kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Niepełnosprawni

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Bocheńskiego mogą uzyskać wsparcie w formie dofinansowania ze środków PFRON do:

1) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (tj. przedmioty i środki wydawane na zlecenie lekarskie i częściowo finansowane ze środków NFZ) np.: wózki inwalidzkie, kule, laski, protezy i wyposażenie dodatkowe protez, obuwie ortopedyczne, aparaty ortopedyczne, ortezy, gorsety i kołnierze ortopedyczne, balkoniki i podpórki do chodzenia, foteliki dla dzieci do siedzenia, przedmioty pionizujące, soczewki okularowe korekcyjne, pomoce optyczne dla niedowidzących, cewniki urologiczne, worki kolostomijne, pieluchomajtki, protezy piersi, peruki, poduszki i materace przeciwodleżynowe itp.

2) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny np. rowery rehabilitacyjne, rotory, sprzęt gimnastyczny, drabinki, przyrządy do ćwiczeń itp.

3) likwidacji barier funkcjonalnych tj.

a) architektonicznych w miejscu zamieszkania (tj. dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do możliwości poruszania osób z niepełnosprawnością narządów ruchu lub wzroku, likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłóg, podjazdy dla wózków inwalidzkich, poszerzenie drzwi, wykładziny antypoślizgowe, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, zakup i montaż windy, itp.)

b) technicznych (tj. wszelkich przeszkód uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej)

c) w komunikowaniu się (tj. np. sprzętów i urządzeń wzmacniających dźwięk, sygnalizatorów świetlnych, maszyn brajlowskich, oprogramowania komputerowego niwelującego barierę czytania lub pisania, itp.)

4) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym poza miejscem zamieszkania – tj. forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz realizację i rozwijanie zainteresowań.


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osobiście w siedzibie Centrum w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 (dawny internat Zespołu Szkół Mechanicznych) lub telefonicznie pod nr tel. (014) 611-97-40 albo (014) 611-97-43.