Nawigacja

SCHYTYNÓWKA : „Przebudowa Ciągu Dróg Powiatowych Nr 1444k Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice , Nr 2021 K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice

Przebiegająca przez trzy gminy powiatu bocheńskiego inwestycja, zrealizowana została  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.

W ramach prac w Gminie Nowy Wiśnicz wyremontowano chodnik w Nowym Wiśniczu, powstał chodnik z kanalizacją deszczową w Starym i Nowym Wiśniczu, oraz umocniono pobocza w Kobylu, Starym i Nowym Wiśniczu, wymieniono bariery oraz poręcze w Starym i Nowym Wiśniczu. Wyremontowano 9 zatok autobusowych i wymalowano przejścia dla pieszych w Kobylu i Starym Wiśniczu, oraz oczyszczono rowy i wycięto drzewa w Kobylu i Olchawie.
W ramach prac w Gminie Bochnia powstała nawierzchnia i umocniono pobocza i wyczyszczono rowy w Nieszkowicach Wielkich, Zawadzie i Nieprześni, wyremontowano skrzyżowanie, powstał chodnik z kanalizacją oraz nowa nawierzchnia w Zawadzie, powstały również nowe przejścia dla pieszych i wyremontowano zatoki autobusowe.
W Gminie Łapanów wykonano nawierzchnię z umocnieniem poboczy i konserwacją rowów w Sobolowie i Chrostowej, powstał chodnik z kanalizacją deszczową i zatoka autobusowa w Sobolowie, przebudowano skrzyżowanie, powstała ścieżka rowerowa w Sobolowie oraz wyczyszczono rowy i umocniono pobocza w Chrostowej. Wymienione zostały również bariery w Sobolowie i Chrostowej, oraz wybudowano chodnik z kanalizacją deszczową i zatokami autobusowymi w Chrostowej.

Łącznie wykonano około 9 km nawierzchni asfaltowej, prawie 3,5 km chodników i ścieżek rowerowych, wyremontowano także 13 zatok autobusowych. Inwestycja ta obejmowała umocnienie poboczy na długości około 9 km oraz konserwację rowów i poboczy na długości prawie 6 km.
Uzyskane przez Powiat dofinansowanie to ponad 2,7 mln złotych. Zaangażowanie własnych środków z budżetu powiatu to kolejne 2,3 mln złotych. Do realizacji tego istotnego dla mieszkańców powiatu zadania udało się zaprosić do wsparcia finansowego również Gminę Bochnia: 305 242,49 zł i Gminę Łapanów: 380 488,84 zł. Gmina Nowy Wiśnicz do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z deklaracji finansowej (wsparcie: 0,00 zł).