kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Darmowe Porady Prawne i Obywatelskie

Jesteś tutaj:Strona Główna » Nasz Powiat » Darmowe Porady Prawne i Obywatelskie
Darmowe porady prawne i obywatelskie

Wraz z początkiem 2019 r. darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom powiatu bocheńskiego według nowych zasad.

Z takiej pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż od stycznia 2019 r. bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie .

Ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnejjest też wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Według nowych zasad, aby skorzystać z porady należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 14 615 37 92 .

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji, istnieje możliwość rezerwacji wizyty za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: porady.prawne@powiat.bochnia.pl. Ponadto w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni istnieje możliwość skorzystania z porady przy udziale tłumacza języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w trakcie rejestracji).

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić się w punkcie
osobiście,umożliwiono uzyskanie porady telefonicznej (jeśli zakres porady umożliwi taki sposób komunikacji) lub w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.


Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej ?

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne na terenie powiatu bocheńskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach:

Starostwo Powiatowe w Bochni pok. nr 4
ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30
Osoba udzielająca porady: radca prawny/ adwokat

Urząd Gminy Drwinia pok. nr 5 (pok. nr 1 - dla osób niepełnosprawnych)
32-709 Drwinia 57
poniedziałek: 13:00 - 17:00
wtorek:  12:00 - 16:00
środa:  14:00 - 18:00
czwartek:  9:00 - 13:00
piątek:  8:00 - 12:00
Osoba udzielająca porady: radca prawny lub adwokat lub inna osoba*
Punkt prowadzony przez: Fundację Honeste Vivere, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa

Urząd Gminy Lipnica Murowana pok. nr 2
32-724 Lipnica Murowana 19
poniedziałek: 8:00 - 12:00
wtorek:  14:00 - 18:00
środa:  9:00 - 13:00
czwartek:  14:00 - 18:00
piątek:  9:00 - 13:00
Osoba udzielająca porady: radca prawny (w okresie 01.02.2019 r. - 31.07.2019 r.) lub adwokat (w okresie 01.08.2019 r. - 31.12.2019 r.)


Jak się przygotować ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy, w szczególności: należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty.

Im więcej danych uzyskają osoby, które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.
___________________________________
*Przez inną osobę rozumie się osobę, która:
1) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.