kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

„Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » NGO » „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”
„Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”

KONSULTACJE SPOŁECZNE W POWIECIE BOCHEŃSKIM

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Starostwo Powiatowe w Bochni zapraszają działaczy organizacji pozarządowych powiatu bocheńskiego do udziału w projekcie pn. „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”.

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i obywateli w konsultacjach społecznych oraz wzmocnienie współpracy NGO i administracji publicznej w tym zakresie.

W projekcie przewidziane są:

- Szkolenia (2 warsztaty po 16 godzin w trzech terminach do wyboru)

- Doradztwo osobiste, telefoniczne i e-mail w zależności od potrzeb

- Wizyty studyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego/Centrach Wsparcia NGO wyróżniających się pod względem współpracy NGO z administracją publiczną

rozwijające wiedzę na temat zasad, form i sposobów prowadzenia konsultacji społecznych oraz współpracy między sektorem pozarządowym i administracją publiczną. Szkolenia i wizyty studyjne odbędą się w grupach mieszanych działaczy NGO powiatu bocheńskiego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego.

Finalizacją cyklu edukacyjnego będzie przeprowadzenie jesienią 2014 r. konsultacji dwóch dokumentów publicznych tj. Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykorzystaniem zróżnicowanych metod, w tym internetowej platformy konsultacji społecznych, która zostanie rozbudowana i wzbogacona w ramach projektu, co uczyni ją bardziej przyjazną w obsłudze i atrakcyjną dla użytkowników. Uczestnicy szkoleń zyskają możliwość przetestowania portalu i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

Projekt stwarza unikalną szansę:

- integracji środowiska liderów lokalnych NGO powiatu bocheńskiego,

- wsłuchania się władz samorządowych w potrzeby oraz sugestie NGO i obywateli,

- rozwoju wzajemnego zrozumienia i współpracy przedstawicieli sektora obywatelskiego i publicznego przez wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i form współpracy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Twoje zdanie ma znaczenie!