kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

ZS nr1

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » Edukacja » ZS nr1
ZS nr1

Zespół Szkół Nr 1

Dzieje obecnego Zespołu Szkół nr 1 w Bochni /dawniej Zespół Szkół Mechanicznych popularnie zwany „Mechanik”/ od 40 lat wpisane są w historię miasta i powiatu. Władze szkolne i miejskie rozumiały konieczność budowy dużego i wygodnego obiektu zaspokajającego potrzeby szkolnictwa zawodowego . 1 lutego 1969 roku  rozpoczęła się nauka w nowych budynkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Radość uczniów i nauczycieli była ogromna. Nareszcie szkoła mogła realizować zapotrzebowania społeczne i rozwijać coraz szerszą działalność. Od nowego roku szkolnego 1969/70 powstał nowy typ szkoły – Technikum Mechaniczne o specjalności przeróbka plastyczna stali / która istniała do 1976 r. /

Kolejne lata przynosiły dalsze zamiany. Szkoła rozrastała się, przybywało uczniów i nauczycieli.

W budynku szkolnym funkcjonowało już kilka typów szkół : technikum mechaniczne, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia. Czas mijał szybko, ilość uczniów  wzrastała. Pierwsi  uczniowie  Technikum Mechanicznego stali się dojrzałymi ludźmi i przystąpili do matury. W dniach od 6 maja do 4 czerwca odbyła się pierwsza w dziejach szkoły matura.

2 czerwca 1974 roku miało miejsce także uroczyste nadanie imienia szkole, która przyjęła nazwę : Technikum Mechaniczne i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława  Staszica w Bochni. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie szkole sztandaru  ufundowanego przez rodziców.

Od 1 września 1974 roku Stanisław Staszic został wybrany patronem szkoły jako inicjator szkolnictwa zawodowego na ziemiach polskich. W czasie szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica. Szkoła kształciła w wielu zawodach. Przybywały i zmieniały się specjalności we wszystkich typach szkół w wyniku dostosowywania się do zapotrzebowania lokalnej gospodarki, zainteresowań  młodzieży. Dyrekcja nieustannie zabiegała o dalsze reformowanie szkoły i dostosowanie jej do trudnego czasu przekształceń gospodarczych  w Polsce i regionie bocheńskim. Integralną częścią szkoły  są warsztaty, w których młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu. Wraz z kompleksem budynków szkolnych i warsztatowych, 1 lutego 1969 r. został  oddany do użytku młodzieży internat. Rozwiązało to problem uczniów dojeżdżających ze znacznych odległości.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu, od 1 września 2002 roku  szkoła przyjęła  nazwę :

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica.

Obecnie w skład zespołu wchodzą następujące typy szkół :

  • technikum
  • liceum ogólnokształcące
  • branżowa szkoła I stopnia

Jesteśmy szkoła bezpieczną i przyjazną dla uczniów, kształcącą w sposób nowoczesny przy wykorzystaniu najnowszych środków

technicznych. Szkoła posiada 2 boiska szkolne, istnieje możliwość korzystania z 4 pracowni komputerowych. Biblioteka szkolna

jest wyposażona w multimedialne centrum.

Szkoła posiada pracownie specjalistyczne : samochodowe, techniczne, elektrotechniczne. Uczniowie odbywają praktyki w renomowanych serwisach Mercedes, Opel, Toyota.

Mając na uwadze potrzeby rynku pracy szkoła współpracuje  z Powiatowym Urzędem Pracy i tworzy nowe kierunki rozwoju szkoły. Od wielu lat funkcjonuje wymiana uczniów ze szkołą w Buchen . Przez cały okres istnienia szkoła wykształciła bardzo wielu absolwentów różnych zawodów i specjalności. Swoją wiedzą i umiejętnościami przyczynili się oni w znacznym stopniu do rozwoju Bochni, regionu i kraju.

Rok 2019 będzie rokiem jubileuszowym dla Zespołu Szkół nr 1 – mija bowiem 50 lat od rozpoczęcia funkcjonowania szkoły
w kompleksie budynków przy ulicy Windakiewicza 23 oraz  50 lat istnienia technikum i 45 lat od nadania imienia szkole.


Strona szkoły : http://zs1.bochnia.pl/