kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd powiatu z absolutorium

Zarząd powiatu z absolutorium

Dodano: 01.07.2019 12:26 Zarząd powiatu z absolutorium
Starosta bocheński Adam Korta i zarząd powiatu otrzymali w piątek absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni byli jednogłośni.

 

 

Podczas sesji odbyła się także dyskusja o stanie powiatu. Sesja zaczęła się  podziękowaniami, jakie Adam Korta Starosta bocheński  wraz z Bernadettą Gąsiorek złożyli na ręce Pani Małgorzaty Dąbrowskiej – Zysek, dotychczasowej dyrektor PZD, która z końcem czerwca odeszła na emeryturę.  Następnie rajcy dyskutowali o stanie powiatu odnosząc się do Raportu o stanie powiatu. Dokument ten pokazuje funkcjonowanie powiatu bocheńskiego w roku 2018. Opracowanie ukazuje działania podjęte i zrealizowane w zakresie ważnych dla mieszkańców obszarów. Z raportu możemy wyczytać m.in, że stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim w roku 2018 wynosiła 4,5 %, i był to jeden z najlepszych wyników w ostatnich latach. Związane jest to m.in. z coraz to lepszą sytuacją gospodarczą powiatu, o czym  świadczyć może m.in. wpis aż 901 nowych podmiotów do rejestru REGON w zeszłym roku. Dane pokazują też, że na naszym lokalnym rynku pracy w zeszłym roku pojawiło się aż 1500 ofert pracy.

 

W porządku obrad było też przyjęcie dofinansowania na zabytki w powiecie. Radni zadecydowali także o przekazaniu kwoty 28 tys. zł  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Podejmowano także uchwałę dotyczącą wykonanie budżetu. W 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 39.028.052,38 zł. O dobrej sytuacji finansowej powiatu świadczy fakt, iż na koniec 2018 roku powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych a spłaty zadłużenia były dokonywane zgodnie z zwartymi umowami.

Odpowiednia dyscyplina budżetowa i płynność finansowa została podtrzymana, zrealizowane i zakończone zostały kluczowe inwestycje. Budżet, przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu był oparty na aktualnych możliwościach finansowych samorządu powiatowego. W niełatwej sytuacji, w jakiej znajdują się samorządy, dołożono wszelkich starań dążących do racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Zapewnił trwałość funkcjonowania powiatowych instytucji, umożliwił kontynuowanie rozpoczętych jak i wdrażanie nowych inwestycji na czele z finalizacją budowy hali przy Zespole Szkół nr 1 w Bochni. Finanse powiatu są stabilne, a wszystkie czynniki ekonomiczne pod kontrolą
- podsumowuje budżet Adam Korta, starosta bocheński.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2018 zagłosowali wszyscy obecni na sali radni.

kh