kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 20.10.2009 07:00 XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia, że w dniu  22. października 2009  roku  o godzinie  14.00 w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej  odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni, której tematami będą:
1.    Otwarcie XXXVII sesji Rady.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2009 – podjęcie uchwały.
5.    Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2008/09 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).
6.    Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.
7.    Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska (w tym wykorzystania funduszu ochrony środowiska).
8.    Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie
o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 225/2, 235/2, 236/3, 237/2, 238/2 położonych w Siedlcu stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 634 położonej w miejscowości Dąbrówka gm. Rzezawa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego,
11.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w zakresie skargi   na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni
12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Rady Powiatu w Bochni przez Pana Mariana Kumorka do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 sierpnia 2009 r Nr XXXV/295/2009  w sprawie odwołania  Skarbnika Powiatu Bocheńskiego.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Rady Powiatu w Bochni przez Pana Mieczysława Jęczmińskiego do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 sierpnia 2009 roku Nr XXXV/289/2009  w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie lokali mieszkalnych  na rzecz najemców w budynkach nr 55A i 55B położonych  w Chrostowej i udzielenie bonifikaty.
15.  Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
16. Interpelacje i  zapytania radnych.
17.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
19.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
20.  Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady.