kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXV Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXV Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 19.06.2018 10:00 XXXV Sesja Rady Powiatu w Bochni
20. czerwca 2018 roku (tj. środa) o godz. 14:30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XXXV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
1. Otwarcie XXXV sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.
8. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji w 2017 roku kierunków działania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w roku 2017.
11. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Bochni „Szpital Powiatowy” w 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
13. Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia.
15. Podjęcie uchwały w sprawieudzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bocheńskim na lata 2018-2024”.
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
18.  Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
21. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady.
sk