kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXII Sesja Rady Powiatu

XXXII Sesja Rady Powiatu

Dodano: 21.04.2009 17:00 XXXII Sesja Rady Powiatu

W dniu 24. kwietnia 2009 roku (tj. piątek) o godz.10.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu w Bochni. 
Sesja odbędzie się w sali  obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.


PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI RADY POWIATU :

1.    Otwarcie XXXII sesji Rady.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/208/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 5. listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia dla najzdolniejszych” dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Bocheński jest organem prowadzącym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.
5.    Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2009 – podjęcie uchwały.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w roku 2008.
7.    Informacja o realizacji w roku 2008 przez Zarząd Powiatu kierunków działania.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Bochni.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Bochni w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  w Bochni.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację robót drogowych 2009 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni pn. „Pełne dostosowanie oddziałów Ginekologii Położnictwa i Neonatologii Szpitala Powiatowego do wymogów prawa i potrzeb pacjentów”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
18.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
19.    Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady.