kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 18.02.2014 12:00 XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni
21 luty br o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu.

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY POWIATU:

1.    Otwarcie XXXVII sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego za 2013 rok – informacje:

- Komendy Powiatowej Policji w Bochni
    - Prokuratury Rejonowej w Bochni
    - Sądu Rejonowego w Bochni
    - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego)
    - Straży Granicznej.
5.    Informacja o:
    - stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2013 roku
    - o działaniach Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni w 2013 roku
    - zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2014 roku.
6.    Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2013 roku.
7.    Informacja o działaniach:
    Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu za 2013 rok
-    Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz informacja o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu za 2013 rok.
8.    Sprawozdania Komisji stałych z realizacji planów pracy i planu kontroli za 2013 rok.
9.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2013 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2014 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego położonych w mieście Bochnia na rzecz Gminy Miasta Bochnia w związku z pozbawieniem przez drogi wymienione w Uchwale Nr  XXIV/195/2008 Rady Powiatu w Bochni kategorii dróg powiatowych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu bocheńskiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Nr 11/09 zawartego  w dniu 10 marca 2009 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających dla klas wielozawodowych w szkołach zawodowych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bochni.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Dąbrowicy.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Dąbrowicy.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie intencji likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapanowie - trzyletniej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie intencji przekształcenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapanowie w Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie intencji likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni.
20.    Interpelacje i zapytania radnych.
23.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
25.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
26.    Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady.

 

sk