Nawigacja

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2010 ROKU

ZARZĄDZANIE DROGAMI PZD w Bochni w roku 2010 administrował siecią 306 (305,565) km dróg powiatowych, w tym:
Gmina Bochnia - 61,08 km
Miasto Bochnia - 14,4 km
Gmina Drwinia - 29,50 km
Gmina Lipnica Murowana - 32,90 km
Gmina Łapanów - 49,30 km
Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz - 28,60 km
Gmina Rzezawa - 54,00 km
Gmina Trzciana - 24,60km
Gmina Żegocina - 10,50 km

RAZEM: 305,60 KM

INWESTYCJE DOFINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU MRPO

W roku 2010 zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K 1424, K 1428, K 2091, K 1435, K 2093 na odcinku Węzeł Autostradowy Bochnia – Uście Solne” o wartości całkowitej 11 442 787,03 zł. W roku 2010 wykonano prace za 8 838 708,82 zł. Projekt obejmował odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 20,82 km
Rozpoczęto także realizację drugiego programu pn. „Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1444K, 2082K, 2072K, 2071K” o długości 8,166 km i wartości całkowitej 4 455 343,59 zł . W roku 2010 wykonano prace za 3 085 136,37 zł. Termin zakończenia prac na tym zadaniu ustalono na 30 czerwca br.

INWESTYCJE DOFINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU NPPDL

Zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1443 K Poręba Spytkowska – Bochnia na odcinku Bochnia – Brzeźnica, nr 2087 K Rzezawa – Brzeźnica na odcinku Brzeźnica – Rzezawa, nr 1442 K Krzeczów – Grądy na odcinku Rzezawa – Krzeczów, nr 1428 K Bochnia – Niedzieliska na odcinku Krzeczów – Bochnia oraz na ulicach w mieście Bochni ul. Brzeska i ul. Krzeczowska” na długości 8,651 km. Całkowita wartość zadania 5 576 517,18 zł.

INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MSWiA

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Biura d/s. usuwania skutków klęsk żywiołowych pozyskano w roku 2010 środki w wysokości 5 336 970,00 zł za które (przy udziale środków Powiatu) zrealizowano roboty za 6 168 465,00 zł. W ramach zadań wykonano:

1. Remont nawierzchni (wraz z poboczami) na drodze nr 2079 K Nowy Wiśnicz – Chronów, na odcinku 0,285 km w miejscowości Nowy Wiśnicz.
2. Remont nawierzchni (wraz z poboczami) na drodze nr 2085 K Chełm – Zawada na odcinku 0,265 km w miejscowości Gierczyce.
3. Remont nawierzchni (wraz z poboczami) na drodze nr 2017 K Brzezie – Marszowice – Łapanów, na odcinku 0,504 km w miejscowości Kobylec.
4. Remont nawierzchni (wraz z poboczami) na drodze nr 2071 K Łąkta Górna – Łapanów na odcinku 0,500 km w miejscowości Grabie.
5. Remont nawierzchni (wraz z poboczami) na drodze nr 2006 K Szarów – Kłaj – Proszówki, na odcinku 1,125 km w miejscowości Proszówki.
6. Remont nawierzchni (wraz z poboczami) na drodze nr 1447 K Muchówka – Porąbka Iwkowska, na odcinku 1,054 km w miejscowości Rajbrot.

7. Remont nawierzchni (wraz z poboczami) na drodze nr 1428 K Bochnia – Niedzieliska, na odcinku 0,430 km w miejscowości Dąbrówka. 8. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2086 K Bochnia – Zawada w miejscowości Bochnia, ul. Strzelecka. 9. Remont drogi powiatowej nr 2096 K Niedary – Gawłówek na odcinku 3,200 km w miejscowości Niedary / Bieńkowice. 10. Remont drogi powiatowej nr 1425 K Cerekiew – Strzelce Małe na odcinku 0,970 km w miejscowości Cerekiew. 11. Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2072 K Leszczyna – Nowe Rybie w miejscowości Kamionna. 12. Remont drogi powiatowej nr 2084 K Sobolów – Zawada na odcinku 1,670 km w miejscowości Wola Nieszkowska ( dwa odcinki). 13. Remont drogi powiatowej nr 2097 K Bieńkowice – Ispina na odcinku 0,300 km w miejscowości Ispina. 14. Remont drogi powiatowej nr 2080 K Kopaliny – Stary Wiśnicz, na odcinku 0,120 km w miejscowości Kopaliny. 15. Remont drogi powiatowej nr 2071 K Łąkta Górna – Łapanów, na odcinku 0,660 km w miejscowości Łąkta Górna (dwa odcinki) oraz w miejscowości Lubomierz

INWESTYCJE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ GMINY POWIATU BOCHEŃSKIEGO TO M.IN. :

1. Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2109 K Bochnia ul. Wygoda na odcinku o długości 445 mb
2. Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2110 K Bochnia ul. Karolina na odcinku o długości 760 mb
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2086 K Bochnia-Zawada, ul. Strzelecka na odcinku o długości 500 mb
4. Budowa chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i sieci kanalizacyjnej opadowej w ciągu drogi powiatowej nr 2076 K w m. Lipnica Górna i Lipnica Murowana na odcinku o długości 300 mb
5. Budowa chodnika bez kanalizacji przy drodze powiatowej nr 1447 K w m. Rajbrot na odcinku o długości 143 mb
6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1444 K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice w m. Sobolów - III etap na odcinku o długości 80 mb
7. Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów-Tymbark w msc. Kępanów na odcinku o długości 779 mb
8. Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2081 K Leszczyna-Wieruszyce w m. Cichawka - II etap 5+521-5+571 na odcinku o długości 345 mb

9. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z remontem nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2080 K Kopaliny-Stary Wiśnicz w m. Stary Wiśnicz na odcinku o długości 95 mb
10. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2077 K Nowy Wiśnicz-Lipnica Murowana w m. Leksandrowa - II etap na odcinku o długości 181 mb
11. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2082 K Olchawa-Leszczyna w msc. Królówka
12. Remont drogi powiatowej nr 2079 K Nowy Wiśnicz-Chronów w msc. Stary Wiśnicz dł. 475 mb
13. Remont drogi powiatowej nr 2079 K Nowy Wiśnicz-Chronów w msc. Łomna dł. 580 mb
14. Remont drogi powiatowej nr 2080 K Kopaliny-Stary Wiśnicz w msc. Kopaliny i Mały Wiśnicz dł. 405 mb
15. Wykonanie odwodnienia drogi pow. nr 1428 K Bochnia-Niedzieliska w m. Krzeczów oraz drogi pow. nr 2091 K Dębina-Borek w m. Borek
16. Dokumentacja wraz z budową chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2095 K Łąkta Górna-Trzciana (Golonkówka)
17. Remont chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana-Żegocina w msc. Żegocina na odcinku o długości 135 mb
18. Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2074 K Żegocina-Kamionna (Nowa Wieś) na odcinku o długości 124 mb
19. Remont drogi powiatowej nr 2071 K Łąkta Górna- Łapanów w msc. Łąkta Górna dł. 170

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH POWIATOWYCH

W roku 2010 znacznie poprawił się komfort i bezpieczeństwo na drogach powiatowych:
1. Ułożono nowe nawierzchnie na 47,45 km dróg powiatowych
2. Wykonano 15,3 km linii poziomego oznakowania (linie krawędziowe i rozgraniczające)
3. Odnowiono lub na nowo wykonano 12 szt. przejść dla pieszych
4. Wymieniono na nowe lub ustawiono nowe odcinki barier energochłonnych o długości 1 736 m
5. Wymieniono (odnowiono) 141 szt. znaków oznakowania pionowego oraz 7 luster.