kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zakończyły się konsultacje społeczne

Zakończyły się konsultacje społeczne

Dodano: 28.05.2016 09:00 Zakończyły się konsultacje społeczne
Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy, zmiany siedziby szkół i utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

Od 16 do 23 maja 2016 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, do których nie wniesiono uwag. Konsultacje zostały przedstawione w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych i każdy mógł zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu.

Konsultacje odbyły się w oparciu i zgodnie z:

1. „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego”  - określonymi przez Radę Powiatu w Bochni Uchwałą Nr XL/434/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).
2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy, zmiany siedziby szkół i utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

 

sk