spotkaniu oprócz wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu wzięli też udział małopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym celem spotkania było omówienie obecnego stanu zaawansowania prac realizacji...
  Więcej
 • Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie kultury, sportu i turystyki

  ...mówi Starosta Jacek Pająk. Wykaz zadań dofinansowanych...
  Więcej
 • Serce miłości pełne

  ...rocznicę związku małżeńskiego, niestety zrządzeniem losu żyją samotnie. Z tej okazji Starosta Jacek Pająk oraz Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz złożyli wszystkim obecnym życzenia zdrowia i wielu sił, a także udanego roku...
  Więcej
 • Więcej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

  ...podsumowuje Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Nowe mosty w Powiecie

  ...mówi Starosta Jacek Pająk. Remont mostu w Pogwizdowie obejmował rozbiórkę starego bardzo wąskiego mostu z drewnianym pokładem i poręczami. Wybudowany został nowy żelbetowy, znacznie wydłużony obiekt, w maksymalnym stopniu została poszerzona jezdnia. Wykonano także nawierzchnię na moście wraz z dojazdami,chodnikiem oraz odcinkiem kanalizacji. Natomiast w Nieprześni wymieniono całą konstrukcję pokładu mostu na nową wraz z nawierzchnia bitumiczną, poszerzono jezdnię o chodnik, a także...
  Więcej
 • Innowacyjnie w Starostwie

  ...mówi Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • 5- lecie WTZ Łapanów

  ...która miała miejsce w siedzibie Warsztatów wzięli udział m.in. Starosta Bocheński Jacek Pająk, Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig, Członek Zarządu Powiatu Robert Roj, Dyrektor PCPR Elżbieta Paczyńska...
  Więcej
 • 600 dzieci zaszczepionych w 2008 roku

  ...uzupełnia Starosta Bocheński Jacek Pająk. Szczepienia były prowadzone przez ośrodki zdrowia na terenie każdej gminy. Program wspierała fundacja "Aby Żyć"....
  Więcej
 • 600 tysięcy złotych dla Powiatu

  ...W dniu dzisiejszym Starosta Bocheński Jacek Pająk odebrał od Wicepremiera Grzegorza Schetyny promesę środków finansowych z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych....
  Więcej
 • Bezpieczniej w Powiecie

  ...dodaje Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Podaruj 1%

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Powiatowe inwestycje : 15 milionów na drogi w 2008 roku

  ...Podczas dzisiejszej konferencji prasowej starosta Jacek Pająk, wicestarosta Tomasz Całka i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Roman Chmiel szczegółowo omówili najważniejsze inwestycje minionego roku....
  Więcej
 • IX posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego

  ...Pan Jacek Pająk...
  Więcej
 • Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

  ...mówi Starosta Bocheński  Jacek Pająk. W roku...
  Więcej
 • Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego

  ...lecia odrodzenia samorządów powiatowych w Polsce. Spotkaniu towarzyszyło podsumowanie dekady powiatu bocheńskiego, którą przybliżył zaproszonym gościom Starosta Bocheński Jacek Pająk, był także czas na refleksje, uwagi i krótką historię samorządu powiatowego, którą przedstawił Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk....
  Więcej
 • VI Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar Komendanta Powiatowego Policji

  ...Starosta Bocheński Jacek Pająk wręczył zawodnikom nagrody rzeczowe. Również najmłodszy kibic i najmłodszy zawodnik otrzymali dodatkowe upominki. Starosta docenił inicjatywę Turnieju, jego wieloletnią kontynuację. Zauważył, iż takie działania powodują wzmacnianie zaufania społeczeństwa do tej instytucji co bezpośrednio przekłada się na jej skuteczność....
  Więcej
 • Zamek w Wiśniczu samorządową instytucją kultury

  ...mówi Starosta Jacek Pająk. Przekazanie to nastąpi w drodze umowy, która zostanie przyjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego oddzielną uchwałą....
  Więcej
 • Podaruj 1%

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Wnioski o dotację na odnowę zabytków - jeszcze do końca marca

