kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zebranie scaleniowe w Krzeczowie

Zebranie scaleniowe w Krzeczowie

Dodano: 09.03.2009 10:00

Starosta Bocheński informuje, iż na tablicach ogłoszeń miejscowości Krzeczów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzezawa, oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiat.bochnia.pl zostanie umieszczone zawiadomienie o mającym się odbyć w Świetlicy Wiejskiej w Krzeczowie w dniu 26 marca 2009 r., o godz. 17.00, zebraniu uczestników planowanego postępowania scaleniowego obejmującego tę część terenu obrębu Krzeczów, której dotychczasowe funkcjonowanie zostanie  zaburzone planowanym przebiegiem autostrady.

Zebranie ma na celu odczytanie Postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na terenie miejscowości Krzeczów.

Zgodnie z zasadą ustaloną brzmieniem art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu  i wymianie gruntów  /Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749, z 2004r. Nr 116, poz. 1206 ze zm./, o terminach zebrań wynikających z określonych tą ustawą procedur - Starosta zawiadamia uczestników scalenia przez obwieszczenie.
Celem jak najpełniejszego powiadomienia uczestników scalenia o toczącym się postępowaniu obok wywieszenia  wyżej wymienionego zawiadomienia o pierwszym zebraniu uczestników scalenia wysyłana jest również niniejsza informacja.
Podkreślenia wymaga fakt, że informacje o kolejnych zebraniach uczestników scalenia przekazywane będą wyłącznie w drodze obwieszczeń, oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiat.bochnia.pl .

W postępowaniu scaleniowym stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów określa się według danych w ewidencji gruntów, stąd lista uczestników postępowania powstała na bazie danych ewidencyjnych.

Ze względu na ewentualne rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów, a stanem faktycznym i prawnym /zmiana adresu zamieszkania, przeprowadzone postępowanie spadkowe, zmiana właściciela/, uprzejmie proszę o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz ewentualnie posiadanego postanowienia o nabyciu spadku. Wypełnienie wniosku o zmianę adresu w ewidencji gruntów będzie możliwe w trakcie zebrania.

Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zebraniu mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo, nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Przypomina się, że pełnomocnictwa inne,  niż udzielane małżonkom, rodzeństwu, zstępnym lub wstępnym podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Podczas zebrania zostanie przedstawiony orientacyjny harmonogram spotkań uczestników procesu scaleniowego, co jest istotne ze względu na informowanie o zebraniach drogą obwieszczeń.

Ze względu na wagę tematu zebrania, przekazanie Państwu procedur związanych z prowadzeniem postępowania scaleniowego jak i możliwość uzyskania odpowiedzi na ewentualnie nasuwające się pytania – uprzejmie proszę o niezawodne przybycie – osobiście lub przez pełnomocnika.