kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXX Sesja Rady Powiatu

XXX Sesja Rady Powiatu

Dodano: 25.02.2009 08:00 XXX Sesja Rady Powiatu

W piątek tj. 27 lutego br. o godzinie 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu .
Porządek obrad:
1.Otwarcie XXX sesji Rady.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2009 – podjęcie uchwały.
5.Informacja o:
stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w roku 2008,
zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w roku 2009,
pracy Powiatowego Zarządu Dróg (w roku 2008).
6.Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku 2008.
7.Informacja o wykorzystaniu w roku 2008 nieruchomości zarządzanych przez Powiat Bocheński - stan techniczny, regulacje zobowiązań użytkowników.
8.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina  w celu zapewnienia  organizacji  i zasad finansowania  turnusów dokształcania zawodowego  pracowników młodocianych  uczęszczających do klas  wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad: zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" oraz obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
10.Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia Gminie Miasto Bochnia realizacji zadań publicznych należących do właściwości Powiatu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Nowy Wiśnicz realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bochnia realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzciana realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
15.Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia Gminie Żegocina realizacji zadań publicznych należących do właściwości Powiatu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 grudnia 2007 roku o wysokości i zasadach  wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu  w Bochni.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/69/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13. kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Bocheńskiego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2009 Rady Powiatu w Bochni w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2009.
19.Interpelacje i zapytania radnych.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
22.Wnioski i oświadczenia Radnych.
23.Zamknięcie obrad XXX sesji Rady.