kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Starosta Bocheński

Jesteś tutaj:Strona Główna » Samorząd » Starosta Bocheński
Starosta Bocheński

Starosta Ludwik Węgrzyn przyjmuje strony w każdy czwartek w godz. 8.00-16.00

 

Ludwik Węgrzyn

Lat 61, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania na Politechnice Szczecińskiej oraz z zakresu gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ukończył kurs na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także szereg kursów i szkoleń, krajowych i zagranicznych z zakresu kontroli i finansów publicznych, a zwłaszcza budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz wielu innych stałych i doraźnych zespołów rządowo – samorządowych. Ekspert finansów publicznych Związku Powiatów Polskich.

Starosta Bocheńskie dwóch kadencji w latach 1999-2006. Wcześniej Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1994-1999.

Kreatywny i otwarty na inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne, konsekwentny w realizowaniu oryginalnych rozwiązań. Długoletni praktyk z zakresu zarządzania w administracji publicznej i finansów publicznych. Ekspert z zakresu budżetu i finansów publicznych. Pracował w zespołach opracowujących projekty wielu ustaw, między innymi: o zamówieniach publicznych, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w zespołach przygotowujących reformę administracji publicznej.

Realizator kilkudziesięciu projektów dotyczących rozwoju społeczno –gospodarczego, przede wszystkim na terenach wiejskich (zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych).

Wielokrotnie wybierany, zarówno przez mieszkańców jak i środowiska samorządowe do reprezentowania w różnych gremiach szczebla krajowego i międzynarodowego, wielokrotnie reprezentował samorządy polskie podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów.

Posiada umiejętności tworzenia mechanizmów współdziałania partnerstwa organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych w celu realizacji usług społecznych, rozwoju zatrudnienia i realizacji projektów infrastruktury lokalnej. Użyteczne i adekwatne doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących planowania strategicznego i wdrażania funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szeroką znajomość zagadnień rynku pracy oraz aktywnych form wspierania zatrudnienia.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, wśród których są: Nagroda „Uskrzydlony”, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji”, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowy Krzyż Zasługi. I tej najważniejszej: Laureat Oskara Samorządowego – nagrody im Grzegorza Palki za działalność samorządową.

Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, podczas odbywającego się  w Ossie XVIII-ego Zgromadzenia Ogólnego ZPP, został wybrany Prezesem Związku Powiatów Polskich.