kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 18.11.2008 11:00 XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Bochni

19 listopada 2008 roku o godzinie 14:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Bochni, której temat będzie:

1.Otwarcie XXVII sesji Rady.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Bochni.
5.Informacja o działalności Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni.
6.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Bochni i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
7.Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie DPS w Bochni.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania przez Powiat Bocheński sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni.
11.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wraz z Powiatem Limanowskim do realizacji projektu pn: ,,Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów, nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów, nr 2071 K Łąkta Górna – Łapanów oraz nr 1961 Łapanów – Kępanów - Komorniki”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wraz z Gminą Łapanów do realizacji zadania pn: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1961 K Łapanów – Kępanów – Komorniki na odcinku Łapanów - Grabie; nr 2071 K Łąkta Górna – Łapanów na odcinku Grabie – Tarnawa oraz nr 1619K Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów na odcinku Tarnawa – Stare Rybie” i zagwarantowania w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2009 r. środków na realizację w/w zadania.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wraz z Gminą Nowy Wiśnicz do realizacji zadania pn: ,,Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice na odcinku Kobyle - Nowy Wiśnicz: w ramach projektu pn. Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz – Nieznanowice”      i zagwarantowania w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2009 r. środków na realizację projektu.
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
18.Wnioski i oświadczenia Radnych.
19.Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady.