kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Inwestycje w powiecie

Jesteś tutaj:Strona Główna » Inwestycje w powiecie » PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT W 2011 ROKU

PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT W 2011 ROKU

Zakończył się rok 2011, a wraz z nim udało się zrealizować wiele znaczących dla powiatu bocheńskiego inwestycji drogowych. Nakłady na inwestycje i remonty w roku ubiegłym wyniosły około 18,5 miliona złotych.

Najważniejsze inwestycje ukończone w roku ubiegłym to przede wszystkim budowa tzw. „ciągu południowego”, „schetynówki” i mostu w Żegocinie oraz wiele mniejszych, ale ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycji.
Ciąg południowy
Projekt zakładał modernizację dróg powiatowych Uszew – Nowy Wiśnicz, Olchawa – Leszczyna, Leszczyna –Nowe Rybie, Łąkta Górna – Łapanów z budową chodników wraz z kanalizacją deszczową.
Powyższe odcinki dróg przebiegają przez trzy gminy powiatu bocheńskiego – Nowy Wiśnicz, Trzcianę i Łapanów dlatego inwestycja podzielona została na 3 zadania.
Pierwsze zadanie prowadzone było na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz, gdzie powstał chodnik z kanalizacją oraz wykonana została nawierzchnia na odcinku Olchawa – Nowy Wiśnicz.
Drugi etap zrealizowany został na obszarze Gminy Trzciana – gdzie zmodernizowano drogę powiatową na odcinku Leszczyna – Trzciana oraz wybudowano chodnik z kanalizacją deszczową w miejscowości Trzciana, wykonano również bariery ochronne, zmodernizowano drogę powiatową na odcinku Ujazd - Zbydniów. Ostatnie zadanie zrealizowano w Gminie Łapanów – wyremontowano przepust w miejscowości Kępanów oraz zmodernizowano drogę powiatową w miejscowości Zbydniów – Tarnawa i Wolica – Łapanów.
Łącznie w ramach  inwestycji wybudowano 1,5 km chodników, zmodernizowano również nawierzchnię na odcinku ok. 10 km.
Całkowita wartość inwestycji to kwota  4,5 milionów złotych, z czego połowa pochodziła z budżetu powiatu bocheńskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Schetynówka

Przebiegająca przez trzy gminy powiatu bocheńskiego inwestycja, zrealizowana została  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.

W ramach prac w Gminie Nowy Wiśnicz wyremontowano chodnik w Nowym Wiśniczu, powstał chodnik z kanalizacją deszczową w Starym i Nowym Wiśniczu, oraz umocniono pobocza w Kobylu, Starym i Nowym Wiśniczu, wymieniono bariery oraz poręcze w Starym i Nowym Wiśniczu. Wyremontowano 9 zatok autobusowych i wymalowano przejścia dla pieszych w Kobylu i Starym Wiśniczu, oraz oczyszczono rowy i wycięto drzewa w Kobylu i Olchawie.
W ramach prac w Gminie Bochnia powstała nawierzchnia i umocniono pobocza i wyczyszczono rowy w Nieszkowicach Wielkich, Zawadzie i Nieprześni, wyremontowano skrzyżowanie, powstał chodnik z kanalizacją oraz nowa nawierzchnia w Zawadzie, powstały również nowe przejścia dla pieszych i wyremontowano zatoki autobusowe.
W Gminie Łapanów wykonano nawierzchnię z umocnieniem poboczy i konserwacją rowów w Sobolowie i Chrostowej, powstał chodnik z kanalizacją deszczową i zatoka autobusowa w Sobolowie, przebudowano skrzyżowanie, powstała ścieżka rowerowa w Sobolowie oraz wyczyszczono rowy i umocniono pobocza w Chrostowej. Wymienione zostały również bariery w Sobolowie i Chrostowej, oraz wybudowano chodnik z kanalizacją deszczową i zatokami autobusowymi w Chrostowej.

Łącznie wykonano około 9 km nawierzchni asfaltowej, prawie 3,5 km chodników i ścieżek rowerowych, wyremontowano także 13 zatok autobusowych. Inwestycja ta obejmowała umocnienie poboczy na długości około 9 km oraz konserwację rowów i poboczy na długości prawie 6 km.
Uzyskane przez Powiat dofinansowanie to ponad 2,7 mln złotych. Zaangażowanie własnych środków z budżetu powiatu to kolejne 2,3 mln złotych. Do realizacji tego istotnego dla mieszkańców powiatu zadania udało się zaprosić do wsparcia finansowego również Gminę Bochnia: 305 242,49 zł i Gminę Łapanów: 380 488,84 zł. Gmina Nowy Wiśnicz do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z deklaracji finansowej (wsparcie: 0,00 zł).

Poprawa stanu dróg i chodników wiąże się nie tylko z rozwojem gospodarczym Powiatu, ale ma też znaczący wpływ na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.Wszystkie zrealizowane zadania w znaczący sposób poprawiają komunikację na terenie Powiatu. Dobre połączenia komunikacyjne to również rozwój Powiatu, wyższy standard życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów – zaznacza starosta bocheński Jacek Pająk

Most w Żegocinie

To kolejna ważna inwestycja, która zakończyła się w grudniu 2011 roku, a zrealizowana została w imponującym tempie w ciągu 6 miesięcy.

Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu, przebudowę drogi,  dojazdów , rowu melioracyjnego, umocnienie brzegu potoku Saneckiego oraz regulację wysokościową studzienek teletechnicznych i kanalizacyjnych. Długość mostu to 21 metrów , szerokość jezdni wynosi 6 metrów i 2 metry chodnika.

Most w Żegocinie to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców, przede wszystkim jest to skrót na sądeczczyznę, ale również jest to droga dojazdowa do szkoły.  Wraz z nowym mostem zmieniła się również nośność, stary most posiadał niskie parametry i ograniczenie do 5 ton, nowy zaś wybudowany został w zaawansowanej  technologii i posiada ograniczenie do 30 ton – mówi starosta

Całkowity koszt budowy to kwota prawie 1,8 mln złotych z czego wkład Powiatu Bocheńskiego to kwota 260 tysięcy złotych. Budowa mostu była możliwa dzięki otrzymanej przez Powiat promesie z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dzięki środkom własnym oraz pochodzącym z promesy na usuwanie skutków powodzi wybudowano również nowe chodniki m.in. w Gawłowie, Chronowie, Olchawie i w Bochni na ul. Strzeleckiej. Powstały nowe nawierzchnie m.in. w Rajbrocie, Kobylcu, Niedarach , Bieńkowicach, Borku, Ostrowie Królewskim, Pogwizdowie, Łomnej, Sobolowie, Dąbrówce, Muchówce, Królówce, odcinek na ul. Strzeleckiej, w Lipnicy Górnej i Lipnicy Dolnej oraz w Połomiu.
Wykonano również dokumentację geologiczno inżynieryjną dla zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w Ujeździe, Sobolowie i Rajbrocie.

W 2011 roku Powiat Bocheński łącznie wybudował i wyremontował chodniki i ścieżki rowerowe na długości ponad 5 km oraz nawierzchnie drogowe o łącznej długości ponad 27 km.