kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiatu ogłasza konkursy na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu

Zarząd Powiatu ogłasza konkursy na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu

Dodano: 29.12.2011 12:00
Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do składania ofert na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu.

Oferty można składać do 23 stycznia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. K. Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu).

Formularz oferty jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 303 (III piętro od ulicy Różanej),na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego, pod adresem www.powiat.bochnia.pl w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem NGO.

W zakresie kultury dofinansowane będą działania mające na celu m.in. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji i prelekcji z uwzględnieniem działań na rzecz aktywizacji młodzieży, wspieranie edukacji kulturalnej, w tym twórczości muzycznej, organizowanie wystaw, imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich, wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Bocheńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej służących upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu Bocheńskiego, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej regionu bocheńskiego w kraju i zagranicą, oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży mająca na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim.

W zakresie turystyki: krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bocheńskiego, prowadzenie działalności agroturystycznej, utrzymanie i tworzenie infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, wydawanie publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez sportowych promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi na zadania z zakresu kultury pięćdziesiąt tysięcy złotych, na zadania z zakresu turystyki dziesięć tysięcy złotych i na zdania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu szesnaście tysięcy złotych.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 2 lutego 2012 roku.

Informację dodatkową można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pod nr tel.  14 615 37 65

 

sw