kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zostań kobietą sukcesu

Zostań kobietą sukcesu

Dodano: 19.04.2010 00:00
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zaprasza wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne w dniu 19.04.2010 r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni przy ulicy Wojska Polskiego 3 w sali nr 16.00 o godzinie 13.00 z przedstawicielem Instytutu Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych „InBIT” sp. z.o.o. realizującego projekt „Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu" oraz „Pracuj dla siebie”.

Projekt „Pracuj dla siebie” skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. są osobami bezrobotnymi w wieku do 25 roku życia,
2. zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w powiatach: krakowskim, miechowskim, proszowickim, bocheńskim, limanowskim, myślenickim,
3. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego w powiatach: krakowskim, miechowskim, proszowickim, bocheńskim, limanowskim, myślenickim, i prowadzić ją nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
4. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W projekcie priorytetowo będą traktowane kobiety, osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców oraz które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Preferowane są osoby długotrwale bezrobotne.

Projekt „Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu " skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. są dorosłymi kobietami bezrobotnymi,
2. zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, bocheńskim, limanowskim,
3. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, bocheńskim, limanowskim, i prowadzić ją nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy
4. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W projekcie priorytetowo będą traktowane kobiety do 34 r. życia, długotrwale bezrobotne, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
oraz w miastach do 25 tyś. mieszkańców oraz które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o :
-przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000,00 PLN.
- przyznanie wsparcia pomostowego:
• podstawowego  - przez pierwsze 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości 800,00 PLN miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym koszty ZUS,
• przedłużonego na kolejne 6 miesięcy w wysokości 800,00 PLN miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym, kosztów ZUS, przydzielane w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności  gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia.

Rekrutacja:
- przewidziano dwie rekrutacje w projekcie  pierwsza w okresie 22.03 - 23.04.2010 roku, druga XII 2010 - I 2011 roku.

Realizowane projekty współfinansowane są przez Unie Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ:   www.kobietasukcesu.inbit.pl   www.wsie-projekty.eu