kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXVI sesja Rady Powiatu

XXXVI sesja Rady Powiatu

Dodano: 24.12.2013 10:00 XXXVI sesja Rady Powiatu
30 grudnia 2013 roku (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013.

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2026.

9. Informacja z działalności Małopolskiej Organizacji Turystycznej w 2013 roku.

10. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2013 roku. –podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2014 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2014 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2014 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2014 rok.

15. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2014 rok.

16. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2014 rok.

17. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2014 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń biurowych nr 5 i nr 7 znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z 13 września 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

23. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

24. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady.

 

sk