kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiatu dotuje spółki wodne

Zarząd Powiatu dotuje spółki wodne

Dodano: 30.11.2011 15:00
Zarząd Powiatu w Bochni podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów utrzymania urządzeń melioracji będących w administrowaniu spółek wodnych.

Nowelizacja ustawy Prawo wodne wprowadziła zapisy dające możliwość jednostkom samorządu terytorialnego udzielania spółkom wodnym pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z budżetu powiatu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wobec braku przeszkód formalnych.

Z inicjatywy Zarządu Powiatu na sesji 9 września br. został przyjęta uchwała umożliwiające uruchomienie procedury przyznawania środków finansowych.

Zgodnie z podjęta uchwałą Rady Powiatu, zadania te można  dotować do 80% wartości zadania. Wnioski o dofinansowanie złożyły: Gminna Spółka Wodna w Bochni, Drwini, Nowym Wiśniczu oraz w Rzezawie.

Ostatnie powodzie ujawniły, że rowy i inne urządzenia melioracyjne na terenie powiatu bocheńskiego są przyczyną licznych podtopień i opóźnień w spływie wód. Należy również dodać, że spółki wodne wciąż borykają się z brakiem środków finansowych na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych dla spółek. W związku ze sprzyjającymi warunki pogodowymi prace zostaną rozpoczęte jeszcze w tym roku – podkreśla starosta bocheński Jacek Pająk.

Szczegółowych informacji na temat dofinasowania udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni.