kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXV Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXV Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 28.03.2017 11:00  XXV Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 30. marca 2017 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu w Bochni, której tematami będzie:1.    Otwarcie XXV sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
6.    Informacja o działaniach:
-Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno– weterynaryjnego na obszarze Powiatu za 2016,
-Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu za 2016 rok.
7.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2016 roku.
8.    Sprawozdania Komisji stałych z realizacji planów pracy i planu kontroli za 2016 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem 256/46 położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
11.    Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem 256/47 położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ”.
13.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
17.    Zamknięcie obrad XXV sesji Rady.


kkh