kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXX Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXX Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 27.11.2017 08:00 XXX Sesja Rady Powiatu w Bochni
28. listopada 2017 roku (tj. wtorek) o godz. 14:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
 6. Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
 7. Informacja o działalności:
 8. Domu Dziecka w Bochni,
 9. Domu Pomocy Społecznej,
 10. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,
 11. Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 12. Domu Senior-Wigor za 2016 rok.
 13. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawieuchwalenia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2018 roku
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia znajdującego się na II piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie PUP Bochnia.
 18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
 22. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady.