kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXIX sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXIX sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 23.12.2009 10:00 XXXIX sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 29 grudnia 2009 roku o godzinie 10,00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXXIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:1. Otwarcie XXXIX sesji Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2009 – podjęcie uchwały.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2010 rok.
6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok.
7. Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2010 rok:
a. rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
b. planu pracy Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
c. planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
d. planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji
e. planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazów wydatków budżetu Powiatu, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego na 2010 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem zmian - program kształcenia przyszłych kadr branży architektoniczno-budowlanej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim".
18. Analiza skarg i wniosków dotyczących Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Bocheńskiego (za rok 2009).
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
23. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady.