kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXVII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XXVII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 22.02.2013 14:00 XXVII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
W dniu 28 luty 2013 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się: XXVII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

1.      Otwarcie XXVII sesji Rady.

2.      Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

7.      Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2012 roku.

8.      Informacja o wykorzystaniu w 2012 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat bocheński -stan techniczny, regulacje zobowiązań użytkowników.

9.      Informacja o:

-        stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2012 roku

-        zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2013 roku

-        pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni (w 2012 roku).

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

13.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

14.  Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady.