kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXVII SESJI RADY POWIATU W BOCHNI

XXXVII SESJI RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 18.10.2018 08:00 XXXVII SESJI RADY POWIATU W BOCHNI
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że w dniu 18. października 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 14.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się: XXXVII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 18. PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU


I część

Otwarcie XXXVII sesji Rady.

Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2017/18 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).
Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych dostosowanej do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego ustalonych Uchwałą Nr XXV/225/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2017 r.
Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2019 roku
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

II część

15. „Odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 roku  z bocheńskiej perspektywy”  wykład Pana Jana Flaszy Dyrektora Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni,

16. Działalność Rady Powiatu w okresie V kadencji 2014-2018.

a) sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu,

b) podsumowanie  działalności Rady Powiatu przez Przewodniczącego Rady Powiatu,

c) wręczenie okolicznościowych odznaczeń i adresów.

17. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady.

 

sk