kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXVI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XXVI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 25.04.2017 15:00 XXVI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
W dniu 27. kwietnia 2017 roku (tj. czwartek) o godz.10.00, odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI RADY POWIATU:

1.    Otwarcie XXVI sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
6.    Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2016 roku.
7.    Informacja o wykorzystaniu w 2016 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat bocheński.
8.    Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
9.    Informacja o działaniach na rzecz promocji powiatu podejmowanych w 2016 roku.
10.  Informacja o udziale powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.
11.  Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
12.  Informacja o realizacji w 2016 roku zadań ujętych w  Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016-2020.
13.  Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie PUP Bochnia.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
16.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
17.  Interpelacje i zapytania radnych.
18.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
20.  Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady.

kh