kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 22.06.2009 11:00 XXXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dnia 26. czerwca o godzinie 9:00 w sali obrad w Ratuszu w Nowym Wiśniczu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XXXIV sesji Rady.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2009 – podjęcie uchwały.
5.    Informacja Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/10.
6.    Informacja o realizacji w roku 2008 programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7.    Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
8.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
9.    Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań Powiatu.
10.  Informacja o działaniach na rzecz promocji Powiatu podejmowanych w roku 2008.
11.  Informacja o udziale Powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz
o współpracy partnerskiej.
12.   Informacja o realizacji w roku 2008 zadań ujętych w uchwalonych przez Radę Powiatu strategiach.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bochni „Szpital Powiatowy”.
14.   Podjęcie uchwały  w sprawie: rozpatrzenia skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Bochni
przyjętego Uchwałą Nr VIII/65/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 kwietnia 2007 roku.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.
17.   Interpelacje i  zapytania radnych.
18.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
20.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
21.    Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady.