kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XXXII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 21.02.2018 08:00 XXXII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że w dniu 22. lutego 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XXXII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
6. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego –
informacje:
- Komendy Powiatowej Policji w Bochni,
- Prokuratury Rejonowej w Bochni,
- Sądu Rejonowego w Bochni,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego),
- Straży Granicznej.
7. Informacja o:
- pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni w 2017 roku,
- stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2017 roku,
- zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Bochni do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Poprawa jakości powietrza” Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni do Zespołu Szkół Nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją im. Brata Alberta umowy dzierżawy części nieruchomości obejmującej działkę nr 131/1 wraz z budynkiem, położonej w Cerekwi, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2018 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”.
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
17. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady.

kh