kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: łącznik
 • Czy będziemy pierwsi?

  ...Jestem przekonany co do budowy łącznika...
  Więcej
 • Łącznik autostradowy w KOM-ie ?

  ...Łącznik autostradowy w KOM... ...oraz o tzw. finansowaniu łącznika autostradowego w ramach...
  Więcej
 • Starosta o łączniku autostradowym

  ...Starosta o łączniku autostradowym... ...Z informacji przedstawionych przez Starostę Bocheńskiego wynika, że od kilku lat nieustannie trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy łącznika autostradowego. Obecnie jako kolejny etap w procesie inwestycyjnym złożono wniosek o wydanie decyzji oddziaływania na środowisko....
  Więcej
 • Łącznik autostradowy już blisko

  ...Łącznik autostradowy już blisko... ...Celem rozbudowanej formuły Zarządu jest miedzy innymi podsumowanie dotychczasowych działań związanych  z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego polegającego na budowie łącznika...
  Więcej
 • Wójt po raz kolejny blokuje budowę łącznika

  ...Wójt po raz kolejny blokuje budowę łącznika... ...Jak wszyscy pamiętamy w sprawie przebiegu łącznika węzła autostradowego z drogą krajową...
  Więcej
 • Podpisano umowę na łącznik autostradowy

  ...Podpisano umowę na łącznik autostradowy... ...Trasa proj. łącznika rozpoczyna się w miejscowości Bochnia skrzyżowaniem z drogą krajową nr...
  Więcej
 • Jest decyzja środowiskowa w sprawie łącznika

  ...Jest decyzja środowiskowa w sprawie łącznika... ...Ta decyzja otwiera nam dalsze procedowanie związane z budową łącznika. Zabezpieczone są środki na ten cel, będzie to montaż finansowy Województwa Małopolskiego, Powiatu Bocheńskiego i Gminy Miasta Bochnia. Zgodnie z założeniami łącznik ma powstać w trybie zaprojektuj i wybuduj...
  Więcej
 • Światowe Dni Młodzieży – utrudnienia w ruchu

  ...Na czas Światowych Dni Młodzieży zostanie zamknięty łącznik pomiędzy ul. Bernardyńską a ul. Białą, przed bazyliką św. Mikołaja...
  Więcej
 • O łączniku z parlamentarzystami

  ...O łączniku z parlamentarzystami... ...stycznia w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się kolejne spotkanie dotyczące budowy łącznika autostradowego. Tym razem na zaproszenie Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka w spotkaniu oprócz wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu wzięli też udział małopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym celem spotkania było omówienie obecnego stanu zaawansowania prac realizacji...
  Więcej
 • O łączniku w Starostwie

  ...O łączniku w Starostwie... ...Starosta Bocheński spotkał się także w sprawie łącznika z Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem, który to zobowiązał się do zorganizowania spotkania z udziałem posłów i zainteresowanych stron....
  Więcej
 • Szpital : trwa przetarg na budowę lądowiska

  ...Funkcja istniejącej części obiektu nie ulegnie zmianie. Zastosowane rozwiązania  komunikacyjne  w postaci łącznika umożliwią  szybki transport pacjenta na  płytę lądowiska lub odwrotnie.W sierpniu minionego roku projekt budowy lądowiska przy bocheńskim szpitalu przeszedł z listy rezerwowej i uzyskał dofiansowanie....
  Więcej
 • Coraz bliżej budowy łącznika

  ...Coraz bliżej budowy łącznika... ...inwestycji na listę realizacyjną i zabezpieczeniu środków na ich realizację w Wieloletniej prognozie Finansowej. Chodzi  o inwestycje, które będę finansowane z funduszy europejskich. Jedną z tych inwestycji jest niezwykle potrzeba dla gospodarki Ziemi Bocheńskiej budowa łącznika węzła autostradowego z drogą krajową nr...
  Więcej
 • Zabezpieczono środki na budowę

  ...łącznika...
  Więcej
 • Wywiad z Starostą Bocheńskim

  ...roku, a zjazd południowy jest na etapie projektu, jego budowa potrwa najdalej półtora roku. Tymczasem my jesteśmy na etapie dyskusji, co do przebiegu trasy łącznika autostradowego....
  Więcej
 • Zapadły pierwsze decyzje w sprawie łącznika autostradowego

