kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Sport

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » NGO » Sport

Ludowy Uczniowski Szkolny Klub Sportowy w Żegocinie

Adres siedziby: Żegocina 50,32-731 Żegocina
Kontakt telefoniczny: 0-14 613 25 85
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Adam Dziedzic


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego, organizacja zawodów sportowych.Zbydniowski Klub Sportowy


Adres siedziby: Zbydniów 139, 32-741 Tarnawa
Kontakt telefoniczny: 0-14 613 51 04
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Bożena Sobczek


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Stowarzyszenie ZKS-Zbydniów jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

W ramach działalności prowadzona jest sekcja piłki nożnej.

Podstawową domeną statutową jest krzewienie kultury fizycznej.


UKS "Orzeł" przy PSP w Kierlikówce


Adres siedziby: Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna
Kontakt telefoniczny: 0-14 613 60 23
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Dorota Grabowska


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Prowadzenie zajęć UKS 3 godziny w tygodniu.

Prowadzone są sekcje: mini piłki nożnej, mini piłki ręcznej, tenis stołowyUKS "Dwór" przy PSP w Łąkcie Górnej


Adres siedziby: Łąkta Górna 286, 32-731 Żegocina
Kontakt telefoniczny: 0-14 613 16 23
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Henryk Wrona, Wiesława StaryGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Działalność rekreacyjno - sportowa dla dzieci i młodzieży

Wyjaz dy na zawody gminne, powiatowe, piłki nożnej dziewcząt i chłopców.

Wycieczki rowerowe i piesze, rajdy , wyjazdy na pływalnie.

Wyjazdy na zawody biegowe i rowerowe.UKS "Orlik" przy PSP w Rajbrocie

Adres siedziby: Rajbrot 362, 32- 725 Rajbrot
Kontakt telefoniczny: 0-14 685 29 79
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Jadwiga PapieskaGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Zajęcia sportowo rekreacyjne.

Działalność sekcji BnO.


KS "Orzeł" Cikowice


Adres siedziby: Dom Kultury w Cikowicach, 32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny: 0-14 612 02 84
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:Janusz KmiecikGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Aktywny wypoczynek i promowanie zdrowego stylu życia na wsi.

Prowadzenie zajęć rekreacyjnych ( piłka nożna koszykówka, siatkówka, tenis stołowy wielobój sprawnościowy, dla dzieci i młodzieży w ramach festynu.

Szkolenie w zakresie Piłki Nożnej przy klubie Orzeł Cikowice.

Treningi dla trampkarzy i juniorów, udział w turniejach gminnych , mecze mistrzowskie w grupach wiekowych.KS Ceramika Muchówka


Adres siedziby: Muchówka, 32-722 Królówka
Kontakt telefoniczny:0-14 685 92 08
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Kazimierz Wołek, Wiesław Duś


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Rozwijanie różnych form Kultury Fizycznej

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży

Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

Organizowanie zajęć sportowych

Uczestnictwo w dostępnych imprezach sportowych

Upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowychUKS "Jedynka" przy PSP nr 1 w Bochni


Adres siedziby: ul. Biała 21, 32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny: 0-14 612 25 88
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Krzysztof TyszkowskiGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Treningi w wybranych sekcjach: piłki siatkowej, koszykowej, unihokeja, badmintona

Popularyzacja sportu wśród dzieci


Organizacja zajęć popołudniowych, treningów, zawodów


Ogólny rozwój fizyczny i hartowanie ciała dzieci


KS "Beskid"


Adres siedziby: Żegocina 316, 32-731 Żegocina
Kontakt telefoniczny: 0-14 613 23 12
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:Lesław Oleksy


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Szkolenie dzieci i młodzieży,

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

Uczestnictwo w rozgrywkach OZPN,

Uczestnictwo w rozgrywkach OZPS

Promocja gminy poza jej terenem
UKS "Maratończyk" przy PSP w Stanisławicach
Adres siedziby: Stanisławice 306, 32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny: 0-12 284 21 94
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Lucyna Kuklińska, Bogusław Brożek

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Działalność związana ze sportem,

Zajęcia pozalekcyjne - Sekcja tenisa stołowego


UKS "Gabi"


Adres siedziby: Proszówki 365, 32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny: 0-14 611 00 88
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Marcin Leśniak


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Podniesienie na wyższy poziom sprawności ogólnej trenującej młodzieży.

Poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu poznanej na lekcjach wychowania fizycznego techniki i taktyki z wybranych dyscyplin sportowych. (pływanie, koszykówka, piłka nożna)UKS "Spartakus" przy PSP w BrzeźnicyAdres siedziby: Brzeźnica 180, 32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny: 0-14 685 17 80
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Maria LipoldGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Działalność sportowa; zespołowe gry i zabawy sportowe


Ognisko TKKF "Promień" w BochniAdres siedziby: ul. Wygoda 69,32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny:0 603 41 11 12
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Mieczysław BalickiGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Strzelectwo sportowe (treningi 3 X w tygodniu, udział w zawodach: Ligi strzeleckiej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnej, wojewódzkich, ogólnopolskich, 3 x w roku ogólnodostępne zawody strzeleckie)

Siatkówka (treningi dwóch drużyn męskich, udział w turniejach lokalnych i wojewódzkich)

Tenis Stołowy (treningi, udział w zawodach wojewódzkich)UKS "Fajfer 2000" przy Gimnazjum w ŁapanowieAdres siedziby: Łapanów 196
Kontakt telefoniczny: 0-14 685 39 50
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Stanisław Karaś


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Szkolenie zawodników w zakresie lekkiej atletyki ,w kategoriach wiekowych :

- młodzik

- junior młodszy

- junior

- Współzawodnictwo sportowe lekkoatletyczne w ramach Krakowskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki , oraz Polskiego             Związku Lekkiej Atletyki.Ludowy Klub Sportowy "Wisła"


Adres siedziby: Grobla 134, 32-709 Drwinia
Kontakt telefoniczny: 0-12 281 71 57
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Stanisław Odrobina, Józef Tabor, Jan Mihler, Ryszard Tomala


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Krzewienie kultury fizycznej i sportuLudowy Klub Sportowy "Rzezawianka"

Adres siedziby: ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa   
Kontakt telefoniczny:0-14 612 78 27
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Stanisław Szumański


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Rozwijanie i upowszechnianie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców na terenie wsi Rzezawa i Gminy Rzezawa

Aktywne uczestniczenie w kulturalnym, gospodarczym rozwoju wsi i gminy Rzezawa oraz ochrona przyrody i naturalnego środowiska

Reprezentowanie na zewnątrz oraz promowanie wsi i Gminy Rzezawa poprzez realizację swych zadań jak również zadań zleconych przez samorządy terytorialne

Zapobieganie patologiom społecznym na terenie wsi i gminy Rzezawa


UKS "Trójwieś" przy PSP w Nieszkowicach Małych


Adres siedziby: Nieszkowice Małe 112, 32-744 Łapczyca
Kontakt telefoniczny: 685 51 00
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Tadeusz Bembenik, Grzegorz ŚwiderGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, udział w rozgrywkach związkowych prowadzonych sekcji, udział w imprezach gminnych, organizacja imprez środowiskowych


Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu BocheńskiegoAdres siedziby: Tarnawa 116, 32-741 Tarnawa
Kontakt telefoniczny: 0-14 613 51 00
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Tadeusz Mazur

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, współudział w dbałości o zdrowie i rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.

Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju i regionu.

Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji.

Organizowanie zajęć i zawodów sportowych.

Organizowanie imprez masowych a przez to promocja regionu.
UKS "GM Dwójka" 2000


Adres siedziby: ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia
Kontakt telefoniczny: 0-14 611 77 12
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:Teresa de Lorme, Dorota GawędaGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Zajęcia sportowo – rekreacyjne z zakresu gier zespołowych i lekkoatletyki


UKS "Błyskawica" przy PSP w Żegocinie


Adres siedziby: 32-731 Żegocina
Kontakt telefoniczny:0-14 613 20 28
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Wiesław Wolak


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Szkolenie młodzieży w sekcjach piłki ręcznej i nożnej,

Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum,

Organizacja turniejów i zawodów dla środowiska,

Organizacja masowych biegów przełajowych,UKS PSP w SiedlcuAdres siedziby: Siedlec 143, 32-744 Łapczyca
Kontakt telefoniczny: 0-14 612 70 08
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Witold Leo


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:


Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów celem wyłonienia i rozwijania talentów sportowych, organizowania im wolnego czasu, zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie naszego (i nie tylko) samorządu terytorialnego.

Kształtowanie pozytywnych cech osobowości dzieci i młodzieży celem przygotowania ich do współdziałania oraz do pełnienia (sumiennego i uczciwego) ról społecznychUKS "Sokół" przy ZS w Żegocinie
Adres siedziby: Żegocina 50, 32-731 Żegocina
Kontakt telefoniczny: 0-14 613 21 20
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Wojciech Wrona


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w ramach utworzonych sekcji sportowych

Organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych, turystycznych i prozdrowotnych

Rozbudowa bazy szkoleniowej