kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

I LO

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » Edukacja » I LO
I LO

Zespół Szkół Ogólnokształcących,  Pl. ks. A. Czaplińskiego 1 w Bochni

Szkoła powstała w 1817r. Zadanie jej uruchomienia, władze miasta powierzyły bocheńskiemu proboszczowi – księdzu Piusowi Riegerowi, który również był pierwszym kierownikiem tej placówki. Początkowo gimnazjum znajdowało swoją siedzibę w oddanym przez władze i stopniowo przystosowanym do nowych zadań pobernardyńskim klasztorze. Taki stan trwał przez ponad 60 lat. W 1886r. stanął nowy gmach szkolny, wniesiony przez mieszkańców w ciągu kilkunastu miesięcy. Data umieszczona na szczycie siedziby szkoły. Nad nią – herb Bochni – przedstawia Orła Białego, na którego piersiach widnieje tarcza wyobrażająca stare godło miasta: młot i dwa górnicze kilofy. Szkoła od 1922r. nosi imię króla Kazimierza Wielkiego. Warto podkreślić, iż patron szkoły jest jednocześnie dobroczyńcą miasta, co potwierdza ścisły związek między Bochnią i szkołą. W ramach reorganizacji 1987r. połączono Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego (dawne Państwowe Gimnazjum i Liceum) oraz Liceum dla Pracujących (obecnie Liceum dla Dorosłych) i utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących. Współczesna szkoła otwiera się dziś na oczekiwania swoich uczniów, Liceum, które od 1945r. miało charakter humanistyczny, proponuje obecnie naukę w kilku profilach: matematyczno – fizycznym, informatycznym, geograficzno – historycznym, humanistycznym i językowym. Szkoła stwarza uczniom możliwość wzbogacania wiedzy. Godne zauważenia są m. in. sesje naukowe z fizyki, które prezentowane były na międzynarodowym festiwalu „Physics on Stage” w siedzibie CERN w Genewie i siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA w Nordwijk w Holandii, jak również sesje poświęcone J. Słowackiemu, C.K. Norwidowi, Wł.Reymontowi. Wysoki poziom nauczania potwierdza liczna grupa laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. W szkole jest 62 nauczycieli, w tym 48 dyplomowanych. W 28 oddziałach uczy się 821 uczniów. Przez cały czas swojego istnienia szkoła stara się tak uczyć, wychowywać i przygotowywać młodych ludzi do życia, by mogli oni powiedzieć kiedyś, iż właśnie w tej szkole „Zaczął się dźwiękiem i barwami ich świat” i by mogli powtórzyć słowa ”Kantaty Bochniaków”:

„Chowani w ojców świętej wierze

Poszliśmy w życie z Bochni w świat  z uczelnią swą związani szczerze

Z kolebką młodych naszych lat”.

Oficjalny serwis internetowy : https://1lo.bochnia.pl/