  ...Zapadły pierwsze decyzje w sprawie łącznika autostradowego... ...potocznie zawnego łącznikiem autostradowym....
  Więcej
 • Gra Miejska- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  ...W innym zadaniu należało odebrać od łącznika broń i dostarczyć na melinę....
  Więcej
 • Szpital w Bochni z unijnym dofinansowaniem na modernizację

  ...łącznika...
  Więcej
 • W szpitalu podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych”

  ...łącznika...
  Więcej
 • Gratulacje dla parlamentarzystów

  ...Poseł elekt Stanisław Bukowiec podziękował za otrzymane głosy oraz zapewnił, że będzie wspierał wszystkie ważne dla mieszkańców powiatu inicjatywy, z budową Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bochni oraz łącznika autostradowego na czele....
  Więcej
 • Rusza budowa I etapu łącznika autostradowego

  ...Rusza budowa I etapu łącznika autostradowego...
  Więcej
 • Poseł Bukowiec na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Bochni

  ...Dyskusja koncentrowała się wokół działań, które są priorytetem czy to dla Zarządu czy dla Pana Stanisława Bukowca. To przede wszystkim budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bochni, powstanie hospicjum stacjonarnego, zagospodarowanie budynku po byłym Pogotowiu Ratunkowym. Panowie dyskutowali również o ułatwieniach komunikacyjnych czy planach infrastrukturalnych. Co prawda ostatnio podpisana została umowa na budowę pierwszego etapu łącznika autostradowego, jednak ważna dla naszego regionu jest kontynuacja tych prac. Rozmawiano również na temat przebiegu Sądeczczanki czy dodatkowym zjeździe z obwodnicy Bochni przy ul. Brzeźnickiej....
  Więcej
 • Wbito pierwszą łopatę pod budowę I etapu łącznika autostradowego w Bochni

  ...Wbito pierwszą łopatę pod budowę I etapu łącznika autostradowego w Bochni...
  Więcej
 • Radni wojewódzcy na posiedzeniu Zarządu Powiatu

  ...w tym z I etapem łącznika autostradowego na czele. Poruszono również temat kontynuacji budowany łącznika autostradowego...
  Więcej
 • II etap łącznika autostradowego – przetarg na dokumentację

  ...II etap łącznika autostradowego... ...roku Starosta Bocheński wspólnie z Burmistrzem Bochni podpisali z Wicemarszałkiem Małopolski umowę na realizację I etapu łącznika autostradowego. Wartość tej części inwestycji to blisko...
  Więcej
 • „Trener Pracy” zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

  ...stosują metodę coachingu prowadzą bezrobotnego od okresu bezrobocia poprzez cały etap przygotowania go do podjęcia pracy. Są oni łącznikiem w kontaktach swoich klientów z potencjalnymi pracodawcami angażując się w poszukiwanie miejsc pracy dla osób, którym udzielą wsparcia a później również wspierać będą zaadaptowanie się w nowym środowisku pracy podopiecznego, tak długo, jak będzie to konieczne. Udzielane przez trenerów wsparcie dostosowane będzie indywidualnie do cech osobowości klientów, ich możliwości psychofizycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Bardzo ważnym zadaniem trenerów pracy w celu...
  Więcej
 • Pielgrzymi szlak z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

  ...W tym roku sposób szczególny, bo przypada setna rocznica jej męczeńskiej śmierci. Usłyszeć to będzie można w rozważaniach przygotowanych w tym roku przez ks. Piotra Adamczyka. Ważną rolę na pielgrzymim szlaku stanowi radio, bo jest łącznikiem pomiędzy tymi co podążają do matki Boskiej Częstochowskiej, a tymi co pozostali w naszych domach czy szpitalach....
  Więcej
 • Przebudowa łuku na ul. Floris od poniedziałku

  ...m. Ponadto ul. Floris za skrzyżowaniem z łącznikiem do ul. Konfederatów Barskich oraz ul. Brzeźnicka za skrzyżowaniem z ul. Św. Jana zostaną zamknięte z udostępnioną możliwością przejazdu dla mieszkańców. Czasowo zlikwidowany zostanie także przystanek na ul. Brzeźnickiej. Termin realizacji inwestycji to sierpień...
  Więcej
 • Starosta z wizyta na budowanym łączniku autostradowym

  ...Starosta z wizyta na budowanym łączniku autostradowym... ...Ukończono już rondo w rejonie ul. Krzeczowskej. W toku jest budowa mostów i przepustów nad rowami melioracyjnymi oraz budowa placu do zawracania. Przebudowywane są również istniejące drogi w zakresie niezbędnym do połączenia ich z łącznikiem...
  Więcej