kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Kościół Wszystkich Świętych w Sobolowie

Jesteś tutaj:Strona Główna » Atrakcje turystyczne » Kościół Wszystkich Świętych w Sobolowie

Leżąca na prawym brzegu Stradomki wieś Sobolów należy do najstarszych w południowo-wschodniej części powiatu bocheńskiego.Wraz z kilkoma innymi wsiami wymieniona wszak została w dokumencie Bolesława Wstydliwego z 1262 roku nadającym tereny nad Stradomką komesowi Dzierżykrajowi i jego bratu Wyszowi, kanonikowi krakowskiemu, dziedzicom Niegowici z rodu Półkoziców. Przypuszczalnie już w końcu XIII wieku została wsią parafialną, być może za sprawą Brunonów-Strzemieńczyków, a w roku 1330 król Władysław Łokietek przeniósł ją z prawa polskiego na niemieckie prawo średzkie.

O pierwszym kościele parafialnym w Sobolowie wiemy tylko (od Jana Długosza), że był drewniany, a także i to, że w latach 1562-1597 zajęty przez arian służył im za zbór. Obecny kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych powstał na przełomie XVI i XVII wieku, a w latach 1922-1923 został przedłużony w kierunku wschodnim i zachodnim w oparciu o projekt Bohdana Tretera, krakowskiego architekta i konserwatora zabytków. Wtedy to właśnie dobudowano doń południową kaplicę, powiększono zakrystię, a korpus otoczono „góralskimi” sobotami. Jest on w całości drewniany, o zrębowej konstrukcji osłoniętych pionowym deskowaniem ścian, a składa się z jednonawowego korpusu i zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Obie te jego części nakrywają wysokie dachy siodłowe z barokową wieżyczką na sygnaturkę.

Nakryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi wnętrze kościoła zdobi figuralno-ornamentalna dekoracja malarska z 1929 roku autorstwa Franciszka Przebindowskiego, z włączonymi do niej fragmentami osiemnastowiecznych malowideł z postaciami trzech aniołów. Stanowi ona tło dla bogatego, barokowego ich wyposażenia. Jego głównym elementem jest architektoniczny ołtarz wielki z początków XIX wieku z umieszczonymi w nim dwoma obrazami: manierystycznym Ukrzyżowaniem (na zasuwie) i wczesnobarokową Madonną z Dzieciątkiem w typie Śnieżnej z początków XVII wieku, spopularyzowanym w związku z zagrożeniem tureckim. Są tu tez dwa ołtarze boczne z pracowni bocheńskiego rzeźbiarza i malarza Piotra Korneckiego. W jednym z nich znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej z 1740 roku, a w drugim wizerunki świętych Dominika i Franciszka. Wyposażenie dopełniają: rokokowa ambona, marmurowa chrzcielnica, dwa konfesjonały z niewielkimi obrazkami w zwieńczeniach, dwie ławy kolatorskie oraz okuta skrzynia z przełomu XVI i XVII wieku. Ponadto w kaplicy znajduje się niewielki ołtarzyk rokokowy z obrazem św. Anny Samotrzeć i herbem jego fundatora – Junosza, którym był ówczesny proboszcz sobolowski. Na uwagę zasługują także znajdujące się we wnętrzach kościelnych liczne obrazy i rzeźby: Matki Boskiej Karmelitańskiej z symbolami mistycznymi (2 poł. XVII wieku), barokowo-ludowy Matki Boskiej Różańcowej jako pośredniczki dusz pokutujących, dwa obrazy wyobrażające cierpienia dusz czyśćcowych z XVIII wieku, utrzymane w konwencji przedstawień średniowiecznych, mieszcząca się w tęczy rzeźba Chrystusa z aniołem i puttami oraz dwie blachy trumienne z inskrypcją poświęconą Stanisławowej z Jordanów Sobolowskiej (1665) oraz herbami Trąby, Rawicz i Szaszor.

Kościołowi towarzyszy wolnostojąca dzwonnica z XVII wieku. Jest to obiekt drewniany, o słupowej konstrukcji pokrytych pionowym deskowaniem pochyłych ścian, nakryty namiotowym daszkiem. W jej wnętrzu znajduje się dzwon odlany w 1510 roku, ozdobiony plakietką z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w mandorli.