  ...uzupełnia starosta bocheński Jacek Pająk...
  Więcej
 • Świat wokół mnie

  ...Wczoraj w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu Starosta Bocheński Jacek Pająk wręczył Pani Ariadnie Ratajczak Grand Prix konkursu plastycznego...
  Więcej
 • Kolejne chodniki

  ...Podczas dzisiejszej konferencji starosta Jacek Pająk, wicestarosta Tomasz Całka oraz burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz podpisali umowy dotyczące wspólnej realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie miasta Bochnia....
  Więcej
 • Międzynarodowy Staż Aikido w Bochni

  ...Uroczystego otwarcia stażu wraz z powitaniem Mistrza dokonali Jacek Pająk...
  Więcej
 • Prawie 4 mln złotych na osuwisko w Borównej

  ...dodaje starosta Jacek Pająk. Prace na osuwisku powinny rozpocząć się już w maju....
  Więcej
 • Orlik w Łapanowie- w sobotę otwarcie

  ...podkreśla starosta Jacek Pająk. Łączny koszt budowy boiska w Łapanowie to ponad milion złotych, w tym wkład własny Powiatu wyniósł...
  Więcej
 • Uczta duchowa i artystyczna

  ...Pełny kościół oklaskiwał Oratorium Drogi Krzyżowej "Ślad losu", które wystawiono w miniony piątek w kościele p.w. św. Jana Nepomucena w Bochni. Po występie Starosta Bocheński Jacek Pająk pogratulował artystom świetnego występu....
  Więcej
 • Chirurgia oka w bocheńskim szpitalu

  ...mówi starosta Jacek Pająk. W ramach kontraktu, jaki dyrekcja szpitala podpisała z NFZ, w ciągu miesiąca w bocheńskiej placówce można wykonać ponad trzydzieści operacji...
  Więcej
 • Umowa na schetynówki podpisana

  ...Dzisiaj Starosta Bocheński Jacek Pająk spotkał się z przedstawicielem Wojewody Małopolskiego Dyrektorem Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Panem Stanisławem Pajorem i odebrał umowy na dofinansowanie z budżetu państwa remontów i modernizacji dwóch dróg powiatowych na odcinkach...
  Więcej
 • Orlik otwarty

  ...W otwarciu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela. Podczas sobotniej uroczystości Starosta Bocheński Jacek Pająk podkreślał, że jest to pierwszy orlik w Małopolsce zrealizowany przez powiat, dotychczas w każdym innym przypadku realizatorem jest gmina. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Pan JanWójcik podziękował staroście za wsparcie jakie otrzymuje, życząc innym tak dobrej współpracy z samorządem powiatowym....
  Więcej
 • Pomagamy poszkodowanym

  ...W Kamieniu Pomorskim na skutek pożaru hotelu socjalnego zginęło wiele osób, wielu straciło cały swój życiowy dorobek. W związku z ogłoszoną żałobą narodową Starosta Bocheński Jacek Pająk  zwraca się do mieszkańców Powiatu Bocheńskiego z prośbą o odstąpienie od realizacji wszelkich akcji mogących zaburzyć trzydniową żałobę....
  Więcej
 • Podaruj 1%

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Wkrótce remont mostu w Trzcianie

  ...mówi starosta Jacek Pająk. W najbliższym czasie powinny rozpocząć się także kolejne przebudowy i remonty...
  Więcej
 • Z wizytą w OSP Drwinia

  ...Wczoraj Starosta Bocheński Jacek Pająk odbył spotkanie z ochotniczymi strażami pożarnymi w Ispini oraz Grobli. W spotkaniu uczestniczył także zastępca komendanta PSP w Bochni st. kpt. mgr inż. Czesław Ziaja oraz wójt Gminy Drwinia Andrzej Kular. Celem wizyty było rozeznanie potrzeb jak również zapoznanie się z problemami strażaków ochotników....
  Więcej
 • Bezpieczne Drogi w Małopolsce – Najlepszy Powiat w 2008 r.

