kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 23.11.2009 15:00 XXXVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

30. listopada 2009 r. (tj. poniedziałek) o godz: 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędą się obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Bochni. Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kwoty kredytu długoterminowego na realizację inwestycji
pn. „Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K 1424, k 1428, K 2091, K 1436,
K 2093 na odcinku Węzeł Autostradowy Bochnia - Uście Solne”.
5. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2009 – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Bochni do zawarcia umowy, której skutkiem jest zaciągnięcie zobowiązań na lata 2010 – 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bochni „Szpital Powiatowy”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Bochni przy ul. Windakiewicza 9 w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Bochni kolejnej umowy najmu lokalu znajdującego się w budynku położonym
w Bochni przy ul. Windakiewicza 9 w trybie bezprzetargowym.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie DPS w Bochni.
13. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
14. Informacja o działalności Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni
15. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
16. Interpelacje i  zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
20. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady.