kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXIV Sesja Rady Powiatu

XXXIV Sesja Rady Powiatu

Dodano: 22.10.2013 14:00 XXXIV Sesja Rady Powiatu
25 października 2013 r. o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY POWIATU:

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023.

6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2012/13 w zakresie osiągniętych wyników

(egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).

7. Informacja o pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bochni za 2012 rok.

8. Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2012 rok.

9. Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie

o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego w 2012 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

oznaczonej numerem 256/39 o powierzchni 0,4780 ha położonej w miejscowości Siedlec,

gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński samorządowi

Województwa Małopolskiego zadania publicznego na wykonanie zagospodarowania

poscaleniowego wynikającego z budowy autostrady A - 4 w powiecie bocheńskim.

12. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków

Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

16. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

17. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady.