kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Zarząd Powiatu

Jesteś tutaj:Strona Główna » Samorząd » Zarząd Powiatu
Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński

Skład Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu: Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu: Józef Mroczek Wicestarosta Bocheński

Członkowie Zarządu Powiatu: Michał Góra, Józef Radzięta, Rafał Rudka

Starosta Ludwik Węgrzyn

Lat 61, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania na Politechnice Szczecińskiej oraz z zakresu gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ukończył kurs na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także szereg kursów i szkoleń, krajowych i zagranicznych z zakresu kontroli i finansów publicznych, a zwłaszcza budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz wielu innych stałych i doraźnych zespołów rządowo – samorządowych. Ekspert finansów publicznych Związku Powiatów Polskich.

Starosta Bocheńskie dwóch kadencji w latach 1999-2006. Wcześniej Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1994-1999.

Kreatywny i otwarty na inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne, konsekwentny w realizowaniu oryginalnych rozwiązań. Długoletni praktyk z zakresu zarządzania w administracji publicznej i finansów publicznych. Ekspert z zakresu budżetu i finansów publicznych. Pracował w zespołach opracowujących projekty wielu ustaw, między innymi: o zamówieniach publicznych, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w zespołach przygotowujących reformę administracji publicznej.

Realizator kilkudziesięciu projektów dotyczących rozwoju społeczno –gospodarczego, przede wszystkim na terenach wiejskich (zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych).

Wielokrotnie wybierany, zarówno przez mieszkańców jak i środowiska samorządowe do reprezentowania w różnych gremiach szczebla krajowego i międzynarodowego, wielokrotnie reprezentował samorządy polskie podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów.

Posiada umiejętności tworzenia mechanizmów współdziałania partnerstwa organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych w celu realizacji usług społecznych, rozwoju zatrudnienia i realizacji projektów infrastruktury lokalnej. Użyteczne i adekwatne doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących planowania strategicznego i wdrażania funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szeroką znajomość zagadnień rynku pracy oraz aktywnych form wspierania zatrudnienia.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, wśród których są: Nagroda „Uskrzydlony”, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji”, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowy Krzyż Zasługi. I tej najważniejszej: Laureat Oskara Samorządowego – nagrody im Grzegorza Palki za działalność samorządową.

Wicestarosta Józef Mroczek

Urodzony w 1955 roku w Kamionnej (Gmina Trzciana).

W 1974 roku rozpoczął pracę jako geodeta w Kopalni Soli w Bochni i z tym zakładem wiążą się początki zaangażowania w działalność społeczną. We wrześniu 1980 roku założył w Bocheńskiej Kopalni pierwszą Komisję Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Za swoją działalność został dyscyplinarnie zwolniony na początku stanu wojennego w 1981 roku. W latach 1987 – 1997 prowadził własną działalność gospodarczą – handlując towarami produkowanymi przez rodzimych, polskich rzemieślników. Następnie w latach 1997 – 1999 pełnił funkcję inspektora do spraw inwestycji Urzędu Miejskiego w Bochni. Od 1999 roku do 2004 dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji w Nowym Wiśniczu, a od 2005 roku dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce w Gminie Nowy Wiśnicz, gdzie zajmował się opieką osób niepełnosprawnych.

Moment, w którym zaangażował się współtworzenie bocheńskiej “Solidarności” w Kopalni Soli ukształtował ogromną część jego życia. W okresie działalności w “S” tworzył i wydawał niezależne czasopisma (Kurierek-B, Paragraf) oraz podziemne, krakowskie radio “Solidarność”. W grudniu 1981 zorganizował strajk okupacyjny w Kopalni w Bochni, który został następnie spacyfikowany przez oddziały Milicji. Za swoją działalność był ścigany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, przed którą ukrywał się (m.in. na plebanii Parafii św. Mikołaja w Bochni, w Mikluszowicach, Cerekwi, Okulicach, Koziej Woli, Gruszowie i Zagórzanach) aż do grudnia 1984 roku, kiedy to po negocjacjach prowadzonych za pośrednictwem Kurii tarnowskiej przez ks. Edwarda Łomnickiego, ujawnił się w Tarnowie w grudniu 1984. Z “Solidarności” związany do 2002 roku.

W latach 1998 – 2002 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od 2005 roku członek  Prawa i Sprawiedliwości – pełni funkcję przewodniczącego w powiecie bocheńskim.

W 2009 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2011 roku  uhonorowany Medalem “Niezłomnym w Słowie” – odznaczeniem nadawanym osobom, które w latach 80. XX wieku, ryzykując represje i uwięzienie, działały na rzecz wolności słowa w Polsce.

Żonaty, ma dwoje dzieci Kingę i Mateusza.