kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

XXVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 23.12.2008 11:00 XXVIII sesja Rady Powiatu w Bochni

 

29 grudnia 2008 roku (tj. poniedziałek) o godz.11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni  odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Bochni. Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

 4. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2008 – podjęcie uchwały.

 5. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok.

 6. Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2009 rok:

a) rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

b) planu pracy Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c) planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 1. planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji

e) planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu na 2009 rok.

 2. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2009 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazów wydatków budżetu Powiatu, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2008.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy".

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ruchomych środków trwałych znajdujących się w depozytach SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy".

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochni.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składników miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Bochni.

 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.

 13. Rozpatrzenie skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.

 14. Analiza skarg i wniosków dotyczących Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Bocheńskiego (za rok 2008).

 15. Interpelacje i zapytania radnych.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 19. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady.