kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXV Sesja Rady Powiatu

XXXV Sesja Rady Powiatu

Dodano: 21.08.2009 14:00 XXXV Sesja Rady Powiatu

W dniu 25 sierpnia 2009 roku (tj. wtorek) o godz.15.00,  w sali  obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie sie XXXV sesja Rady Powiatu w Bochni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie XXXV sesji Rady.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2009 – podjęcie uchwały.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Bocheńskiego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz Najemców w budynkach   
nr 55A i 55B położonych w Chrostowej i udzielenie bonifikaty.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do realizacji  i zabezpieczenia środków finansowych  na realizacje            projektu  pn.: „Dać szansę. Niepełnosprawny sprawnym  pracownikiem”, realizowanego w ramach programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie  od 01.09.2009 do  31.08. 2011.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu  pn.: „Profesjonalny pośrednik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  w regionie, w okresie od 1. kwietnia 2010 roku do 18. września 2012 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozszerzenia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Bocheńskim na rok  2009.
10.    Interpelacje i  zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu           
w okresie od poprzedniej sesji.
13.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
14.    Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady.