kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu

Dodano: 05.01.2017 12:00 Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu
W związku z intensywnym opadami śniegu, poniżej kilka przydatnych informacji w sprawie sytuacji na drogach powiatowych.

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmuje utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bocheńskiego w gminach: miasto Bochnia, Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana i Żegocina.

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi bezpośrednio akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu bocheńskiego na terenie gminy: Bochnia, Miasto Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana i Żegocina. Zakres zimowego utrzymania dróg powiatowych w Bochni obejmuje ulice: Brzeska, Krzeczowska, Karolina, Wygoda, Krzyżanowicka, Floris, Brzeźnicka i Strzelecka.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości prowadzone są w dziewięciu rejonach przez 5 podmioty wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego przez PZD w Bochni. Służby PZD natomiast koordynują i nadzorują wykonywanie tych prac. Drogi powiatowe utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg .

Niezależnie od skali działań podjętych przez „SŁUŻBY DROGOWE” kierowcy muszą pamiętać, że:

- Należy na sezon zimowy zmienić opony na dostosowane do tego okresu !

- Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do występujących warunków na drodze (przyczyną prawie 40% kolizji drogowych jest niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków)!

- Zakazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i usuwającego gołoledź oraz nie dopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości !

- Przejeżdżając obok sprzętu pracującego przy zimowym utrzymaniu dróg należy zachować bezpieczny odstęp – w ten sposób nie utrudniamy pracy operatorowi i nie narażamy swojego pojazdu na niebezpieczeństwo uszkodzenia !

Służba drogowa poprzez swoje działanie może jedynie złagodzić utrudnione dla użytkowników warunki poruszania się pojazdów, a nie całkowicie je zlikwidować, bo nie jest w stanie zabezpieczyć ich na takim poziomie jak w okresie letnim !

 

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu bocheńskiego można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00 tel. 14 6128206, www.pzd.bochnia.pl

Koordynatorami akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Bocheńskiego są ze strony PZD : Pan Andrzej Chojecki, tel. kontaktowy: 14 6128206 lub 662 114 205, oraz Pan Adam Kowalczyk, tel. kontaktowy: 535 419 209.

INFORMACJA DODATKOWA

Za stan zimowego utrzymania innych dróg położonych na terenie powiatu bocheńskiego, odpowiadają ich zarządcy.

Dane kontaktowe właściwych zarządców:

a) za stan autostrady A4 i drogi krajowej DK 94 / DK 75 odpowiada:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział Kraków

31-542 Kraków, ul. Mogilska 25

tel.: (0-12) 411-43-59, 417-25-11, 417-25-00

fax : 012 411 01 18

www.krakow.gddkia.gov.pl e-mail:

b) za stan dróg wojewódzkich DW 964, 965, 966, 967 odpowiada:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków Sekretariat:

(12) 44-65-701, (12) 637-28-79 Fax: (12) 44-65-702, (12) 638-26-63

www.zdw.krakow.pl

c) za stan dróg gminnych odpowiada wójt lub burmistrz właściwej gminy.

 

sk