kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Kościół Świętego Ducha w Chronowie

Jesteś tutaj:Strona Główna » Atrakcje turystyczne » Kościół Świętego Ducha w Chronowie

Leżący pomiędzy dwoma Wiśniczami, Lipnicą Murowaną i Gnojnikiem Chronów jest wsią niewielką, ale o trzynastowiecznej metryce. Po raz pierwszy odnotowany został w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego z 1238 roku potwierdzającym nadania Gryfitów dla ufundowanego przez Klemensa z Ruszczy klasztoru benedyktynek w Staniątkach. Jeszcze w XV i XVI wieku należał on do licznych zubożałych członków tego rodu, których obecność tu potwierdzają zapisy w krakowskich i czchowskich księgach sądowych.

Parafia chronowska wraz z kościołem, jako fundacja rycerska, erygowana została dopiero w drugiej połowie XIV wieku (do tego czasu wieś należała do parafii w Starym Wiśniczu). Jej istnienie udokumentowane zostało w księdze krakowskiego sądu ziemskiego z 14 maja 1393 roku. Ale w roku 1546 biskup krakowski Samuel Maciejowski wcielił ją jako wikarię wieczystą do parafii wiśnickiej. Przywrócił ją dopiero w 1827 roku biskup tarnowski Grzegorz Ziegler.

Pierwszy kościół chronowski Jan Długosz, autor pomnikowej księgi uposażeń diecezji krakowskiej, określił jako drewniany, wzniesiony wspólnym wysiłkiem mieszkańców wsi. Kościół obecny pod wezwaniem Świętego Ducha, do niedawna parafialny, zbudowany został w 1685 roku. Jest on w całości drewniany, o zrębowej konstrukcji oszalowanych ścian. Składa się z trójnawowego korpusu z wtopioną weń niską wieżą oraz z węższego odeń, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, przy którego ścianie północnej znajduje się zakrystia, a przy wschodniej kaplica ogrójcowa. Wnętrza jego nakrywają pozorne sklepienia kolebkowe z płaskimi odcinkami stropu nad nawami bocznymi. Całość przykrywa dach dwuspadowy o gontowym pobiciu z maleńką wieżyczką na sygnaturkę.

Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z XVI i XVIII wieku. Składa się ono z ołtarza głównego, w którym znajduje się obraz Zesłania Ducha Świętego, dwóch ołtarzy bocznych, chrzcielnicy, ambony, prospektu organowego oraz dwóch feretronów, z których jeden pochodzi z dawnego kościoła karmelitów w Nowym Wiśniczu.

Kościołowi towarzyszy niewielka drewniana dzwonnica zbudowana w początkach XX wieku. Od 2008 roku kościół w Chronowie jest na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.