  ...mówi Starosta Jacek Pająk. Niektóre modernizacje realizowane były wspólnie z gminami. Przy wszystkich nowo realizowanych inwestycjach uwzględniono rozwiązania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez obniżenie chodników...
  Więcej
 • 712 tysięcy na remont mostu w Brzeźnicy

  ...dodaje starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Absolutorium dla powiatu

  ...starosta Jacek Pająk.  Starosta podziękował także za ten miniony...
  Więcej
 • Koncert skrzypcowy na Via Regia

  ...Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy zapraszają na recital skrzypcowy wybitnego polskiego skrzypka Krzysztofa Jakowicza, który odbędzie się...
  Więcej
 • Zaszczep swoje dziecko

  ...mówi starosta Jacek Pająk. Łączny koszt akcji szczepień w roku...
  Więcej
 • Ty masz wybór

  ...Finałem projektu była debata  z posłem do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Sonikiem. W spotkaniu, którego gospodarzem był Starosta Bocheński Jacek  Pająk uczestniczyła także  p. Agnieszka Maćkówka dyrektor biur poselskich  Leopolda Rutowicza i Ryszarda Czarneckiego....
  Więcej
 • Dotacje na prace konserwatorskie przydzielone

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Umowa na ciąg północny podpisana.

  ...W dniu dzisiejszym Starosta Jacek Pająk wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Romanem Ciepelą podpisali opiewającą na kwotę prawie...
  Więcej
 • Z pomaganiem każdemu do twarzy

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Nowe samochody dla bocheńskiej Policji

  ...Dzisiaj Starosta Bocheński Jacek Pająk oficjalnie przekazał Komendantowi Powiatowej Policji w Bochni kluczyki do dwóch nowozakupionych radiowozów....
  Więcej
 • Moja Mała Ojczyzna- finał w Łapanowie

  ...Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk...
  Więcej
 • I Małopolski Konkurs Wiolonczelowy w Bochni

  ...Starosta Bocheński Jacek Pająk, Burmistrz Miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz, oraz prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Zdzisław Łapiński....
  Więcej
 • Pomoc dla uczestników WTZ

  ...mówi Starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Uczciwie rzetelnie i z honorem

  ...Po mszy wszyscy zgromadzeni goście prowadzeni przez orkiestrę reprezentacyjną krakowskiego II Korpusu Zmechanizowanego przeszli ulicami Bochni na Rynek, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Rozpoczęto od odczytania oficjalnego przyznania bocheńskim policjantom sztandaru przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie odbyło się symboliczne wbijanie gwoździ do sztandaru oraz wpis w księdze pamiątkowej. Starosta Bocheński Jacek Pająk, Wicestarosta Tomasz Całka, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajgier na czele z zastępcą komendanta głównego Policji insp. Andrzeja Treli oficjalnie przekazali sztandar na ręce Komendanta Powiatowej Policji w Bochni mł. insp. Marka Rudnika. Po przekazaniu sztandaru poświęcone zostały jeszcze samochody. Uroczystość zakończyła się przemówieniami zaproszonych gości....
  Więcej
 • Schetynówki- trwają prace na drogach powiatowych

  ...mówi starosta Jacek Pająk...
  Więcej
 • Ruszyły prace przy bocheńskim szpitalu

  ...mówi starosta Jacek Pająk. Zgodnie z założeniami projektu budowa nowego pawilonu ma zakończyć się do listopada...
  Więcej
 • Jak udzielać pierwszej pomocy ?

  ...mówi starosta Jacek Pająk. Młodzież prowadząca zajęcia na początku roku brała udział w rządowym programie...
  Więcej
 • Zakończenie projektu reorganizacji Domu Pomocy Spolecznej

  ...Z tej okazji w  Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie promujące projekt z udziałem władz wojewódzkich i samorządowych. W spotkaniu uczestniczył Starosta Bocheński Jacek Pająk, jak również dyrektorzy domów pomocy społecznej województwa małopolskiego. Drugie spotkanie z udziałem dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Bochni....
  Więcej
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski

  ...W spotkaniu tym wzięli udział wicemarszałek województwa Leszek Zegzda, starosta bocheński Jacek Pająk oraz zaproszeni goście....
  Więcej