kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXVIII Sesja Rady Powiatu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu

Dodano: 23.04.2014 12:00 XXXVIII Sesja Rady Powiatu
25 kwietnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie- budynek B, I piętro odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY POWIATU:

1.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2014 rok.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 — 2026.

3.      Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4.      Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu w 2013 roku

5.      Informacja o działaniach na rzecz promocji powiatu podejmowanych w 2013 roku.

6.      Informacja o udziale powiatu w Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Bocheńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Śląsko-Małopolskiemu Oddziałowi Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej w Tarnowie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu bocheńskiego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu bocheńskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy" im. b ł. Marty Wieckiej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bochni oraz likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bochni.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - trzyletniej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Łapanów.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzciana realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzciana realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia znajdującego się na II piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie PUP Bochnia.

 

sk