kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zwrot środków za karty pojazdu

Zwrot środków za karty pojazdu

Dodano: 02.07.2010 12:00 Zwrot środków za karty pojazdu
Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego mogą już składać wnioski o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu wydaną w okresie od 21 .sierpnia 2003 r. do 15. kwietnia 2006 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Starosta Bocheński Jacek Pająk. Wnioski o zwrot środków przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni. Wysokość zwrotu wynosi 425 złotych od jednej karty pojazdu.

Zwrot przysługuje tym osobom, które zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 28. lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310) przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy uiściły za wydanie karty pojazdu opłatę w wysokości 500 złotych.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, długą procedurą sądową dochodzenia zwrotu nadpłaty oraz dodatkowymi kosztami jakie musieli ponosić mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego  z inicjatywy Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka Rada Powiatu podjęła decyzję o dobrowolnych wypłatach tych środków.

Mieszkańcy, którzy występują o zwrot kwoty 425 złotych na drodze sądowej są pokrzywdzeni, gdyż nie dostają pełnej kwoty lecz jedynie jej część, co wynika z potrzeby opłacenia pełnomocnika, z usług którego większość tych osób korzysta.  Nie bez znaczenia jest to również dla budżetu Powiatu, z uwagi na dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym oraz odsetkami. Wypłacanie tych środków „od ręki” będzie więc korzystne dla obu stron - mówi starosta Jacek Pająk.

Podkreślić należy jednak, że procedura zwrotu nadpłaty na wniosek nie dotyczy osób, które we wskazanym okresie nabyły pojazdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyrokiem z dnia 17. stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04 Sąd Najwyższy orzekł, że § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Wniosek o zwrot znajduje się w załączniku, a także w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni.